Beñat Lascano

Beñat Lascano

Beñat Lascano
Paue eta Aturrialdeko Herrien Unibertsitatea (UPPA)
Euskal ikasketak
64250 Baiona
benatlaxka@hotmail.fr

 

Euskararen irakaskuntzaz interesatua izanez, euskal ikasketak Baionan egin eta bigarren hezkuntzako irakasle izateko konkurtsoa pasatu nuen 2012an, helduei ere klaseak ematen lagunduz gau eskoletan. Ondoko urtetik goiti Ipar Euskal Herriko haur elebidunen hizkuntza gaitasunen bilakaera lantzen duten ikerketa lanetan hasi nintzen, Jon Casenave eta Itziar Idiazabal ikerleen zuzendaritzapean. Hasi tesia lana bukatzen dihardut orain, bigarren mailako eskola publiko elebidunetan euskara irakastearekin batera.

Étant intéressé par l'enseignement du basque, j'ai suivi le cursus des études basques à Bayonne, tout en donnant des cours du soir aux adultes dans les gau eskola, et j'ai passé le CAPES de basque en 2012. L'année suivante j'ai commencé des travaux de recherches à propos de l'acquisition des capacités linguistiques des élèves bilingues du Pays-Basque Nord, sous la direction des chercheurs Jean Casenave et Itziar Idiazabal. Je termine actuellement ma thèse tout en donnant des cours de basque en collèges publics.

Ahozko aurkezpenak:

Lascano, B. (2016, maiatzak 31). ELEBIDUN, proiektuaren lehen emaitzak. Doktoregaien ikerketa ihardunaldia. IKER UMR 5478 - Baiona - UBM – UPPA – UPV/EHU.

Lascano B., Casenave, J. (2016, martxoak 30) Analyse de trois capacités discursives chez des élèves suivant une scolarité primaire bilingue (basque-français).Didactique des langues et acquisition. École doctorale Montaigne Humanités - Bordele - Université Bordeaux Montaigne.

Argitalpenak:

Lascano, B. 2015. Euskarazko eta frantsesezko hizkuntza gaitasunen bilakaera Ipar Euskal Herriko lehen mailako eskolatze elebidunean. In I. Alegria, A. Latatu et M.J. Omaetxebarria (dir.),I. Ikergazte. Nazioarteko ikerketa euskaraz Kongresuko artikulu-bilduma. Bilbo: UEU. 272-279.