Leire Diaz de Gereñu

Leire Diaz de Gereñu


Departamento de Lingüística y Estudios Vascos
Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
 Teléfono: +34 94501 3146
E-mail: leire.diaz@ehu.eus

EHU Unibertsitateko doktore eta Letren Fakultateko Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak saileko irakaslea da. Ahozko hizkuntzaren azterketa linguistiko-diskurtsiboan eta euskararen didaktikan ikerlari jardun du hainbat ikerketa proiektuetan.
Irakasleen formakuntzan ere jardundakoa, Munduko Hizkuntza Ondarearen Unesco Katedrako kide da.

 

2004. urtetik Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle.
Doktoretza ikasturteak Bretainiako Rennes 2-Haute Bretagne unibertsitatean egin zituen (1998-2000).Ikerketa egonaldia Suitzako Faculté de psychologie et des Sciences de l'Education Genevako Unibertsitatean (2006-2007) egina du.
2016an Euskal Herriko Unibertsitateko Doktore titulua eskuratu du. Tesiaren izenburua: "Jendaurreko konta-saioa: gertakari sozio-diskurtsiboa eta testu-genero berezitua".

 

Argitalpenak/Publicaciones/Publications

Argitalpenak/Publicaciones/Publications

Diaz de Gereñu, Leire (2016). Jendaurreko Konta-saioa: gertakari sozio diskurtsiboa eta testu-genero berezitua, Leioa: EHUko Argitalpen Zerbitzua- Servicio Editorial UPV. ISBN: 978-84-9082-381-1

García-Azkoaga I.M., Leire Diaz de Gereñu (2016). Aprendiendo dos lenguas nuevas. Los cuentos orales de los niños inmigrantes / Educación bilingüe vasco-español. Análisis de las capacidades lingüísticas de alumnos con lenguas originarias distintas. Lengua y Migración, Junio, 8:1, 29-49.

Idiazabal, I., Manterola I., Diaz de Gereñu, L. (2015). Objetivos y recursos didácticos para la educación plurilingüe In Garcia-Azkoaga, I.M. & Idiazabal, I. (en prensa). La educación plurilingüe. Una aproximación desde el interaccionismo socio-discursivo. Bilbao: Universidad del País Vasco, 39-59.

Diaz de Gereñu, L. (2012). Ahozkoaren eta idatziaren arteko interfazeak mintza jardun jakinen eraberritzean: adibide bat, [Inteface entre el lenguaje oral y escrito en la renovación  de prácticas verbales: un ejemplo] In Ahoa bete hots Jardunaldiak, II. Jardunaldiak, Villabona: Lanku Bertso Zerbitzuak, 77-108. ISBN: 9788493920791

García-Azkoaga I.M., Leire Diaz de Gereñu (2012). Hizkuntza garatzeko baliabideak Curriculuma Norbanakoari Egokitzeko (CNE) programetan: Sekuentzia Didaktikoaren zenbait gogoeta [Trad.: "Resources for Language Development in Individualized Curricular Adaptation (ICA): considerations on Didactic Sequences"], Ikastaria 18, 117-135. ISSN: 1137-4446

Garcia Azkoaga, Ines; Imaz, Ainhoa; Diaz de Gereñu, Leire; Alegria, Alaitz (2010). Ahozkotasunaren irakaskuntza bigarren hezkuntzako testuliburuetan. Tantak 22-1, 7-42. ISSN:0214-9753

García-Azkoaga I.M., Leire Diaz de Gereñu (2010). Cohesión en situación de interacción: el caso de la narración oral, Estudos Linguísticos, 5, 177-194.

Garcia Azkoaga, Ines & Diaz de Gereñu, Leire (2009). Ahozko narratibotasuna interakzionismoaren argitara: kohesio mekanismoek esaten digutena, Euskera, 54 (2-1), 723-770. ISSN: 0210-1564

Diaz de Gereñu, L. (2009). La dinámica en el análisis discursivo de las prácticas verbales de los narradores contemporáneos en lengua vasca, Estudos Linguísticos/ Linguistic Studies, 3, 303-318. ISSN:1647-0346

Larringan, Luis Mari; Idiazabal, Itziar & Diaz de Gereñu, Leire (2008). Ipuin kontalaritzaren eredu berria?. Euskaltzaindiaren XV.Nazioarteko biltzarra, Bilbo: Euskaltzaindia, 47-58.

