2017

2017

 

Amorrortu, E., Ortega, A. & Goirigolzarri, J.(2017) Euskararen hiztun aktibo bihurtzeko gakoak. BAT Soziolinguistika aldizkaria, 104(3), 11-49.

Barberán, T. (2017) The Interpretation of Negated Quantifiers in Spanish. EPiC Series in Language and Linguistics. Professional and Academic Discourse: an Interdisciplinary Perspective. Vol. 2, 181-190.

Ezeizabarrena, M.J. & Garcia, I. (2017) Language delay and amount of exposure to the language: two (un)related phenomena in early Spanish-Basque bilingualism. In Alejandra Auza & Richard Schwartz (eds.) Language Development and Disorders in Spanish-speaking children. Cham: Switzerland: Springer, 147-164.

Ezeizabarrena, M.J.; Garcia, I.; Almgren, M. & Barreña, A. (2017) Diferencias individuales en el desarrollo léxico de bilingües simultáneos tempranos euskera-castellano. In C. Rojas y E.V. Oropeza (eds.) Diferencias individuales en la adquisición del lenguaje. Factores lingüísticos, cognitivos, socio ambientales. México, 195-223.

Ezeizabarrena, M. J. & Munarriz, A. (2017) Subject advantage in the production of relative clauses in Basque. In Lauchlan, F. & Parafita Couto, M. C. (2017). Bilingualism and Minority Languages: Current trends and developments. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 183-211 ISBN 1-4438-1943-3

Ezeizabarrena, M. J., Munarriz, A. & Loidi, U. (2017) Bilingual production of relative clauses in languages with opposite head- complement directionality. In Bellamy, K.; Child, M.; González, P.; Muntendam, A. & Parafita Couto, M. C. (2017). Multidisciplinary approaches to bilingualism in the Hispanic and Lusophone world. [Issues in Hispanic and Lusophone Linguistics 13] Amsterdam: John Benjamins, 283-311. ISBN 9789027258120

Fyndanis, V., Lind, M., Varlokosta, S. , Simonsen, H. G., Kambanaros, M., Ceder, K., Rofes, A., Soroli, E., Bjekić, J., Gavarró Algueró, A., Grohmann, K. K., Kuvač Kraljević, J., Martínez-Ferreiro, S., Munarriz, A., Pourquie, M., Vuksanović, J., Zakariás, L. & Howard, D. (2017) Cross-linguistic adaptations of The Comprehensive Aphasia Test: Challenges and solutions. Clinical Linguistics & Phonetics, 31 (7-9), 697-710. DOI: 10.1080/02699206.2017.1310299

Garaio, B. ¿Y cómo llamamos a nuestra hija?: sobre la proliferación de nombres de origen vasco en jóvenes no residentes en la CAV y Navarra. Sancho el Sabio Aldizkaria, Sancho el Sabio Fundazioa, 40, 57-91

Garaio, B. (2017) "Urkixote eta euskararen aurkako gurutzada”: buru bakarreko etsaia? II. Ikergazte. Nazioarteko ikerketa euskaraz. Kongresuko artikulu bilduma. Osasun Zientziak (arg: UEU) ISBN 978-84-8438-629-2.

Garaio, B. (2017) “Euskara irabazteko bidean”, Garikoitz Goikoetxea. RIEV, Eusko Ikaskuntza, 62.

Garaio, B. (2017) Pensar en vers: La canço improvisada als països de la Mediterrània, Josep Vicent Frechina. The Journal of Folklore Research, Indiana University, 2017 issue.

Garaio, B. (2017) Hizkuntzak eta gatazkak, testuinguru anitzetako hizkuntza eta identitate politikak. BAT Soziolinguistika Aldizkaria, Soziolinguistika Klusterra, 102-118 orr.

Garaio, B. (2017) EUS euskararen arnasgune digitalaren egoera eta etorkizuneko erronkak. Euskera aldizkaria, Euskaltzaindia, 61, 743-774

Garcia-Azkoaga, I.M. & Sullón, K. (2017) Capacidades lingüísticas shipibo-castellano en textos escritos por escolares bilingües de Ucayali (Perú)Onomázein, Nº especial: Las lenguas amerindias en Iberoamérica: retos para el siglo XXI, 153-170. ISSN: 0717-1285.

