Cabecera

Menu Toggle site navigation

conocimientos_euskera

Euskararen ezagutza. Eskubideak eta betebeharrak

Euskaraz halabeharrez egin behar dira

Fakultate honetako hezkuntzako Gradu ikasketa ofizialei dagozkien ikasketa plangitzen arabera,  3. eta 4. Kurtso bitartean, kreditu zama guztia kontuan hartuta, irakasgaien kredituen % 25a gutxienez euskaraz egin beharko duzu.

Gogora ezazu ikasgaiak eskaintzen diren hizkuntzan EGIN eta GAINDITU beharko dituzula, eta Gorputz Hezkuntza eta Dramatizazioa minorrak OSORIK EUSKARAZ ematen direla. Beraz, ezinbestekoa izango zaizu horretarako behar den hizkuntza gaitasuna izatea. 

C1 akreditazioa lortzeko bideak

AUKERAK Gutxieneko euskarazko kredituak
(GrALik gabe)
GrALa euskaraz Gutxieneko euskarazko kredituak guztira Aitortza
A 144 ECTS EZ 144 ECTS C1

B
(GrALa euskaraz eginez gero)

120 ECTS BAI
(12 ECTS x 2 = 24 ECTS
144 ECTS C1