IMAGEN_CENTRAL

Unibertsitate Hedakuntzako Ikastaroak

Unibertsitate hedakuntzako ikastaroak ezagutzak, konpetentziak eta trebetasunak eguneratzeko, espezializatzeko, birziklatzeko eta zabaltzeko antolatuak dira, eta ikasleen prestakuntza jarraitua dute helburu. Ikastaro hauek 20 ECTS kreditu izango dituzte gehienez, eta ikasleak onartzeko irizpideak antolatzaileek berek zehaztuko dituzte eta, ondoren, dagokion Batzordeak onartu.

Era berean, ikastaro hauen bitartez erantzun nahi diegu enpresa, toki eta autonomia korporazio, fundazio eta beste edozein erakunde publiko edo pribaturen eskaerei.

 

TWITTER