Tutorías

Tutoretza akademikoa

Fakultatean sartzen direnetik ikasketak amaitu arte ikasleei eman behar zaien arreta hobetzeko helburuaz sortu da irakasle tutorearen irudia.

Irakasle tutorearen egitekoa giltzarria izan daiteke funtsezkoak diren alderdi hauetan:
1.- ikasleak graduetara, ikastegira eta, oro har, unibertsitateko bizitzara moldatu eta egokitzea, eta
2.- ikasleari laguntzea curriculumaren diseinu eta garapenean, bizitza profesionalerako urratsak errazteko asmoz.

Irakasle tutorearen eginkizunak hiru arlo hauetan bil daitezke: akademikoa, pertsonala eta profesionala.

Tutore akademikoen esleipena- protokoloa (pdf , 195,38 KB)