INFORMACION_ORGANIGRAMAS

Organigramak

UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak 2007ko maiatzaren 17an hartutako erabakiaren bidez administrazio eta zerbitzuetako langileen antolaketa unitateen organigramak onartu ziren. Ondoren, hainbat aldaketa egin dira lanpostuen zerrendan, eta, ondorioz, organigramak eguneratu beharra egon da: batzuetan antolaketa unitate bakar bati eragin izan diote; beste batzuetan, eragin zabalagoa izan dute, adibidez, Gobernu Kontseiluaren 2010eko otsailaren 11ko, uztailaren 21eko eta 2011ko azaroaren 17ko bileretan onartutakoek. Azken organigramak eguneratze orokorra onartu zen Gobernu Kontseiluak 2013ko otsailaren 14an hartutako erabakiaren bidez.