Argitalpenak/Publicaciones/Publications

 

2021

Garcia, I., Ezeizabarrena, M.J. & Murciano, A. (2021). "Gestos y palabras antes de los 2 años: efecto de la edad y el género". Revista de Investigación en Logopedia. DOI: https://doi.org/10.5209/rlog.70879

Munarriz-Ibarrola, A.; Ezeizabarena, M. J.; Arrazola, V. DC. & Parafita Couto, M. C. (2021). Gender assignment strategies and L1 effects in the elicited production of mixed Spanish-Basque DPs. Linguistic Approaches to Bilingualism. DOI: 10.1075/lab.20016.mun

Villanueva Sánchez, I., Ozamiz, Etxebarria, N., Munarriz-Ibarrola, A. & Pourquié, M. (berrikusten/under revision). Afasiaren ebaluazioa eta tratamendua euskaldunengan: Euskal Herriko egungo egoeraren azterketa. Gaceta Médica de Bilbao.

 

2020

Aldekoa, A., Manterola, I. & Idiazabal, I. (2020). A trilingual teaching sequence for oral presentation skills in Basque, Spanish and English. The Language Learning Journal, 48:3, 259-271. DOI: 10.1080/09571736.2020.1741666.

Diaz de Gereñu, L. Idiazabal, I. & Larringan, L.-M. (2020). Testu-generoaren irudikapena eta erabilera ahozkoaren didaktikan. In D. Krajewska, E. Santazilia & E. Zuloaga (Ed.), Fontes  Linguae  Vasconum  50  urte:  ekarpen  berriak euskararen ikerketari. Nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca.  Iruñea: Nafarroako Gobernua. 195-208. ISBN 405-420. 978-84-235-3561-3.

Ezeizabarrena, M.J. (2020). Urteko galdera: XXI. mendeko Euskal Herriak, nolako Hezkuntza Sistema behar du? Euskonews. Eusko Ikaskuntza.

Ezeizabarrena, M. J. & Garcia del Real, I. (2020). The Spanish adaptation of MAIN. ZAS Papers in Linguistics 64, 2020: 211 – 220.

Gagarina, N., Klop, D., Kunnari, S., Tantele, K., Välimaa, T., Bohnacker, U. & Walters, J. (2019). MAIN: Multilingual Assessment Instrument for Narratives - Revised. Materials for use. ZAS Papers in Linguistics, 63. Basque version. Translated and adapted by Ezeizabarrena, M.J. (2021).

Gagarina, N., Klop, D., Kunnari, S., Tantele, K., Välimaa, T., Bohnacker, U. & Walters, J. (2019). MAIN: Multilingual Assessment Instrument for Narratives - Revised. Materials for use. ZAS Papers in Linguistics, 63. Spanish version translated and adapted by Ezeizabarrena, M.J. (2020).

Garaio, B. (2020). ¿Una nación de naciones, un proyecto común multilingüe? El españolismo lingüístico frente a la aparición de los idiomas minorizados en la pantalla pública, in AJL (edk). Lingüística prospectiva: tendencias actuales en estudios de la lengua entre jovenes investigadores, Sevilla: Asociación Jóvenes Lingüistas, 501-512 orr.

​​​​Garcia-Azkoaga, I (2020). La receta de cocina, un recurso multidimensional para la enseñanza-aprendizaje de las lenguas Calidoscopio,  v. 18, Nº3, 646-664. DOI: 10.4013/cali.v18i3.20587.

Garcia-Azkoaga, I.; Bengoetxea, O. & Zabala, J. (2020). Ahozko euskararen erabilera eskolan: gako zenbait irakasleen prestakuntzarako In D. Krajewska, E. Santazilia & E. Zuloaga (Ed.) Fontes  Linguae  Vasconum  50  urte:  ekarpen  berriak euskararen ikerketari. Nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca.  Iruñea: Nafarroako Gobernua. 405-420. ISBN: 978-84-235-3561-3.

García-Azkoaga, I.M.; Garcia-Ruiz, M. (2020). The Basque language in education in Spain. Mercator.

Larrañaga, N., García, I., Berasategi, N., & Azumendi, M. J. (2020). Orientaciones de aculturación del alumnado inmigrante y su adaptación a un contexto de bilingüismo en la escuela vasca Revista de Educación, 388, 39-63.

Larraza, S., Molnar, M., & Samuel, A. G. (2020). Phonemic contrasts under construction? Evidence from Basque. Infancy, 25(3), 304-318.

Manterola, I., Diaz de Gereñu, L. & Almgren, M. (2020). Grammar and text production in secondary education teaching materials of Basque, Spanish and English: reflections on an integrated didactics of languages. DIDACTICAE Nº8 ISSN: 2462-2737. DOI: https://doi.org/10.1344/did.2020.8.26-39.

