Argitalpenak/Publicaciones/Publications

 

2020

Aldekoa, A., Manterola, I. & Idiazabal, I. (2020) A trilingual teaching sequence for oral presentation skills in Basque, Spanish and English. The Language Learning Journal, 48:3, 259-271. DOI: 10.1080/09571736.2020.1741666

Ezeizabarrena, M.J. (2020) Urteko galdera: XXI. mendeko Euskal Herriak, nolako Hezkuntza Sistema behar du? Euskonews. Eusko Ikaskuntza

Ezeizabarrena, M. J. & Garcia del Real, I. (2020), The Spanish adaptation of MAIN. ZAS Papers in Linguistics 64, 2020: 211 – 220

Manterola, I., Diaz de Gereñu, L. & Almagren, M. (2020) Gramática y producción textual en materiales didácticos de euskera, español e inglés de Secundaria: reflexiones sobre una didáctica integrada de lenguas. DIDACTICAE Nº8 ISSN: 2462-2737 DOI: https://doi.org/10.1344/did.2020.8.26-39

 

2019

Barberán Recalde, M. T. (2019). La interpretación de los cuantificadores algunos y batzuk ‘algunos’ por parte de niños monolingües (español/euskera) y bilingües (euskera-español). In C. Rojas y R. A. Figueira (eds.), Lingüística, 35(2): (In)flexibilidad pragmática en la adquisición del lenguaje. ISSN 2079-312X. DOI:10.5935/2079-312x.20190027.

Galdos, Nerea (2019) Ergatiboaren erabileran argibide eskariek duten eragina. In Arbelaitz, O., Etxebarria, U., Latatu, A., Omaetxebarria, M.J. (eds.), III.Ikergazte. Nazioarteko ikerketa euskaraz. Kongresuko artikulu bilduma. Giza zientziak eta Artea. UEU: 59-68. ISBN 978-84-8438-682-7

Garcia-Azkoaga, I.M. (2019). Didáctica de las lenguas y educación bi/plurilingüe: algunos retos para la EIB. Enunciación, 24 (1), 45-60. [ISSN 0122-6339. ISSN electrónico 2248-6798. DOI:10.14483/22486798.13263

Garcia-Azkoaga, I. M., Manterola, I., Ortega, A. (2019). Euskararen erabilera sustatzeko ideologia eta estrategiak D ereduko gurasoen hizkuntza politika eleaniztunetan. In O. Arbelaitz, U. Etxeberria, A. Latatu & M.J. Omaetxebarria (Ed.), “III. IKERGAZTE Nazioarteko ikerketa euskaraz” kongresuko artikulu-bilduma. Giza Zientziak eta Artea. Bilbo: UEU: 107-114.

Garcia-Azkoaga, I.M. & Pérez-Caurel, M. (2019). La comunidad de habla baribá: algunas reflexiones sobre el multilingüismo y la educación plurilingüe. Sustainable Multilingualism, 15. 105-128. (ISSN 2335-2019 (Print), ISSN 2335-2027 (Online)). DOI:10.2478/sm-2019-0016

Goirigolzarri, J., Amorrortu, E. & Ortega, A. (2019). Activación lingüística de jóvenes neohablantes de euskera en la universidad. In Ramallo, F., Amorrortu, E. & Puigdevall, M., Neohablantes de lenguas minorizdas del Estado español. Iberoamericana-Ververt: 23-46. ISBN: 9788491920861.

Ibarra, J. (2019). Testuen irakaskuntza: Genevako sekuentzia didaktikoa tresna eraginkorra gazte eta helduentzat. In Arbelaitz, O., Etxebarria, U., Latatu, A., Omaetxebarria, M.J. (eds.), "III.Ikergazte. Nazioarteko ikerketa euskaraz." Kongresuko artikulu bilduma. Giza zientziak eta Artea. UEU: 53-59. ISBN978-84-8438-682.

Idiazabal, I. & Casenave, J. (2019). La formation des enseignants de basque du système immersif. Aborder l’approche communicative pour l’enseignement bilingue par immersion à travers des séquences didactiques basées sur les genres textuels. In B. El Barkani & Z. Meksen (Eds.) Pladoyer pour la variation.  Mélanges en hommage à Marielle Rispail. Louvain-la-Neuve: EME éditions: 173-197. ISBN : 978-2-8066-3672-0.

