Oporrak, lizentziak eta baimenak

La Circular de jornada de trabajo, control horario vacaciones y permisos regula el procedimiento en estas materias. El cuadro resumen de licencias y permisos pretende facilitar el conocimiento de los distintos supuestos de permisos y licencias y su justificación.

Oporraldiei, lizentziei eta baimenei buruzko zirkularrak arlo horietako prozedura arautzen du. Lizentzia eta baimenen taulan laburbilduta daude lizentzia eta baimen horiek hartzeko arrazoiak, iraupena eta aurkeztu beharreko agiriak.