García del Real, I.; Barberán, T. & Ezeizabarrena, M.J. (2017) Diferencias individuales en la interpretación pragmática de la cuantificación (algunos, la mayoría) y del aspecto (imperfectivo) en el español ibérico infantil. In C. Rojas y E.V. Oropeza (eds.) Diferencias individuales en la adquisición del lenguaje. Factores lingüísticos, cognitivos, socio ambientales. México, 115-148.  ISBN 978-607-30-0018-5

Goirigolzarri, J., Landabidea, X. & Manterola, I. (2017) Euskararen biziberritzea: marko, diskurtso eta praktikarako aukera berriak birpentsatzen. Bilbo: Udako Euskal Unibertsitatea. ISBN:978-84-8438-636-0

Idiazabal, I. (2017) ¿Qué significa la escuela bilingüe para lenguas minorizadas como el Nasa Yuwe o el euskera? ONOMÁZEIN – N.º especial | Las lenguas amerindias en Iberoamérica: retos para el siglo XXI: 137 - 152

Iraola, M.; Santesteban, M.; Sorace, A. & Ezeizabarrena, M.J. (2017) Pronoun preferences of children in a language without typical third-person pronouns. First Language Vol. 37(2) 168 –185. DOI 10.1177/0142723716679799

Larraza, S. & Best, C.T (2017) Differences in phonetic-to-lexical perceptual mapping of L1 and L2 regional accents. Bilingualism: Language and Cognition.

Larraza, S., Samuel, A. G. & Oñederra, M. L. (2017) Where do dialectal effects on speech processing come from? Evidence from a cross-dialect investigation. Quarterly Journal of Experimental Psychology. 

Manterola, I. & Almgren, M. (2017) L'enjeu de la scolarisation en basque: différentiation selon les contextes sociolinguistiques et pratiques des élèves. Bulletin suisse de linguistique appliquée, Nº spécial, Processus de différenciation: des pratiques langagières à leur interprétation sociale. Actes du colloque VALS-ASLA 2016 (Genève, 20-22 janvier 2016). Volume 2. D.Elmiger, I. Racine & F. Zay (Eds.). pp. 63-75.

Moiua, A.; Garcia-Azkoaga, I.M. & Ozaeta, A. (2017) The use of the signing space as a text organizer in Sign Bilingualism: a comparison of language production in Deaf and hearing individuals”, Universidad de Varsovia. In, Paweł Rutkowski (ed.): Different Faces of Sign Language Research. Warsaw: The University of Warsaw, Faculty of Polish Studies, 97-124. ISBN 978-83-64111-41-9, 978-83-64111-81-5

Moiua, A.; Garcia-Azkoaga, I.M. & Ozaeta, A. (2017) Interpretegaien eta gorren testuak: nola eragiten du hizkuntza modalitateak testuen azpiegituran eta edukien ekoizpenean? In I. Alegria, A. Latatu, M.J. Omaetxebarria, P. Salaberri (arg.): Ikergazte 2017. Giza Zientziak eta Artea. Bilbao: UEU, 72-79. ISBN 978-84-8438-628-5.

Munarriz, A . (2017) Amaia Munarriz Ibarrolaren tesiaren laburpena. Uztaro, 101, 123-124.ISSN: 1130-5738

Munarriz, A. (2017). "Hizkuntzak burmuin elebidunean; zer erakusten du gaztelania-euskara elebidun afasiko baten kasu-azterketak?". Ekaia. doi: 10.1387/ekaia.17899

Munarriz, A. (2017) The influence of structural distance in cross-linguistic transfer: A case study on Spanish-Basque bilingual aphasia. In. Bellamy, K.; Child, M.; González, P.; Muntendam, A. & Parafita Couto, M. C. (2017). Multidisciplinary approaches to bilingualism in the Hispanic and Lusophone world. [Issues in Hispanic and Lusophone Linguistics 13] Amsterdam: John Benjamins, 235-260. ISBN 9789027258120

Munarriz, A. & Pourquié, M. (2017) CAT: afasia aztertzeko tresnaren euskal egokitzapena. In. Alegria, I., Latatu, A., Ormaetxebarria, M. J. & Salaberri, P. (Eds). II. IkerGazte. Nazioarteko Ikerketa Euskaraz: Giza zientziak eta artea, 80-87. Udako Euskal Unibertsitatea (UEU), Bilbo. ISBN 978-84-8438-628-5

Ortega, A. (2017) Gazteen hiztun-profil berriak eta ideologia berriak. In J. Goirigolzarria, I. Manterola & X. Landaluze (arg.). Euskararen biziberritzea: marko, diskurtso eta praktika berriak birpentsatzen. 79-100.orr. Bilbao: UEU/Deustuko Unibertsitatea. ISBN 978-84-8438-636-0.

Ortega, A. Amorrortu, E., Goirigolzarri, J. & Urla, J. (2017) Euskal hiztun berriak: esperientziak, jarrerak eta identitateak. Bilbao: Bizkailab / Deustuko Unibertsitatea. ISBN 978-84-15759-95-9.

Urla, J., Amorrortu, E., Ortega, A. & Goirigolzarri, J. (2017) "Basque Standardization and the New Speaker: Political Praxis and the Shifting Dynamics of Authority and Value". In P.M.J. Lane & J. Costa (eds). Standardizing Minority Languages: Competing Ideologies of Authority and Authenticity in the Global Periphery. Routledge.