Exámenes de 4º Curso (convocatoria extraordinaria) - Curso 2019/20

Gorputz Hezkuntza

IKASGAIA EGUNA ORDUA GELA
MOTRIZITATEAREN GARAPENA 2020/05/18 11:30 1.M
GORPUTZ HEZKUNTZA ETA BERE DIDAKTIKA II 2020/05/20 9:00 1.M
MOTRIZITATE KULTURA 2020/05/22 9:00 2.M
GORPUTZ ADIERAZPENA ETA KOMUNIKAZIOA 2020/05/25 9:00 3.M
OSASUNA ETA JARDUERA FISIKOA 2020/05/27 11:30 1.M

 

Bibliotecas y Animación a la Lectura

IKASGAIA / ASIGNATURA EGUNA / DÍA ORDUA / HORA GELA / AULA
TALLERES DE LECTURA 2020/05/18 11:30 2.M
LITERATUR TAILERRAK 2020/05/19 9:00 1.M
GAUR EGUNGO HAUR ETA GAZTE LITERATURA 2020/05/20 9:00 2.M
HAUR ANTZERKIA ETA DRAMATIZAZIOA 2020/05/22 9:00 1.M
BIBLIOTEKAREN ETA IRAKURZALETASUNAREN SUSTAPENA 2020/05/26 9:00 3.M

 

Interculturalidad

IKASGAIA / ASIGNATURA EGUNA / DÍA ORDUA / HORA GELA / AULA
KULTURARTEKOTASUNA ESKOLAN 2020/05/19 11:30 1.M
KULTURARTEKO HEZKUNTZARAKO HEZKUNTZA POLITIKAK 2020/05/21 11:30 1.M
PROIEKTU ESPEZIFIKOEN KUDEAKETA 2020/05/22 11:30 1.M
KULTURARTEKO HEZKUNTZARAKO BALIABIDE ETA ESTRATEGIA DIDAKTIKOAK 2020/05/25 11:30 1.M
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 2020/05/26 11:30 1.M
KULTURARTEKOTASUNAREN KOMUNITATE DIMENTSIOA 2020/05/27 9:00 1.M

 

Otras Optativas

IKASGAIA / ASIGNATURA EGUNA / DÍA ORDUA / HORA GELA / AULA
ERILIJIOAREN FENOMENOLOGIA 2020/05/20 15:00 3.M
FENOMENOLOGÍA DE LA RELIGIÓN