Manterola, I. (2020). Ahozko euskararen irakaskuntzarako irakasleen prestakuntza: berrikuntza didaktikoa eta soziala? In D. Krajewska, E. Santazilia & E. Zuloaga (Ed.), Fontes  Linguae  Vasconum  50  urte:  ekarpen  berriak euskararen ikerketari. Nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca.  Iruñea: Nafarroako Gobernua. 405-420.

Manterola, I. (2020). Euskararen komunitatearen garapena e5 egitasmoaren bidez. In Artiagoitia, X., Camino, I. Epelde, I. & Ulibarri, K. (Ed.) Eibartik Zuberoara euskalkietan barrena. Koldo Zuazo irakaslearen omenez. Bilbo: UPV/EHU. 497-509. ISBN: 978-84-1319-266-6.

Martin, F., Demirdache, H., García del Real, I., van Hout, A., & Kazanina, N. (2020). Children’s non-adultlike interpretations of telic predicates across languages, Linguistics, 58(5), 1447-1500.

Murciano A. & Ozaeta A. (2020). Jardueraren azterketa irakasleak prestatzeko bide: debatearen ikas-irakaskunntzaren adibidea. In D. Krajewska, E. Santazilia & E. Zuloaga (Ed.) Fontes  Linguae  Vasconum  50  urte:  ekarpen  berriak euskararen ikerketari. Nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca.  Iruñea: Nafarroako Gobernua. 405-420. 978-84-235-3561-3.

Reizabal, L., García, I., Sasinenea, E. & Sarrionandia, A. (2020). Prisionizazio sekundarioa eta euskal presoen adineko gurasoen osasun mentala. Uztaro, 115, 99-114.

Van Ommen, S., Boll-Avetisyan, N., Larraza, S., Wellmann, C., Bijeljac-Babic, R., Höhle, B., & Nazzi, T. (2020). Language-specific prosodic acquisition: A comparison of phrase boundary perception by French-and German-learning infants. Journal of Memory and Language, 112, 104108.

 

2019

Barberán Recalde, M. T. (2019). La interpretación de los cuantificadores algunos y batzuk ‘algunos’ por parte de niños monolingües (español/euskera) y bilingües (euskera-español). In C. Rojas y R. A. Figueira (eds.), Lingüística, 35(2): (In)flexibilidad pragmática en la adquisición del lenguaje. DOI:10.5935/2079-312x.20190027.

Galdos, Nerea (2019). Ergatiboaren erabileran argibide eskariek duten eragina. In Arbelaitz, O., Etxebarria, U., Latatu, A., Omaetxebarria, M.J. (eds.), III.Ikergazte. Nazioarteko ikerketa euskaraz. Kongresuko artikulu bilduma. Giza zientziak eta Artea. UEU: 59-68. ISBN 978-84-8438-682-7.

Garcia-Azkoaga, I.M. (2019). Didáctica de las lenguas y educación bi/plurilingüe: algunos retos para la EIB. Enunciación, 24 (1), 45-60. DOI:10.14483/22486798.13263.

Garcia-Azkoaga, I. M., Manterola, I., Ortega, A. (2019). Euskararen erabilera sustatzeko ideologia eta estrategiak D ereduko gurasoen hizkuntza politika eleaniztunetan. In O. Arbelaitz, U. Etxeberria, A. Latatu & M.J. Omaetxebarria (Ed.), “III. IKERGAZTE Nazioarteko ikerketa euskaraz” kongresuko artikulu-bilduma. Giza Zientziak eta Artea. Bilbo: UEU: 107-114.

Garcia-Azkoaga, I.M. & Pérez-Caurel, M. (2019). La comunidad de habla baribá: algunas reflexiones sobre el multilingüismo y la educación plurilingüe. Sustainable Multilingualism, 15. 105-128. DOI:10.2478/sm-2019-0016.

Goirigolzarri, J., Amorrortu, E. & Ortega, A. (2019). Activación lingüística de jóvenes neohablantes de euskera en la universidad. In Ramallo, F., Amorrortu, E. & Puigdevall, M., Neohablantes de lenguas minorizdas del Estado español. Iberoamericana-Vervuert: 23-46. ISBN: 9788491920861.

Ibarra, J. (2019). Testuen irakaskuntza: Genevako sekuentzia didaktikoa tresna eraginkorra gazte eta helduentzat. In Arbelaitz, O., Etxebarria, U., Latatu, A., Omaetxebarria, M.J. (eds.), "III.Ikergazte. Nazioarteko ikerketa euskaraz." Kongresuko artikulu bilduma. Giza zientziak eta Artea. UEU: 53-59. ISBN978-84-8438-682.

