2008

2008

Aldai, G. (2008) "Últimos restos del Aoristo Perifrástico en el euskera de Bilbao". Fontes Linguae Vasconum 40 (109), 405-417. (ISSN: 0046-435X).

Aldai, G. (2008) "Sobre el significado arcaico de las formas con prefijo l-: su uso en Lazarraga". Fontes Linguae Vasconum 40 (108), 301-327. (ISSN: 0046-435X).

Aldai, G. (2008) "Patxi Goenagari 30 mila esker".  In Xabier Artiagoitia & Joseba Lakarra (eds.), Gramatika jaietan Patxi Goenagaren omenez, (Anejos de ASJU 51), 13-28. Bilbao: Universidad del País Vasco. (ISBN: 978-84-9860-085-8).

Aldai, G. (2008) "From ergative case-marking to semantic case-marking: the case of historical Basque". In Mark Donohue & Søren Wichmann (eds.), The typology of semantic alignment, 197-218. Oxford: Oxford University Press. (ISBN: 978-0-19-923838-5).

Alegria, A.; Diaz de Gereñu, L. & Manterola, I. (2008). "Ahozko komunikazioa. Ahozko diskurtsoa arautzen duten osagaiak eta arauak. Ahozko komunikazioari dagozkion estrategiak",  Bigarren Hezkuntzako irakasleak. Euskara eta Literatura. Gai hautatuak. Sevilla: MAD: 71-106. ISBN-10: 8467634456

Almgren, M., Idiazabal, I., Beloki, L. & Manterola, I. (2008). Acquisition of Basque in successive bilingualism: data from oral storytelling. In P. Siemund & N. Kintana (eds.), Language Contact and Contact Languages. Amsterdam: John Benjamins: 239-259. ISBN: 978 90 272 1927 5, pp. 239-260.

Barreña, A.; Ezeizabarrena, M.J. & García, I. (2008), "Entzundako hizkuntzaren eragina haur euskaldun txikien gramatika-garapenean". In X.Artiagoitia & J. Lakarra (eds.) 2008, Patxi Goenagaren omenez. Gramatika Jaietan, 93-113. ASJU. ISBN: 978-84-9860-085-8.

Barreña, A.; Ezeizabarrena, M.J. & García, I. (2008), "Influence of the linguistic environment on the development of the lexicon and grammar of Basque bilingual children". In C. Pérez-Vidal, M. Juan-Garau & A. Bel (eds.), A Portrait of the Young in the New Multilingual Spain.  Clevedon, UK: Multilingual Matters: 86-110. ISBN-13 978-1-84769-023-4, ISBN-13: 978-1-84769-022-7

Barreña, A.; García, I.; Ezeizabarrena, M.J.; Almgren, M.; Arratibel,N; Olano, I.; Barnes, J.; Petuya, A.; Colina, A. (2008), MacArthur-Bates komunikazio garapena neurtzeko zerrenda euskarara egokitua. Erabiltzaileentzako gida eta eskuliburu teknikoa. [Inventario para la medición del desarrollo comunicativo adaptado al euskara. Guía y manual técnico para el usuario]. Bilbao: Udako Euskal Unibertsitatea. ISBN: 978-84-8438-177-8.

Casenave, J. (2008) Pierre Lhande eta Euskal literaturaren historia. Pierre Lhande et l'Histoire de la littérature basque. Jean Haritschelhar-i omenaldia-Mélanges offerts à Jean Haritschelhar, IKER Volume 21, Ed. Euskaltzaindia, pp.139 - 159, 2008.

Casenave, J. (2008)   J.M. Lekuona, hitz-aurre egile : « Irakurle idealaren » idazkera zehatza. J. M. Lekuona, auteur de préfaces : L'écriture précise du « lecteur idéal ». J.M. Lekuonari omenaldia-Hommage à J.M. Lekuona, Euskaltzaindia, 2009. IKER Volume 23, Ed. Euskaltzaindia, pp.97 - 107, 2008.

Casenave, J. (2008) Euskal literaturaren historia eztabaidan ; L'histoire de la littérature basque en débat. Numéro spécial de la revue Lapurdum, pp. 80-87, 2008.

Ceberio, K.; Aduriz, I.; Diaz De Ilarraza, M.A.; Garcia Azkoaga, I.M. (2008). "Análisis de la correferencia para su anotación en un corpus en euskara", in: A. Moreno Sandoval:  Actas del VIII Congreso de Lingüística General, MADRID, 496-512. (ISBN: 978-84-691-4124-3)

Ceberio, K.; Aduriz, I.; Diaz De Ilarraza, M.A.; Garcia Azkoaga, I.M. (2008). "Erreferentziakidetasunaren azterketa eta anotazioa euskarazko corpus batean" In: Xabier Artiagoitia, Joseba A. Lakarra (In press): Gramatika Jaietan Patxi Goenagaren Omenez, Bilbao: ASJU, 153-172.

Diaz de Gereñu, L., Idiazabal, I. & Larringan, L.M. (2008) "Ipuin kontalaritzaren eredu berria?" in Euskalgintza XXI. Mandeari buruz XV. Biltzarra. Hizkuntza gaiak. Iker 19, Bilbo: Euskaltzaindia, 47-58.

García, I.; Arratibel, N., Barreña, A. & Ezeizabarrena, M.J. (2008) "Adaptación de los inventarios MacArthur-Bates al euskara: desarrollo comunicativo entre los 8 y los 30 meses. Infancia y Aprendizaje 31 (4), 411-424. ISSN 0210-3702.

Garcia Azkoaga, I.M. & Bujan, M.K. (Coord.) (2008). Euskara eta Literatura. Gai hautatuak I. Sevilla: MAD, 2008 (ISBN-13: 978-84-665-9617-6; ISBN-10:  84-665-9617-8).

Idiazabal, I.; Amorrortu, E.; Barreña, A.; Ortega, A. & Uranga, B. (2008) Mother tongue. Language of Immersion. What can the School do to revitalize minorized languages? In T. de

Idiazabal, I. (2008) Gramática eta hizkuntzaren didaktika. In X.Artiagoitia & J. Lakarra (eds.) 2008, Gramatika Jaietan Patxi Goenagaren omenez.,"Julio Urkixo" Euskal Filologia Mintegiaren Urtekariaren gehigarriak L1.(ASJU) Bilbao: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 413-432. ISBN 978-84-9860-085-8

Larringan, L.M. & Idiazabal, I. (2008) Ahozko hizkuntzari antza hartzeko hiru gogoeta" in Euskalgintza XXI. Mendeari buruz XV. Biltzarra. Hizkuntza gaiak. Iker 19, Bilbo: Euskaltzaindia, 29-38.

Larringan, L.M; Idiazabal, I. & Diaz de Gereñu, L. (2008) "Ipuin kontalaritzaren eredu berria?", Euskaltzaindiaren XV.Nazioarteko biltzarra, Bilbo: Euskaltzaindia, 47-58.

Larringan, L.M. & Idiazabal, I. (2008) Ahozko hizkuntzari antza hartzeko hiru gogoeta" in Euskalgintza XXI. Mendeari buruz XV. Biltzarra. Hizkuntza gaiak. Iker 19, Bilbo: Euskaltzaindia, 29-38.

Uranga, B.; Aierdi, X.;  Idiazabal, I.; Amorrortu, E.; Barreña, A.;  Ortega, A. &. Izagirre, E. (2008) Hizkuntzak eta immigrazioa.Lenguas e inmigración. Bilbao: Ikuspegi-Amarauna UNESCO Etxea. ISBN 978-84-9860-086-5