Ez-Ohiko Deialdiko Azterketak (1., 2. eta 3. maila) - 2019/20 Ikasturtea

1. Maila

IKASGAIA EGUNA ORDUA GELA
IRAKASKUNTZA FUNTZIOA 2020/06/15 11:30 2.2, 2.3
K1 MODULUA 2020/06/15 15:00 3.M
HEZKUNTZAREN SOZIOLOGIA 2020/06/16 11:30 3.1, 3.2
K2 MODULUA 2020/06/16 15:00 2.M
GARAPEN PSIKOMOTORRA I 2020/06/17 9:00 2.2, 2.3
GARAPENAREN PSIKOLOGIA ESKOLA ADINEAN 2020/06/19 11:30 2.2, 2.3
HEZKUNTZAREN TEORIA ETA HISTORIA 2020/06/22 9:00 2.2, 2.3
GAITASUN KOMUNIKATIBOAREN GARAPENA I 2020/06/23 9:00 2.2, 2.3
ARTE PLASTIKOAK ETA IKUSIZKO KULTURA I 2020/06/25 11:30 2.2, 2.3
DIDAKTIKA OROKORRA 2020/06/29 11:30 2.2, 2.3
HEZKUNTZAREN PSIKOLOGIA 2020/06/30 9:00 2.2, 2.3
MUSIKA ADIERAZPENAREN GARAPENA I 2020/07/01 9:00 MUSIKA, 3.3, 3.4

 

2. Maila

IKASGAIA / ASIGNATURA EGUNA / DÍA ORDUA / HORA GELA / AULA
GAITASUN KOMUNIKATIBOAREN GARAPENA II 2020/06/15 9:00 3.1, 3.2
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA II
K4 MODULUA 2020/06/15 11:30 4.M
MÓDULO K4
INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO TEKNOLOGIAK HAUR HEZKUNTZAN 2020/06/16 11:30 2.1
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL
K3 MODULUA 2020/06/16 15:00 3.M
MÓDULO K3
ZAILTASUNAK GARAPENEAN ETA IKASKUNTZAN 2020/06/17 11:30 2.2, 2.3
DIFICULTADES EN EL DESARROLLO Y EL APRENDIZAJE
HHRAKO HIZKUNTZAREN DIDAKTIKAREN OINARRIAK TESTUINGURU ELEANITZETAN 2020/06/22 9:00 2.6
FUNDAMENTOS DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA PARA EI EN CONTEXTOS MULTILINGÜES
GIZARTE ETA KULTURA INGURUNEAREN EZAGUTZA 2020/06/23 9:00 2.6
CONOCIMIENTO DEL MEDIO SOCIAL Y CULTURAL
IKASTETXEAREN ANTOLAKUNTZA 2020/06/04 9:00 3.1, 3.2
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO
HAURTZAROAREN PSIKOLOGIA 2020/06/25 9:00 3.1, 3.2
PSICOLOGÍA DE LA INFANCIA
ESKOLA INKLUSIBOAREN OINARRIAK 2020/06/26 9:00 2.2, 2.3
BASES DE LA ESCUELA INCLUSIVA

 

3. Maila

IKASGAIA / ASIGNATURA EGUNA / DÍA ORDUA / HORA GELA / AULA
K5 MODULUA 2020/06/15 15:00 2.5
MÓDULO K5
HIZKUNTZAREN DIDAKTIKA ETA ATZERRIKO HIZKUNTZA 2020/06/16 11:30 2.6
DIDIÁCTICA DE LA LENGUA Y LENGUA EXTRANJERA
ZIENTZIA ESPERIMENTALEAK HHKO IKASGELAN 2020/06/19 9:00 3.1, 3.2
LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES EN EL AULA DE EI
ARTE PLASTIKO ETA IKUSIZKO KULTURA II 2020/06/23 9:00 1.1-1.2
PENTSAMENDU MATEMATIKOA ETA BERE DIDAKTIKA 2020/06/24 9:00 1.1-1.2, 2.6
PENSAMIENTO MATEMÁTICO Y SU DIDÁCTICA
GARAPEN PSIKOMOTOREA II 2020/06/29 9:00 2.6
HIZKUNTZA ETA LITERATURAREN DIDAKTIKA 2020/06/30 9:00 2.6
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA
MUSIKA ADIERAZPENAREN GARAPENA II 2020/07/02 9:00 MUSIKA, 2.6