Arte eta Gorputz Adierazpeneko teknikari laguntzailea (IV. Taldea)

Eskaintza:
Bolsa de trabajo externos
Araubide juridikoa:
Lan Kontratuduna
Taldea:
4
Deialdiaren data:
2017ko ekainaren 2an
Sartzeko era:
TXANDA LIBREA
Egoera:
Tramitatzen

Hautaketa-prozesuaren garapena

Lehaiketa fasearen behin-behineko emaitzak

Oposizio fasearen behin-behineko emaitzak

Erreklamazioa aurkezteko epea 2018-6-20tik 2018-6-26ra

Oposizio fasearen behin betiko emaitzak

Prozesuaren amaiera