Publicaciones general

Argitalpenak/Publicaciones/Publications

Image

 

2022

Diaz de Gereñu, L. & García-Azkoaga, I.M (2022). "L’art du conte: la répétition de la dénomination du personnage dans la construction textuelle". In Copy, C., Raluca, N. & Bédouret, S. (eds.) Lexique et frontières de genres. Presses Universitaires des Pays du Pau et de l’Adour.

Ezeizabarrena, M. J. & García, I. (2022). Tres indicadores de exposición a la lengua y su efecto en la adquisición del léxico de una lengua minoritaria. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rlfa.2022.04.003

García-Azkoaga, I.M. (2022). Competencias comunicativas orales en los manuales escolares de las materias no lingüísticas. Veredas, Número especial: O lugar da oralidade em sala de aula: prácticasa de ensino escola à universidade, vol.26, nº1º., 1-25. https://periodicos.ufjf.br/index.php/veredas/issue/current

García-Azkoaga, I.M. (2022). De los manuales escolares a los escritos de los alumnos: análisis de la cohesión en textos explicativos escritos. Brasil: Editora Pontes.

García-Azkoaga, I.M.; Idiazabal, I.; Larringan, L.M. (2022). Cuando el niño cuenta el mismo cuento a los 5, 8 y 11 años. Diferencias de las habilidades narrativas. Calidoscopio, 21(1), 124-143. https://doi.org/10.4013/cld.2023.211.07

García I. & Ezeizabarrena, M.J. (2022). 8-50 hilabete bitarteko haur euskaldunen Komunikazio Garapena neurtzeko tresnak. Osagaiz, Osasun-zientzien aldizkaria, 6, 1. ale berezia: 31. Jardunaldiak, Atarrabian, 61-62. ISSN 25309412.

Gutierrez-Mangado, M.J. & Ezeizabarrena, M. J. (2022). Hotsetik hitzera: Hizkuntza eta euskararen jabekuntza. San Sebastian: Erein. ISBN: 978-84-9109-224-7.

Munarriz-Ibarrola, A.; Ezeizabarrena, M. J.; Arrazola, V. DC. & Parafita Couto, M. C. (2022). Gender assignment strategies and L1 effects in the elicited production of mixed Spanish-Basque DPs. Linguistic Approaches to Bilingualism, Volume 12: 6, 778 – 815. DOI: https://doi.org/10.1075/lab.20016.mun

Munarriz Ibarrola, A., Diaz de Gereñu, L., Manterola, I. (2022). La escritura de la reseña científica y su enseñanza en la universidad: análisis de las capacidades del alumnado novel. Lenguaje y textos, 55, 1-12. DOI: https://doi.org/10.4995/lyt.2022.15770

Murciano A. & Ozaeta A. Videoformación en equipos de maestros: ¿una herramienta para la reconfiguración de las prácticas? In. Romera-Ciria, M. & Camino Bueno-Alastuey M. (ed) Didáctica de la lengua, multimodalidad y nuevos entornos de aprendizaje. Análisis y estudios, 47. Barcelona: GRAÓ. ISBN: 978-84-18627-99-6.

Nandi, A., Manterola, I., Reyna-Muniain, F.  & Kasares, P. (2022). Effective family language policies and intergenerational transmission of minority languages. Parental Language Governance in Indigenous and Diasporic Contexts. In M. Hornsby & W. McLeod (Eds.), Transmitting Minority Languages: Complementary Reversing Language Shift Strategies. Cham (Suisse): Palgrave (Palgrave Studies in Minority Languages and Communities). DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-87910-5_12

Pardina Arenaza, A. (2022). D ereduan euskaldundutako Lizarrako hiztun berri gazteen euskararen erabilera. BAT aldizkaria: Txillardegi hausnartu sariak (2021), 122/123, 235-361. ISSN 2659-5176 / ISSN-L 1130-8435.

Pardina Arenaza, P. (2022). D ereduan euskaldundutako gazte nafarren euskara gaitasunaren eta euskara transmisioaren bilakaera. In Krajewska, Dorota; Monforte del Valle, Sergio; Zuloaga San Román, Eneko (arg.). Aziti Bihia. Euskal filologia eta hizkuntzalaritzaren adarrak. UPV/EHUko argitalpen zerbitzua. ISBN/ISSN: 978-84-1319-457-8.