Alegria, Alaitz; Diaz de Gereñu, Leire & Manterola, Ibon (2008). Ahozko komunikazioa. Ahozko diskurtsoa arautzen duten osagaiak eta arauak. Ahozko komunikazioari dagozkion estrategiak,  Bigarren Hezkuntzako irakasleak. Euskara eta Literatura. Gai hautatuak. Sevilla: MAD: 71-106. ISBN-10: 8467634456

Diaz de Gereñu, Leire (2006). Narración oral de cuentos.  Actas del I Congreso Internacional Análisis del Discurso: Lengua, cultura y valores-Universidad de Navarra (Pamplona-Iruñea), Madrid: Arco Libros, 957-969.

Diaz de Gereñu, Leire (2005). Ahozko kontaketa eta eskolako jarduera, Ikastaria 14, Garcia, I. & Idiazabal, I. (editoreak) Euskal Testuen azterketa eta euskararen irakaskuntza. Ikerketak eta gogoetak, Donostia: Eusko Ikaskuntza, 31-42. ISNN: 1137-4446; ISBN: 84-8419-011-0

Diaz de Gereñu, Leire (2005). La dinámica en el análisis discursivo de las prácticas verbales de los narradores contemporáneos en lengua vasca, Estudos Linguísticos/Linguistic Studies, Nº3, Julho de 2009, Lisboa, 303-318. ISSN: 1647-0346

Diaz de Gereñu, Leire (2002). Ahozgora irakurtzea 2Hren irakaskuntzan, Helduen Euskalduntzearen IV. Jardunaldiak, Bilbo: UEU, 148-156. ISBN: 84-8438-024-6

Diaz de Gereñu, Leire (2002). El cuento oral, Actas del VII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Santiago de Compostela, 335-342. ISBN: 84-95950-91-X

 

Ikerketa proiektuak/Proyectos de investigación recientes/ Recent research projects/ Projets de recherche récents

- Adquisición, enseñanza y usos del lenguaje. Euskara, bilingüismo y plurilingüismo (GIC10/93). 2013/01/01-2015/12/01. Ikertzaile nagusia: Itziar Idiazabal Gorrotxategi (UPV/EHU).
- El desarrollo lingüístico bilingüe y multilingüe desde la infancia hasta la edad adulta en euskera y en las lenguas de su entorno. (MICINN12/208). 2012/01/01 - 2015/12/31. Ikertzaile nagusia: Itziar Idiazabal Gorrotxategi (UPV/EHU).
- Adquisición de lenguas, literatura y traducción en la formación plurilingüe. (UFI 11/06). 2012/01/01-2016/06/31. Ikertzaile nagusia: Mª Pilar García Mayo (UPV/EHU).
- Bilingüismo y multilingüismo: adquisición, enseñanza y usos de las lenguas. Criterios explicativos del desarrollo lingüístico. (MICINN 09/92). 2010/01/01-2012/12/31. Ikertzaile nagusia: Itziar Idiazabal Gorrotxategi (UPV/EHU).
- Adquisición y usos del lenguaje. Euskara, bilingüismo y multilingüismo (GIC 10/93), 2010/01/01- 2012/12/31. Ikertzaile nagusia: Itziar Idiazabal Gorrotxategi (UPV/EHU).    

 

Irakasleen prestakuntza/ Formación del profesorado/Teachers training/ Formation des enseignants

- "Ahozkoa lantzen ikasgelan", 2004, UEUk eskainitako prestakuntza IRALE eta Presta Hadi programetan.
- "Ahozkoaren lanketa eskolan", 2004-2006, SEASKAko hainbat ikastoletan.
- "Ikasleen komunikazio-gaitasuna garatzen: Gelako jarduerek eskaintzen dizkiguten aukerak ", Irungo eta Donostiako Berritzeguneak (2011/2012).