XSLaren edukia

Artxibo, Biblioteka eta Museoetako laguntzaileak (Enplegu publikoa egonkortzeko ezohiko prozesua)

Eskaintza:
Enplegu Publikorako Eskaintza
Araubide juridikoa:
Funtzionarioa
Tald.:
Gradu/lizen Diplom, ing. tek., ark. tek.
Prozesu-data:
2022ko urriaren 20an
Egoera:
Zabalik

Hautaketa-prozesuaren garapena

Azterketa eguna eta lekua

Euskara fasearen behin-behineko emaitzak

Erreklamazioa aurkezteko epea 2023-10-23tik 2023-10-31ra

Zuzenketa

Zuzentzeko epea 2023-11-7tik 2023-11-20ra

Euskara fasearen behin-behineko emaitzak

Lehiaketa eta euskara faseen behin-behineko emaitzak

Erreklamazioa aurkezteko epea 2024-2-2tik 2024-2-12ra