Pérez González, M. (2022). Barakaldoko 14-18 urte bitarteko gazteen euskararekiko jarrerak eta motibazioak. In Krajewska, Dorota; Monforte del Valle, Sergio; Zuloaga San Román, Eneko (arg.). Aziti Bihia. Euskal filologia eta hizkuntzalaritzaren adarrak. UPV/EHUko argitalpen zerbitzua. ISBN/ISSN: 978-84-1319-457-8.  

Pourquié, M. & Ezeizabarrena, M.J. (2022). HIGA: haur euskaldunengan hizkuntzaren garapen (a)tipikoa aztertzeko tresna. Osagaiz, Osasun-zientzien aldizkaria, 6, 1. Ale berezia: 31. Jardunaldiak, Atarrabian, 87-88. ISSN 25309412.

Torralba-Rubinos, C.; García-Azkoaga, I.M. (2022). Una aproximación a las necesidades formativas en traducción a la vista a través de las actitudes y percepciones de los profesionales. In. Romera-Ciria, M. & Camino Bueno-Alastuey M. (coord..). Didáctica de la lengua, multimodalidad y nuevos entornos de aprendizaje. Análisis y estudios, 47, 83-102. Barcelona: GRAÓ. ISBN: 978-84-18627-99-6.

 

 

2021

Aldekoa, A., Garaio, B. & Garcia-Ruiz, M. (2021). Hiru txerritxoak eta beraien abenturak, otsoak beraien etxeak bota ez ditzan: hizkuntza gutxitua ardatz duen hezkuntza eleaniztuneko hiru kasu apreziatibo In L. Diaz de Gereñu, I. Manterola, & I. Garcia-Azkoaga (Eds.), Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu. Hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai. (pp. 181-198). UPV/EHU-UEU. ISBN: 978-84-1319-342-7

Barberán, M. T., & García del Real, I. (2021). Desarrollo semántico-pragmático en niños de 5 años. In L. Diaz de Gereñu, I. Manterola, & I. Garcia-Azkoaga (Eds.), Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu. Hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai. (pp. 59-75). UPV/EHU-UEU. ISBN: 978-84-1319-342-7

Diaz-de-Gereñu, L. Manterola, I & Garcia-Azkoaga I. (2021). Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu Hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai. UPV/EHUko Argitalpen zerbitzuak. ISBN: 978-84-1319-342-7

Diaz-de-Gereñu, L. Garcia-Azkoaga I. &Manterola, I. (2021). Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu Hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai" argitalpenaren sarrera In L. Diaz de Gereñu, I. Manterola, & I. Garcia-Azkoaga (Eds.), Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu. Hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai. (pp. 11-18). UPV/EHU-UEU. ISBN: 978-84-1319-342-7

Ezeizabarrena, M.J.; Garcia, I. & Almgren, M. (2021). Elebidun txikien garapen lexiko eta gramatikala. In L. Diaz de Gereñu, I. Manterola, & I. Garcia-Azkoaga (Eds.), Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu. Hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai. (pp. 37-59). UPV/EHU-UEU. ISBN: 978-84-1319-342-7

Flors-Mas, Aveŀlí & Manterola, I. (2021). Els models lingüístics de l’educació obligatòria a la Comunitat Autònoma Basca i a Catalunya: una visió comparada. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, 75, 27-45. https://doi.org/10.2436/rld.i75.2021.3590

Garaio, B. & Penman, R.F. (2021). Making Links: Learning From The Experience Of Others In Language Revitalisation, in Olko, J. & Sallabank, J. (eds.) Revitalizing Endangered Languages: A Practical Guide. Cambridge (UK): Cambridge University Press,  pp. 178-196.

