2018

2018

 

Aldai, G. & Soeren, W. (2018). Statistical observations on hierarchies of transitivity. Folia Lingüística, 52(2). 249-281. DOI:10.1515/flin-2018-0006.

Aldekoa, A. (2018). Gure Ikastola en tres languages: the teaching and learning of trilingual oral expository skills by means of a didactic sequence. Theory and Practice of Second Language Acquisition, 4(2).

Almgren, M. & Idiazabal, I. (2018). Immersion et submersion, deux modèles opposés pour enseigner en langue seconde. In Le Coadic, R. (Dir.): Francis Favereau. Melanges au passeur de mémoire. Rennes: Skol Vreizh, 25-50.

Ceberio, K., Aduriz, I., Díaz de Ilarraza, A. & García-Azkoaga, M. I. (2018). Coreferential Relations in Basque: The Annotation Process. Journal of Psycholinguist Research, 47, 325–342. DOI:10.1007/s10936-018-9559-6.

Ezeizabarrena, M.J.; Garcia, I.; Almgren, M. & Barreña, A. (2018). Diferencias individuales en el desarrollo léxico de bilingües simultáneos tempranos euskera-castellano. In C. Rojas & V. Oropeza (eds.) Diferencias individuales en la adquisición del lenguaje. Factores lingüísticos, cognitivos, socioambientales. México: UNAM, 195-218. ISBN: 978-607-30-0018-5.

Ezeizabarrena, M.J & Garcia, I. (2018). Length of Utterance, in Morphemes or in Words?: MLU3-w, a Reliable Measure of Language Development in Early Basque. Frontiers of Psychology 8: 2265. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.02265.

García del Real, I.; Barberán, MT. & Ezeizabarrena, M.J. (2018). Diferencias individuales en la interpretación pragmática de la cuantificación (algunos, la mayoría) y del aspecto (imperfectivo) en el español ibérico infantil. In C. Rojas & V. Oropeza (eds.) Diferencias individuales en la adquisición del lenguaje. Factores lingüísticos, cognitivos, socioambientales. México: UNAM, 101-130. ISBN: 978-607-30-0018-5.

Garaio, B. (2018). Learning from Each Other in Language Revitalization: A Chronicle of Two New Different Initiatives on Linguistic Diversity in Gasteiz, Basque Country. Pannoniana, 2 (1-2), 9-30.

Garaio, B. (2018). La croada judicial d’Urquijote contra l’euskera»: “enemic” d’una sola cara?, Treballs de Sociolingüística Catalana, 28, 11-31.

Garaio, B. & Penman, R.F. (2018). Euskal lankidetzak Hego Amerikako hizkuntzen biziberritzean eragina du. BAT Soziolinguistika Aldizkaria, 106, 197-226.

Garaio, B. (2018). HIGA Hizkuntza Gutxituetako Hiztun Gazteen 2. Topaketak, IVAP-eko Administrazioa Euskaraz, 102, 19.

Garcia-Azkoaga, I.M. (2018). Cohesión nominal en la narración escrita compuesta por alumnos euskaldunes. Revista Signos. Estudios de Lingüística, 51 (97). 134-152. DOI:10.4067/S0718-09342018000200134.

Ibarra, J. (2018). Argudiozko testu genero baten azterketa eta esperimentazio didaktikoa. Uztaro Aldizkari elektronikoa,106, 119-120.

Landabidea, X., Goirigolzarri, J. & Manterola, I. (2018). Euskara biziberritzeko ahaleginak: nondik norako berriak, Hik Hasi 228, 32-34.

Larraza, S. & Best, C. T. (2018). Differences in phonetic-to-lexical perceptual mapping of L1 and L2 regional accents. Bilingualism: Language and Cognition, 21(4), 805-825. DOI:10.1017/S1366728917000323.

Manterola, I. (2018). Euskararen erabilera irakasteko objektu eta baliabide didaktikoak hiztun komunitatea garatzeko aktibo gisa. Hermes: Euskararen erabilerarako gakoak, 64-67.

Manterola, I. (2018). Euskararen biziberritzea edota euskaraz garatu nahi duen komunitatea? Euskonews, 734. 

Munarriz-Ibarrola, A. (2018). Hizkuntzak burmuin elebidunean; zer erakusten du gaztelania-euskara elebidun afasiko baten kasu-azterketak?. Ekaia, 34, 191-208. DOI: 10.1387/ekaia.17899.

Munarriz-Ibarrola, A.; Parafita Couto, M. C. & Vanden Wyngaerd, E. (2018). Methodologies for intra-sentential code-switching research. In Munarriz-Ibarrola, A.; Parafita Couto, M. C. & Vanden Wyngaerd, E. Methodologies for intra-sentential code-switching research. Special Issue of Linguistic Approaches to Bilingualism, Linguistic Approaches to Bilingualism 8 (1), 1-4. DOI: doi 10.1075/lab.17082.mun.

Ortega, A. & Anakabe, M.J. (2018). Integration of languages and areas in global projects: a proposal integrating Social and Natural Science, Basque, Spanish and English. Babylonia. The Journal of Language Teaching and Learning. Special Issue on Integrating subject and language learning: Re-thinking CLIL. 2/2018, 44-48.

Puidgevall, M., Walsh, J., Amorrortu, E. & Ortega, A. (2018). I’ll be one of them’: Linguistic mudes and new speakers in three minority language contexts. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 4 (3), 1-13. DOI:10.1080/01434632.2018.1429453.

Urla, J., Amorrortu, E. , Ortega, A. & Goirigolzarri, J. (2018). Basque Standardization and the New Speaker: Political Praxis and the Shifting Dynamics of Authority and Value. Standardizing Minority Languages: Competing Ideologies of Authority and Authenticity in the Global Periphery. New York & London: Routledge, 24-46. DOI:10.4324/9781315647722.

Rofes, A.; Zakariás, L.; Ceder, K.; Lind, M.; Blom Johansson, M.; De Aguiar, V.; Bjekić, J.; Fyndanis, V.; Gavarró, A.; Simonsen, H. G.; Hernández Sacristán, C.; Kambanaros, M.; Kuvač Kraljević, J.; Martínez-Ferreiro, S.; Mavis, I; Méndez Orellana, C.; Salmons, I.; Sör, I.; Lukács, A.; Tunçer, M.; Vuksanovic, J.; Munarriz Ibarrola, A.; Pourquié, M; Varlokosta, S. & Howard, D. (2018). Imageability ratings across languages. Behavior Research Methods, 50 (3), 1187-1197. DOI 10.3758/s13428-017-0936-0.