Idiazabal, I. & Casenave, J. (2019). La formation des enseignants de basque du système immersif. Aborder l’approche communicative pour l’enseignement bilingue par immersion à travers des séquences didactiques basées sur les genres textuels. In B. El Barkani & Z. Meksen (eds.) Pladoyer pour la variation.  Mélanges en hommage à Marielle Rispail. Louvain-la-Neuve: EME éditions: 173-197. ISBN : 978-2-8066-3672-0.

Idiazabal, I. & Pérez-Caurel, M. (eds.). (2019). Linguistic diversity, minority languages and sustainable development . Diversidad lingüística, lenguas minorizadas y desarrollo sostenible. Diversité linguistique, langues minoritaires et développement durable. Servicio Publicaciones de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) Bilbo. ISBN: 978-84-1319-070-9.

Larraza, S., Samuel, G. A., & Molnar, M. (2019). Diskriminazio fonemikoaren garapena euskara-gaztelania haur elebakar eta elebidunengan. In R. Urizar & I. Aduriz (Eds.). Euskal hizkuntzalaritzaren egungo zenbait ikerlerro. Hizkuntzalari euskaldunen III. topaketa. Bilbo. Udako Euskal Unibertsitatea: 33-43.

Manterola, I. (2019). A study of recipes written by Basque L2 immersion students: Any evidence for language revitalization?. In N. Yigitoglu & M. Reichelt (eds.), L2 Writing Beyond English. Bristol: Multilingual Matters: 117-134. DOI:10.21832/9781788923132.

Manterola, I. & Almgren, M (2019). Le basque à l’école: possibilités et limites pour la revitalisation d’une langue minorée. Langues, Cultures et Communication, 3 (1), 65-78.

Pardina, A. & Manterola, I. (2019). D ereduan euskaldundutako eremu mistoko gazte nafarren hizkuntza jarrerak eta identitateak. In O. Arbelaitz, U. Etxeberria, A. Latatu & M.J. Omaetxebarria(Ed.), “III. IKERGAZTE nazioarteko ikerketa euskaraz” kongresuko artikulu-bilduma. Giza Zientziak eta Artea. Bilbo: UEU: 115-120.

Pérez-Tattam, R.; Ezeizabarrena, M.J., Stadthagen, H. & Müller-Gathercole, M.V. (2019). Gender assignment to Spanish pseudowords by monolingual and Basque-Spanish bilingual children. Languages 4, 58. DOI:10.3390/languages4030058.

Reyna Muniain, F., Manterola, I. & Nandi, A. (2019). “Educación plurilingüe con lenguas minoritarias en contextos de diáspora y su impacto en las políticas lingüísticas en familias neohablantes: el caso del gallego en Argentina”. Lengua y Migración, 11-2, 107-134.

 

2018

Aldai, G. & Soeren, W. (2018). Statistical observations on hierarchies of transitivity. Folia Lingüística, 52(2). 249-281. DOI:10.1515/flin-2018-0006.

Aldekoa, A. (2018). Gure Ikastola en tres languages: the teaching and learning of trilingual oral expository skills by means of a didactic sequence. Theory and Practice of Second Language Acquisition, 4(2).

Almgren, M. & Idiazabal, I. (2018). Immersion et submersion, deux modèles opposés pour enseigner en langue seconde. In Le Coadic, R. (Dir.): Francis Favereau. Melanges au passeur de mémoire. Rennes: Skol Vreizh, 25-50.

Ceberio, K., Aduriz, I., Díaz de Ilarraza, A. & García-Azkoaga, M. I. (2018). Coreferential Relations in Basque: The Annotation Process. Journal of Psycholinguist Research, 47, 325–342. DOI:10.1007/s10936-018-9559-6.

Ezeizabarrena, M.J.; Garcia, I.; Almgren, M. & Barreña, A. (2018). Diferencias individuales en el desarrollo léxico de bilingües simultáneos tempranos euskera-castellano. In C. Rojas & V. Oropeza (eds.) Diferencias individuales en la adquisición del lenguaje. Factores lingüísticos, cognitivos, socioambientales. México: UNAM, 195-218. ISBN: 978-607-30-0018-5.

Ezeizabarrena, M.J; Garcia, I. (2018). Length of Utterance, in Morphemes or in Words?: MLU3-w, a Reliable Measure of Language Development in Early Basque. Frontiers of Psychology 8: 2265. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.02265.

García del Real, I.; Barberán, MT. & Ezeizabarrena, M.J. (2018). Diferencias individuales en la interpretación pragmática de la cuantificación (algunos, la mayoría) y del aspecto (imperfectivo) en el español ibérico infantil. In C. Rojas & V. Oropeza (eds.) Diferencias individuales en la adquisición del lenguaje. Factores lingüísticos, cognitivos, socioambientales. México: UNAM, 101-130. ISBN: 978-607-30-0018-5.