Idiazabal, I. & Pérez-Caurel, M. (Eds.). (2019). Linguistic diversity, minority languages and sustainable development . Diversidad lingüística, lenguas minorizadas y desarrollo sostenible. Diversité linguistique, langues minoritaires et développement durable. Servicio Publicaciones de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) Bilbo. ISBN: 978-84-1319-070-9

Larraza, S., Samuel, G. A., & Molnar, M. (2019). Diskriminazio fonemikoaren garapena euskara-gaztelania haur elebakar eta elebidunengan. In R. Urizar & I. Aduriz (Eds.). Euskal hizkuntzalaritzaren egungo zenbait ikerlerro. Hizkuntzalari euskaldunen III. topaketa. Bilbo. Udako Euskal Unibertsitatea: 33-43.

Manterola, I. (2019). A study of recipes written by Basque L2 immersion students: Any evidence for language revitalization?. In N. Yigitoglu & M. Reichelt (eds.), L2 Writing Beyond English. Bristol: Multilingual Matters: 117-134. DOI:10.21832/9781788923132

Pardina, A. & Manterola, I. (2019). D ereduan euskaldundutako eremu mistoko gazte nafarren hizkuntza jarrerak eta identitateak. In O. Arbelaitz, U. Etxeberria, A. Latatu & M.J. Omaetxebarria(Ed.), “III. IKERGAZTE nazioarteko ikerketa euskaraz” kongresuko artikulu-bilduma. Giza Zientziak eta Artea. Bilbo: UEU: 115-120.

Pérez-Tattam, R.; Ezeizabarrena, M.J., Stadthagen, H. & Müller-Gathercole, M.V. (2019). Gender assignment to Spanish pseudowords by monolingual and Basque-Spanish bilingual children. Languages 4, 58. DOI:10.3390/languages4030058.

Reyna Muniain, F., Manterola, I. & Nandi, A. (2019). “Educación plurilingüe con lenguas minoritarias en contextos de diáspora y su impacto en las políticas lingüísticas en familias neohablantes: el caso del gallego en Argentina”. Lengua y Migración, 11-2, 107-134.

 

2018

Aldai, G. & Soeren, W. (2018). Statistical observations on hierarchies of transitivity. Folia Lingüística, 52(2). 249-281. ISSN:0165-4004. DOI:10.1515/flin-2018-0006.

Aldekoa, A. (2018). Gure Ikastola en tres languages: the teaching and learning of trilingual oral expository skills by means of a didactic sequence. Theory and Practice of Second Language Acquisition, 4(2)

Almgren, M. & Idiazabal, I. (2018). “Immersion et submersion, deuxmodèles opposés pour enseigner en langue seconde” in Le Coadic, R. (Dir.): Francis Favereau. Melanges au passeur de mémoire. Rennes: Skol Vreizh, 25-50.

Ceberio, K., Aduriz, I., Díaz de Ilarraza, A. & García-Azkoaga, M. I. (2018). Coreferential Relations in Basque: The Annotation Process. Journal of Psycholinguist Research, vol. 47, 325–342. DOI:10.1007/s10936-018-9559-6.

Ezeizabarrena, M.J.; Garcia, I.; Almgren, M. & Barreña, A. (2018). Diferencias individuales en el desarrollo léxico de bilingües simultáneos tempranos euskera-castellano. In C. Rojas & V. Oropeza (eds.) Diferencias individuales en la adquisición del lenguaje. Factores lingüísticos, cognitivos, socioambientales. México: UNAM, 195-218. ISBN: 978-607-30-0018-5.

Ezeizabarrena, M.J; Garcia, I. (2018). Length of Utterance, in Morphemes or in Words?: MLU3-w, a Reliable Measure of Language Development in Early Basque. Frontiers of Psychology 8: 2265-. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.02265.

García del Real, I.; Barberán, T. & Ezeizabarrena, M.J. (2018). Diferencias individuales en la interpretación pragmática de la cuantificación (algunos, la mayoría) y del aspecto (imperfectivo) en el español ibérico infantil. In C. Rojas & V. Oropeza (eds.) Diferencias individuales en la adquisición del lenguaje. Factores lingüísticos, cognitivos, socioambientales. México: UNAM, 101-130. ISBN: 978-607-30-0018-5.

Garaio, B. (2018). Learning from Each Other in Language Revitalization: A Chronicle of Two New Different Initiatives on Linguistic Diversity in Gasteiz, Basque Country. Pannoniana, 2 (1-2), 9-30.

Garaio, B. (2018). La croada judicial d’Urquijote contra l’euskera»: “enemic” d’una sola cara?, Treballs de Sociolingüística Catalana, 28, 11-31.

Garaio, B. Eta Penman, R.F. (2018). Euskal lankidetzak Hego Amerikako hizkuntzen biziberritzean eragina du. BAT Soziolinguistika Aldizkaria, 106, 197-226.

