Adelantos de Convocatoria - curso 2019/20

IRAKASGAIA
ASIGNATURA

MAILA
CURSO
DATA
FECHA
ORDUA
HORA
Natura Zientziak Lehen Hezkuntzako Ikasgelan II 3 Maiatzak 27 9:00
Hizkuntzaren eta Literaturaren Didaktika 3 Maiatzak 29 9:00
Atzerriko Hizkuntza eta Bere Didaktika 3 Maiatzak 22 9:00
Matematika eta Bere Didaktika II 3 Maiatzak 21 9:00