Garcia, I., Ezeizabarrena, M.J. & Murciano, A. (2021). Gestos y palabras antes de los 2 años: efecto de la edad y el género. Revista de Investigación en Logopedia. 11(2), e70879. DOI: https://doi.org/10.5209/rlog.70879

García-Azkoaga, I. & Diaz de Gereñu, L. (2021). Mintzaira-jarduera eta generotasuna: narrazio-egintza adibide. In L. Diaz de Gereñu, I. Manterola, & I. Garcia-Azkoaga (Eds.), Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu. Hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai. (pp. 143-162). UPV/EHU-UEU. ISBN: 978-84-1319-342-7

Idiazabal, I. (2021). ELEBILAB, gure iker taldearen ibilbidearen historia moduko zerbait, erronka berriak ahaztu gabe. in L.Diaz de Gereñu, I. Garcia-Azkoaga eta I.Manterola (Eds.) Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu. Hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai. (pp.19-34) Bilbao: UPV/EHUko argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-342-7

Larraza, S. & Munarriz-Ibarrola, A. (2021). Elebidun goiztiarrak: nola hauteman, hala ekoitzi?. In Diaz de Gereñu, L., Manterola, I. & Garcia-Azkoaga, I. (eds.). Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu. Hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai. (pp.77-88). Bilbo: UPV/EHUko argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-342-7

Larringan, L.M., Garcia-Azkoaga I. & Diaz-de-Gereñu L. (2021). In L.Diaz de Gereñu, I. Garcia-Azkoaga eta I.Manterola (Eds.) Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu. Hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai.  (pp.119-140) Bilbao: UPV/EHUko argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-342-7

Lascano, B. & Manterola, I. (2021). Mattin Zaku eta Centellita/ Étincelle: D ereduko haurren garapen elebiduna aztergai. In L.Diaz de Gereñu, I. Garcia-Azkoaga eta I.Manterola (Eds.) Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu. Hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai. (pp.163-179) Bilbao: UPV/EHUko argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-342-7

Mielgo, R. & Ocio, B. (2021). Hizkuntzaren didaktika eta irakasleen formakuntza: ibiliak eta ibiltzekoak. In L.Diaz de Gereñu, I. Garcia-Azkoaga eta I.Manterola (Eds.) Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu. Hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai. (pp.201-221) Bilbao: UPV/EHUko argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-342-7

Munarriz-Ibarrola, A.; Ezeizabarena, M. J.; Arrazola, V. DC. & Parafita Couto, M. C. (2021). Gender assignment strategies and L1 effects in the elicited production of mixed Spanish-Basque DPs. Linguistic Approaches to Bilingualism. ISSN: 1879-9264/E-ISSN 1879-9272. DOI: https://doi.org/10.1075/lab.20016.mun

Ortega, A. & Zarraga, A. (2021). Euskal-nasa kooperazioa: helduen eskoletarako metodologia eraginkorraren bila, atazetan oinarritutako irakaskuntzaren bidetik. In L.Diaz de Gereñu, I. Garcia-Azkoaga eta I.Manterola (Eds.) Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu. Hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai. (pp.287-302) Bilbao: UPV/EHUko argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-342-7

Ortega, A., Goirigolzarri, J. & Amorrortu, E. (2021). ‘Participatory Action Research to Promote Linguistic Mudas among New speakers of Basque: Design, Benefits and Challenges’. El sujeto neohablante: condiciones, espacios y procesos de muda/conversión en contextos de lenguas minoritarias.  Special issue of the Journal of Multilingual and Multicultural Development, Ramallo, F. & Urla, J. eds. Published online 06 September 2021 DOI: https://doi.org/10.1080/01434632.2021.1968877

Pardina, A. (2021). Euskararen belaunaldiz belaunaldiko etena eta jarraipena Lizarrako ikastolako familien testuinguruan. In Arbelaitz, O., Latatu, A., Ormaetxebarria, M.J. & Urgell, B., IV. Ikergazte nazioarteko ikerketa euskaraz, giza zientziak eta artea, 107-112.

Torralba-Rubinos, C.M. (2021). Itzulpena eta interpretazioa: zurekin baina zu gabe. In Arbelaitz, O., Latatu, A., Ormaetxebarria, M.J. & Urgell, B., IV. Ikergazte nazioarteko ikerketa euskaraz, giza zientziak eta artea, 35-46.

Villanueva Sánchez, I., Ozamiz, Etxebarria, N., Munarriz-Ibarrola, A. & Pourquié, M. (berrikusten/under revision). Afasiaren ebaluazioa eta tratamendua euskaldunengan: Euskal Herriko egungo egoeraren azterketa. Gaceta Médica de Bilbao.