Garaio, B. (2018). HIGA Hizkuntza Gutxituetako Hiztun Gazteen 2. Topaketak, IVAP-eko Administrazioa Euskaraz, 102 zenbakia, 19. Orr.

Garcia-Azkoaga, I.M. (2018). Cohesión nominal en la narración escrita compuesta por alumnos euskaldunes. Revista Signos. Estudios de Lingüística, 51 (97). 134-152  ISSN: 0718-0934 (versión en línea); ISSN 0035-0451 (versión impresa). DOI:10.4067/S0718-09342018000200134 

Garcia del Real, I.; Barberán, T. & Ezeizabarrena, M.J. (2018) Diferencias individuales en la interpretación pragmática de la cuantificación (algunos, la mayoría) y del aspecto (imperfectivo) en el español ibérico infantil. In C. Rojas & V. Oropeza (eds.) Diferencias individuales en la adquisición del lenguaje. México: UNAM, 101-130. ISBN: 978-607-30-0018-5.

Ibarra, J. (2018). Argudiozko testu genero baten azterketa eta esperimentazio didaktikoa. Uztaro Aldizkari elektronikoa,106, 119-120;  ISSN 1130-5738.

Landabidea, X., Goirigolzarri, J. & Manterola, I. (2018). “Euskara biziberritzeko ahaleginak: nondik norako berriak”, Hik Hasi 228, 32-34.

Larraza, S. & Best, C. T. (2018). Differences in phonetic-to-lexical perceptual mapping of L1 and L2 regional accents. Bilingualism: Language and Cognition, 21(4), 805-825. DOI:10.1017/S1366728917000323

Manterola, I. (2018). “Euskararen erabilera irakasteko objektu eta baliabide didaktikoak hiztun komunitatea garatzeko aktibo gisa”. Hermes: Euskararen erabilerarako gakoak, 64-67.

Manterola, I. (2018). Euskararen biziberritzea edota euskaraz garatu nahi duen komunitatea? Euskonews, 734. 

Munarriz-Ibarrola, A. (2018). “Hizkuntzak burmuin elebidunean; zer erakusten du gaztelania-euskara elebidun afasiko baten kasu-azterketak?”. Ekaia, 34, 191-208. DOI: 10.1387/ekaia.17899.

Munarriz-Ibarrola, A.; Parafita Couto, M. C. & Vanden Wyngaerd, E. (2018). Methodologies for intra-sentential code-switching research. In Munarriz-Ibarrola, A.; Parafita Couto, M. C. & Vanden Wyngaerd, E. Methodologies for intra-sentential code-switching research. Special Issue of Linguistic Approaches to Bilingualism, Linguistic Approaches to Bilingualism 8 (1), 1-4. ISSN: 1879-9264/E-ISSN 1879-9272. DOI: doi 10.1075/lab.17082.mun

Ortega, A. & Anakabe, M.J. (2018). Integration of languages and areas in global projects: a proposal integrating Social and Natural Science, Basque, Spanish and English. Babylonia. The Journal of Language Teaching and Learning. Special Issue on Integrating subject and language learning: Re-thinking CLIL. 2/2018, 44-48. ISSN:1420-0007.

Puidgevall, M., Walsh, J., Amorrortu, E. & Ortega, A. (2018). I’ll be one of them’: Linguistic mudes and new speakers in three minority language contexts. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 4 (3), 1-13. DOI:10.1080/01434632.2018.1429453

Urla, J., Amorrortu, E. , Ortega, A. & Goirigolzarri, J. (2018). Basque Standardization and the New Speaker: Political Praxis and the Shifting Dynamics of Authority and Value. Standardizing Minority Languages: Competing Ideologies of Authority and Authenticity in the Global Periphery. New York & London: Routledge. Pp. 24-46. DOI:10.4324/9781315647722

Rofes, A.; Zakariás, L.; Ceder, K.; Lind, M.; Blom Johansson, M.; De Aguiar, V.; Bjekić, J.; Fyndanis, V.; Gavarró, A.; Simonsen, H. G.; Hernández Sacristán, C.; Kambanaros, M.; Kuvač Kraljević, J.; Martínez-Ferreiro, S.; Mavis, I; Méndez Orellana, C.; Salmons, I.; Sör, I.; Lukács, A.; Tunçer, M.; Vuksanovic, J.; Munarriz Ibarrola, A.; Pourquié, M; Varlokosta, S. & Howard, D. (2018) Imageability ratings across languages. Behavior Research Methods, 50 (3), 1187-1197. DOI 10.3758/s13428-017-0936-0.