GESTIOKO TEKNIKARIAK (GESTIO OROKORRA)

Eskaintza:
Bolsa de trabajo externos
Araubide juridikoa:
Funtzionarioa
Taldea:
Gradu/Doktore, lizentziatu, ing., arkit.
Deialdiaren data:
2019ko otsailaren 1ean
Sartzeko era:
TXANDA LIBREA
Egoera:
Tramitatzen

Hautaketa-prozesuaren garapena

Azterketa eguna eta lekua

Oposizio fasearen behin-behineko emaitzak

Erreklamazioa aurkezteko epea 2019-12-9tik 2019-12-13ra

Merezimenduak aurkezteko epea: 2019ko abenduaren 9tik 13ra (biak barne)

Oposizio fasearen behin betiko emaitzak

Lehaiketa fasearen behin-behineko emaitzak

Erreklamazioa aurkezteko epea 2020-3-3tik 2020-3-9ra

Euskara fasearen behin-behineko emaitzak

Erreklamazioa aurkezteko epea 2020-3-3tik 2020-3-9ra

Lehiaketa fasearen behin betiko emaitzak

Euskara fasearen behin betiko emaitzak

Lehiakideen ordenaketaren proposamena

Informazio osagarria

Prozesuaren amaiera