XSLaren edukia

Gestioko teknikarien eskala -Medikuntza (Enplegu publikoa egonkortzeko ezohiko prozesua)

Eskaintza:
Enplegu Publikorako Eskaintza
Araubide juridikoa:
Funtzionarioa
Tald.:
Gradu/Doktore, lizentziatu, ing., arkit.
Prozesu-data:
2022ko urriaren 20an
Egoera:
Zabalik

Hautaketa-prozesuaren garapena

Azterketa eguna eta lekua

Euskara fasearen behin-behineko emaitzak

Erreklamazioa aurkezteko epea 2023-10-23tik 2023-10-31ra

Lehiaketa eta euskara faseen behin-behineko emaitzak

Erreklamazioa aurkezteko epea 2024-2-2tik 2024-2-12ra

Eskala bereko deialdi espezifiko batean baino gehiagotan onartutako pertsonek egindako zerbitzuak baloratzeko deialdia aukeratu beharko dute erreklamazio-epean. Horretarako, alegazio-inprimaki bera erabil dezakete.