Enplegu Publikoaren Eskaintza 2022

Enplegu Publikoaren Eskaintza 2019-2020-2021-2022

Euskal Herriko Unibertsitateak Enplegu Publikoaren Eskaintza deitu du Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaeko (AZP) funtzionario eta lan-kontratudunetzako plazeekin, ERABAKIA, 2022ko maiatzaren 24koa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen Gobernu Kontseiluarena: Onartzea administrazio eta zerbitzuetako langileentzako 2022. urteko lan eskaintza publikoa eta aldatzea 2019, 2020 eta 2021. urteetako lan eskaintza publikoak.

2022ko maiatzaren 24ko Akordioa

Bi prozesu mota bereizi behar dira:

1. Enplegu publikoa egonkortzeko ezohiko prozesua, zeinaren deialdiak merezimendu-lehiaketako hautaketa-sistemaren bidez arautuko baitira.
2. Ohiko prozesuaren deialdiak karrerako funtzionarioa izateko oposizio-lehiaketako hautaketa-sistemaren bidez arautuko dira, aldiz, lan-kontratudun langile finkoak merezimendu-lehiaketa sistemaren bidez.

Funtzionarioentzako prozesu arruntean, sarbide orokorreko eta barne promozioa modalitateak aurreikusten dira.

Merezimendu-lehiaketaren sistemaren bidez egiten diren deialdi guztieetan lan-poltsak ez dira handituko.

Informazio gehaigo "Informazio orokorra" dokumentuan.

Karrerako funtzionario izatera iristeko ohiko prozesua

Hautaketa-sistema lehiaketa-oposizioa izango da, azterketa-fase bat eta merezimenduak baloratzeko beste bat dituena.

Barne promozioaren bidez sartzeko modalitatea:  (Deiladiak EHAAn argitalpen data: 2022ko azaroaren 7a)

Sarbide horretan, UPV/EHUn karrerako funtzionario gisa sartuta dauden pertsonek parte hartu ahal izango dute, dagokien taldetik gorako eskaletan edo talde bereko hainbat eskalatan sartzeko.
Barne promozioa: A taldeko deialdi espezifikoak

Barne promozioa: B taldeko deialdi espezifikoak

Barne promozioa: C taldeko deialdi espezifikoak

Barne promozioa: D taldeko deialdi espezifikoak

 

Barne promoaren deialdi espezifikoetarako esteka (Funtzionarioentzako Ohiko prozesua)
Sarbide orokorraren modalitatea: (Deiladiak EHAAn argitalpen data: 2022ko abenduaren 22a)
Eskariak aurkezteko epea 2023ko urtarrilaren 9tik urtarrilaren 28ra artekoa izango da (bi egunak barne). Azken egun hori baliogabea da, eta urriaren 1eko 39/2015 Legearen 30.5 artikuluaren arabera, azken eguna 2023ko urtarrilaren 30a da.

Deitutako hautaketa-prozesuan, hautaketa-prozesu espezifikoetan parte hartzeko baldintza orokorrak eta espezifikoak betetzen dituen eta funtzionarioen eskala batean sartu nahi duen edozein pertsonak parte hartu ahal izateko bidea da.

Oposizio-fasea 17,5eko edo gehiagoko notarekin gainditzen dutenek, hautatuak izan ez badira, dagozkien lan-poltsak zabalduko dituzte.

Sarbide orokorreko deialdien oinarriak:

A taldeko oinarri espezifikoak

B taldeko (Unibertsitate gestioko eskaka) oinarri espezifikoak

B taldeko (Artxibo, Biblioteka eta Museoetako Laguntzaileen eskala) oinarri espezifikoak

C taldeko oinarri espezifikoak

D taldeko oinarri espezifikoak

E taldeko oinarri espezifikoak

Sarbide orokorreko deialdi espezifikoetarako esteka (Funtzionarioentzako Ohiko prozesua)

Lan-kontratuko langile finko izateko ohiko prozesua

Deiladiak EHAAn argitalpen data: 2022ko azaroaren 30a

Deialdietan parte hartzeko baldintza orokorrak eta espezifikoak betetzen dituen eta lan-kontratudun langileen lanpostuak eskuratu nahi dituen edozein pertsonari zuzendua.

Hautaketa-sistema merezimendu-lehiaketa izango da.

