intergrados

Lehen Hezkuntzako Gradua + Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradua

MAILA JARDUERA FISIKOAREN ETA KIROLAREN ZIENTZIEN IRAKASGAIAK KRED.
1. Euskal Pilotaren eta Tenisaren Oinarriak
Fundamentos de Pelota Vasca y Tenis
9
Judoaren eta Gimnastikaren oinarriak
Fundamentos de Gimnasia y Judo
9
Jarduera Fisikoari eta Kirolari aplikatutako Giza Anatomía
Anatomía Humana aplicada a la Actividad Física y el Deporte
6
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Oinarri Biomekanikoak
Bases Biomecánicas de la Actividad Física y del Deporte
6
  GUZTIRA 30
2. Atletismoaren eta Igeriketaren Oinarriak
Fundamentos de Atletismo y Natación
9

Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Fisioligiaren Oinarriak
Fundamentos de Fisiología de la Actividad Física y del Deporte

6
  GUZTIRA 15
3. Euskal Herriko Herri Kirolak eta Estropadak
Juegos tradicionales del País Vasco
6
Kirol entrenamenduaren metodologia
Metodología del Entrenamiento Deportivo
9
Kudeaketa eta Jolasa Jarduera Fisikoetan eta Kirol Jardueretan
Gestión y Recreación de las Actividades Físico-Deportivas
9
Osasunerako Jarduera fisikoa eta Nutrizioa
Actividad Física y Nutrición para la Salud
9
  GUZTIRA 33
4. Gradu Amaierako Lana / Trabajo de Fin de Grado 6
Hautazkoak (aukeratu 6 kreditu) 6
  GUZTIRA 90
  • Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Graduko titulua baduzu, Lehen Hezkuntzako Gradukoa lortzeko (minorra: Gorputz Hezkuntza), irakasgai hauek egin beharko dituzu:
MAILA LEHEN HEZKUNTZAKO IRAKASGAIAK KRED.
2. Artearen eta Ikus-Kulturaren Hezkuntza 9
Gaitasun Komunikatiboaren Garapena II 6
Practicum I 9
  GUZTIRA 24
3. Atzerriko Hizkuntza eta bere Didaktika 6
Matematika eta bere Didaktika II 9
Natur Zientziak LHko Ikasgelan II 9
Gizarte Zientziak eta bere Didaktika II 9
Hizkuntza eta Literaturaren Didaktika 10
Practicum II 11
  GUZTIRA 54
4. Gradu Amaierako Lana 12
  GUZTIRA 90
  • Irteera profesionalak bi graduetako irteera profesionalen batuketa dira.