INFORMACION_VACACIONES_LICENCIAS_PERMISOS

Oporrak, lizentziak eta baimenak

Oporraldiei, lizentziei eta baimenei buruzko zirkularrak arlo horietako prozedura arautzen du. Lizentzia eta baimenen taulan laburbilduta daude lizentzia eta baimen horiek hartzeko arrazoiak, iraupena eta aurkeztu beharreko agiriak.