Publicaciones 2016

Parte Hartuz ikerketa taldeak ekarpen nabarmena egiten du argitalpen jardueraren aldetik. 2016 eta 2021 urteen bitartean, bere kideek guztira 219 argitalpen atera zituzten, askotariko gaien ingurukoak. Horien artean, 21 liburu, 71 liburu kapitulu eta 106 artikulu indexatutako aldizkarietan.

Hona hemen, laburpen gisa, taldekideek 2016tik 2021ra argitaratutako artikulu, kapitulu eta liburu nagusiak.


El grupo de investigación Parte Hartuz realiza una importante aportación a la actividad editorial. Entre 2016 y 2021, sus miembros publicaron un total de 219 publicaciones sobre temas muy diversos. Entre ellos, 21 libros, 71 capítulos de libros y 106 artículos en revistas indexadas.

He aquí, a modo de resumen, los principales artículos, capítulos y libros publicados por los miembros del grupo entre 2016 y 2021.

The Ethno-linguistic Movement and Linguistic Self-determination in Euskara.

Autoría:
Larrinaga, Ane; Amurrio, Mila
Año:
2016
Medio de publicación:
Ibarra, P.; Kolas, A. (eds): Basque Nationhood. Towards a Democratic Scenario. Peter Lang