Exámenes de la convocatoria extraordinaria (cursos 1º, 2º y 3º) - Curso 2019/20

Curso 1º

IKASGAIA / ASIGNATURA / SUBJECT EGUNA / DÍA / DATE ORDUA / HORA / TIME GELA / AULA / CLASSROOM
IRAKASLE FUNTZIOA 2020/06/15 11:30 2.4, 2.5
K1 MODULUA 2020/06/15 15:00 3.M
HEZKUNTZAREN SOZIOLOGIA 2020/06/16 11:30 2.4, 2.5
SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
K2 MODULUA 2020/06/16 15:00 2.M
NATUR ZIENTZIAK LEHEN HEZKUNTZAKO IKASGELAN I 2020/06/18 9:00 2.4, 2.5
NATURAL SCIENCES IN THE PRIMARY CLASSROOM I
GARAPENAREN PSIKOLOGIA ESKOLA ADINEAN 2020/06/19 9:00 2.4, 2.5
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO EN LA EDAD ESCOLAR
HEZKUNTZAREN TEORIA ETA HISTORIA 2020/06/22 9:00 2.4, 2.5
GAITASUN KOMUNIKATIBOEN GARAPENA I 2020/06/23 11:30 2.4, 2.5
GIZARTE ZIENTZIAK ETA BEREN DIDAKTIKA I 2020/06/26 11:30 2.4, 2.5
SOCIAL SCIENCES AND ITS TEACHING I
DIDAKTIKA OROKORRA 2020/06/29 11:30 2.4, 2.5
HEZKUNTZAREN PSIKOLOGIA 2020/06/30 11:30 2.4, 2.5
PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
MATEMATIKA ETA BERE DIDAKTIKA I 2020/07/02 9:00 1.1-1.2, 2.4, 2.5
MATHEMATICS AND ITS TEACHING I

 

Curso 2º

IKASGAIA / ASIGNATURA / SUBJECT EGUNA / DÍA / DATE ORDUA / HORA / TIME GELA / AULA / CLASSROOM
INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIOKO TEKNOLOGIAK LHn      2020/06/15 9:00 INFORMATIKA
K4 MODULUA 2020/06/15 11:30 4.M
K3 MODULUA 2020/06/16 15:00 3.M
ZAITASUNAK GARAPENEAN ETA IKASKUNTZAN 2020/06/17 11:30 2.4, 2.5
DIFICULTADES EN EL DESARROLLO Y EL APRENDIZAJE     
MUSIKA LEHEN HEZKUNTZAN 2020/06/19 9:00 MUSIKA, 2.3, 2.6
GAITASUN KOMUNIKATIBOEN GARAPENA II 2020/06/22 11:30 2.4, 2.5
IKASTETXEAREN ANTOLAKUNTZA 2020/06/25 9:00 2.4, 2.5
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO
ESKOLA INKLUSIBOAREN OINARRIAK 2020/06/22 9:00 2.4, 2.5
PRINCIPLES OF THE INCLUSIVE SCHOOL
LHrako HIZKUNTZAREN DIDAKTIKAREN OINARRIAK TESTUINGURU ELEANITZETAN 2020/06/29 9:00 2.4, 2.5
PRINCIPLES OF LANGUAGE TEACHING FOR P.E. IN MULTILINGUAL ENVIRONMENTS
ARTEAREN ETA IKUS-KULTURAREN HEZKUNTZA 2020/07/01 9:00 PLASTIKA, 2.4, 2.5

 

Curso 3º

IKASGAIA / ASIGNATURA / SUBJECT EGUNA / DÍA / DATE ORDUA / HORA / TIME GELA / AULA / CLASSROOM
MATEMATIKA ETA BERE DIDAKTIKA II 2020/06/15 9:00 1.1-1.2, 1.3
MATEMÁTICAS Y SU DIDÁCTICA II
K5 MODULUA 2020/06/15 15:00 2.5
FOREIGN LANGUAGE AND ITS TEACHING 2020/06/17 11:30 2.6
NATUR ZIENTZIAK LEHEN HEZKUNTZAKO IKASGELAN II 2020/06/23 9:00 2.4, 2.5
GIZARTE ZIENTZIAK ETA BEREN DIDAKTIKA II 2020/06/25 9:00 2.3, 2.6
SOCIAL SCIENCES AND THEIR TEACHING II
GORPUTZ HEZKUNTZA ETA BERE DIDAKTIKA 2020/06/30 9:00 2.4, 2.5
HIZKUNTZA ETA LITERATURAREN DIDAKTIKA 2020/07/01 11:30 2.6