Deialdi horien bidez ez dira lan-poltsak handituko.

I. taldeko oinarri espezifikoak

II. taldeko oinarri espezifikoak

III. taldeko oinarri espezifikoak

IV. taldeko oinarri espezifikoak

Egonkortzeko ezohikoko prozesua (lan-kontratudun langileentzat zein funtzionarioentzat)

Deiladiak EHAAn argitalpen data: 2022ko azaroaren 30a

Deialdietan parte hartzeko baldintza orokorrak eta espezifikoak betetzen dituen eta lan-kontratudun langileen nahiz funtzionarioen lanpostuak lortu nahi dituen edozein pertsonari zuzenduta dago. Bi kasuetan, sarbide orokorreko modalitate bakarra da, txanda irekikoa.

Hautaketa-sistema merezimendu-lehiaketa izango da.

Deialdi horien bidez ez dira lan-poltsak handituko.

LAN KONTRATUDUNAK

I. taldeko oinarri espezifikoak

II. taldeko oinarri espezifikoak

III. taldeko oinarri espezifikoak

IV. taldeko oinarri espezifikoak

FUNTZIONARIOAK

A taldeko oinarri espezifikoak

B taldeko oinarri espezifikoak (Unibertsitate Gestioko eskala)

B taldeko oinarri espezifikoak (Artxibo, Biblioteka eta Museoetako Laguntzaileen eskala)

C taldeko oinarri espezifikoak

D taldeko oinarri espezifikoak

E taldeko oinarri espezifikoak

Epatzeak, administrazioarekiko auzi-errekurtsoak direla-eta

IRAGARKIA, 129/2023 prozedura arruntaren bidez izapidetutako administrazioarekiko auzi errekurtsoan interesatuak izan daitezkeenak epatu eta Administrazioarekiko Auzien Bilboko 5. Epaitegian ager daitezen.

IRAGARKIA, 132/2023 prozedura laburtuaren bidez izapidetutako administrazioarekiko auzi errekurtsoan interesatuak izan daitezkeenak epatu eta Administrazioarekiko Auzien Bilboko 1. Epaitegian ager daitezen.

IRAGARKIA, 150/2023 prozedura arruntaren bidez izapidetutako administrazioarekiko auzi errekurtsoan interesatuak izan daitezkeenak epatu eta Administrazioarekiko Auzien Bilboko 2. Epaitegian ager daitezen.

IRAGARKIA, 135/2023 prozedura laburtuaren bidez izapidetutako administrazioarekiko auzi errekurtsoan interesatuak izan daitezkeenak epatu eta Administrazioarekiko Auzien Bilboko 3. Epaitegian ager daitezen.

IRAGARKIA, 127/2023 prozedura laburtuaren bidez izapidetutako administrazioarekiko auzi errekurtsoan interesatuak izan daitezkeenak epatu eta Administrazioarekiko Auzien Bilboko 1. Epaitegian ager daitezen.

IRAGARKIA, 139/2023 prozedura laburtuaren bidez izapidetutako administrazioarekiko auzi errekurtsoan interesatuak izan daitezkeenak epatu eta Administrazioarekiko Auzien Bilboko 1 zenbakiko Epaitegian ager daitezen.

IRAGARKIA, 333/2023 prozedura laburtuaren bidez izapidetutako administrazioarekiko auzi errekurtsoan interesatuak izan daitezkeenak epatu eta Administrazioarekiko Auzien Bilboko 2 Epaitegian ager daitezen.

IRAGARKIA, 302/2023 prozedura laburtuaren bidez izapidetutako administrazioarekiko auzi errekurtsoan interesatuak izan daitezkeenak epatu eta Administrazioarekiko Auzien Bilboko 5. Epaitegian ager daitezen.

IRAGARKIA, 393/2023 prozedura laburtuaren bidez izapidetutako administrazioarekiko auzi errekurtsoan interesatuak izan daitezkeenak epatu eta Administrazioarekiko Auzien Bilboko 5. Epaitegian ager daitezen.

IRAGARKIA, unibertsitatearen jarduketa baten kontra jarritako administrazioarekiko auzi errekurtsoan interesatuak izan daitezkeenak epatu eta Administrazioarekiko Auzien Bilboko 2. epaitegian ager daitezen 2023ko urriaren 17ko EHAAn argitaratu zen iragarkia aldatzeko dena.