Garaio, B. (2018). Learning from Each Other in Language Revitalization: A Chronicle of Two New Different Initiatives on Linguistic Diversity in Gasteiz, Basque Country. Pannoniana, 2 (1-2), 9-30.

Garaio, B. (2018). La croada judicial d’Urquijote contra l’euskera»: “enemic” d’una sola cara?, Treballs de Sociolingüística Catalana, 28, 11-31.

Garaio, B. Eta Penman, R.F. (2018). Euskal lankidetzak Hego Amerikako hizkuntzen biziberritzean eragina du. BAT Soziolinguistika Aldizkaria, 106, 197-226.

Garaio, B. (2018). HIGA Hizkuntza Gutxituetako Hiztun Gazteen 2. Topaketak, IVAP-eko Administrazioa Euskaraz, 102, 19.

Garcia-Azkoaga, I.M. (2018). Cohesión nominal en la narración escrita compuesta por alumnos euskaldunes. Revista Signos. Estudios de Lingüística, 51 (97). 134-152. DOI:10.4067/S0718-09342018000200134.

Ibarra, J. (2018). Argudiozko testu genero baten azterketa eta esperimentazio didaktikoa. Uztaro Aldizkari elektronikoa,106, 119-120.

Landabidea, X., Goirigolzarri, J. & Manterola, I. (2018). “Euskara biziberritzeko ahaleginak: nondik norako berriak”, Hik Hasi 228, 32-34.

Larraza, S. & Best, C. T. (2018). Differences in phonetic-to-lexical perceptual mapping of L1 and L2 regional accents. Bilingualism: Language and Cognition, 21(4), 805-825. DOI:10.1017/S1366728917000323.

Manterola, I. (2018). “Euskararen erabilera irakasteko objektu eta baliabide didaktikoak hiztun komunitatea garatzeko aktibo gisa”. Hermes: Euskararen erabilerarako gakoak, 64-67.

Manterola, I. (2018). Euskararen biziberritzea edota euskaraz garatu nahi duen komunitatea? Euskonews, 734. 

Munarriz-Ibarrola, A. (2018). “Hizkuntzak burmuin elebidunean; zer erakusten du gaztelania-euskara elebidun afasiko baten kasu-azterketak?”. Ekaia, 34, 191-208. DOI: 10.1387/ekaia.17899.

Munarriz-Ibarrola, A.; Parafita Couto, M. C. & Vanden Wyngaerd, E. (2018). Methodologies for intra-sentential code-switching research. In Munarriz-Ibarrola, A.; Parafita Couto, M. C. & Vanden Wyngaerd, E. Methodologies for intra-sentential code-switching research. Special Issue of Linguistic Approaches to Bilingualism, Linguistic Approaches to Bilingualism 8 (1), 1-4. DOI: doi 10.1075/lab.17082.mun.

Ortega, A. & Anakabe, M.J. (2018). Integration of languages and areas in global projects: a proposal integrating Social and Natural Science, Basque, Spanish and English. Babylonia. The Journal of Language Teaching and Learning. Special Issue on Integrating subject and language learning: Re-thinking CLIL. 2/2018, 44-48.

Puidgevall, M., Walsh, J., Amorrortu, E. & Ortega, A. (2018). I’ll be one of them’: Linguistic mudes and new speakers in three minority language contexts. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 4 (3), 1-13. DOI:10.1080/01434632.2018.1429453.

Urla, J., Amorrortu, E. , Ortega, A. & Goirigolzarri, J. (2018). Basque Standardization and the New Speaker: Political Praxis and the Shifting Dynamics of Authority and Value. Standardizing Minority Languages: Competing Ideologies of Authority and Authenticity in the Global Periphery. New York & London: Routledge, 24-46. DOI:10.4324/9781315647722.

Rofes, A.; Zakariás, L.; Ceder, K.; Lind, M.; Blom Johansson, M.; De Aguiar, V.; Bjekić, J.; Fyndanis, V.; Gavarró, A.; Simonsen, H. G.; Hernández Sacristán, C.; Kambanaros, M.; Kuvač Kraljević, J.; Martínez-Ferreiro, S.; Mavis, I; Méndez Orellana, C.; Salmons, I.; Sör, I.; Lukács, A.; Tunçer, M.; Vuksanovic, J.; Munarriz Ibarrola, A.; Pourquié, M; Varlokosta, S. & Howard, D. (2018). Imageability ratings across languages. Behavior Research Methods, 50 (3), 1187-1197. DOI 10.3758/s13428-017-0936-0.