Enplegu Publikoaren Eskaintza 2019-2020-2021-2022

Euskal Herriko Unibertsitateak Enplegu Publikoaren Eskaintza deitu du Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaeko (AZP) funtzionario eta lan-kontratudunetzako plazeekin, ERABAKIA, 2022ko maiatzaren 24koa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen Gobernu Kontseiluarena: Onartzea administrazio eta zerbitzuetako langileentzako 2022. urteko lan eskaintza publikoa eta aldatzea 2019, 2020 eta 2021. urteetako lan eskaintza publikoak.

2022ko maiatzaren 24ko Akordioa

Bi prozesu mota bereizi behar dira:

1. Enplegu publikoa egonkortzeko ezohiko prozesua, zeinaren deialdiak merezimendu-lehiaketako hautaketa-sistemaren bidez arautuko baitira.
2. Ohiko prozesuaren deialdiak karrerako funtzionarioa izateko oposizio-lehiaketako hautaketa-sistemaren bidez arautuko dira, aldiz, lan-kontratudun langile finkoak merezimendu-lehiaketa sistemaren bidez.

Funtzionarioentzako prozesu arruntean, sarbide orokorreko eta barne promozioa modalitateak aurreikusten dira.

Merezimendu-lehiaketaren sistemaren bidez egiten diren deialdi guztieetan lan-poltsak ez dira handituko.

Informazio gehaigo "Informazio orokorra" dokumentuan.

Karrerako funtzionario izatera iristeko ohiko prozesua

Hautaketa-sistema lehiaketa-oposizioa izango da, azterketa-fase bat eta merezimenduak baloratzeko beste bat dituena.

Barne promozioaren bidez sartzeko modalitatea:  (Deiladiak EHAAn argitalpen data: 2022ko azaroaren 7a)

Sarbide horretan, UPV/EHUn karrerako funtzionario gisa sartuta dauden pertsonek parte hartu ahal izango dute, dagokien taldetik gorako eskaletan edo talde bereko hainbat eskalatan sartzeko.
Barne promozioa: A taldeko deialdi espezifikoak

Barne promozioa: B taldeko deialdi espezifikoak

Barne promozioa: C taldeko deialdi espezifikoak

Barne promozioa: D taldeko deialdi espezifikoak

 

Barne promoaren deialdi espezifikoetarako esteka (Funtzionarioentzako Ohiko prozesua)
Sarbide orokorraren modalitatea: (Deiladiak EHAAn argitalpen data: 2022ko abenduaren 22a)
Eskariak aurkezteko epea 2023ko urtarrilaren 9tik urtarrilaren 28ra artekoa izango da (bi egunak barne). Azken egun hori baliogabea da, eta urriaren 1eko 39/2015 Legearen 30.5 artikuluaren arabera, azken eguna 2023ko urtarrilaren 30a da.

Deitutako hautaketa-prozesuan, hautaketa-prozesu espezifikoetan parte hartzeko baldintza orokorrak eta espezifikoak betetzen dituen eta funtzionarioen eskala batean sartu nahi duen edozein pertsonak parte hartu ahal izateko bidea da.

Oposizio-fasea 17,5eko edo gehiagoko notarekin gainditzen dutenek, hautatuak izan ez badira, dagozkien lan-poltsak zabalduko dituzte.

Sarbide orokorreko deialdien oinarriak:

A taldeko oinarri espezifikoak

B taldeko (Unibertsitate gestioko eskaka) oinarri espezifikoak

B taldeko (Artxibo, Biblioteka eta Museoetako Laguntzaileen eskala) oinarri espezifikoak

C taldeko oinarri espezifikoak

D taldeko oinarri espezifikoak

E taldeko oinarri espezifikoak

Sarbide orokorreko deialdi espezifikoetarako esteka (Funtzionarioentzako Ohiko prozesua)

Lan-kontratuko langile finko izateko ohiko prozesua

Deiladiak EHAAn argitalpen data: 2022ko azaroaren 30a

Deialdietan parte hartzeko baldintza orokorrak eta espezifikoak betetzen dituen eta lan-kontratudun langileen lanpostuak eskuratu nahi dituen edozein pertsonari zuzendua.

Hautaketa-sistema merezimendu-lehiaketa izango da.

Deialdi horien bidez ez dira lan-poltsak handituko.

I. taldeko oinarri espezifikoak

II. taldeko oinarri espezifikoak

III. taldeko oinarri espezifikoak

IV. taldeko oinarri espezifikoak

Egonkortzeko ezohikoko prozesua (lan-kontratudun langileentzat zein funtzionarioentzat)

Deiladiak EHAAn argitalpen data: 2022ko azaroaren 30a

Deialdietan parte hartzeko baldintza orokorrak eta espezifikoak betetzen dituen eta lan-kontratudun langileen nahiz funtzionarioen lanpostuak lortu nahi dituen edozein pertsonari zuzenduta dago. Bi kasuetan, sarbide orokorreko modalitate bakarra da, txanda irekikoa.

Hautaketa-sistema merezimendu-lehiaketa izango da.

Deialdi horien bidez ez dira lan-poltsak handituko.

LAN KONTRATUDUNAK

I. taldeko oinarri espezifikoak

II. taldeko oinarri espezifikoak

III. taldeko oinarri espezifikoak

IV. taldeko oinarri espezifikoak

FUNTZIONARIOAK

A taldeko oinarri espezifikoak

B taldeko oinarri espezifikoak (Unibertsitate Gestioko eskala)

B taldeko oinarri espezifikoak (Artxibo, Biblioteka eta Museoetako Laguntzaileen eskala)

C taldeko oinarri espezifikoak

D taldeko oinarri espezifikoak

E taldeko oinarri espezifikoak