Ordutegien kontrola

Lan orduen kontrolari buruzko zirkularraren xedea da azaltzea langileei nola erabili eta ulertu behar den lan orduen kontrolerako unibertsitateak daukan aplikazioa, modu horretara behar bezala bete dezaten laneko egutegiari, lanaldiari eta ordutegiari buruzko arautegiak dioena.