INFORMACION_HORAS_EXTRA

Aparteko orduak

Aparteko orduak egiteko beharrezkoa izango da kasuan kasuko gerenteordearen aldez aurreko baimena. Gutxienik hiru egun baliodun lehenago eskatu beharko dira, larrialdi eta katastrofe egoeretan izan ezik.