SOLICITUD_CERTIFICADO

Ziurtagiri-eskaria

Unibertsitate Hedakuntzako Ikastaroaren ziurtagiria eskatzeko, hurrengo dokumentazioa aurkeztu beharra dago:

  • "Ziurtagiri-eskaera (pdf, 175 Kb)" inprimakia beteta eta sinatuta.
  • NAN-aren fotokopia, alde bietatik, irakurgarria eta eguneratua.
  • Pasaportearen fotokopia (atzerritarrak soilik).
  • Dagozkion tasen ordainagiria.
Ziurtagiria:  27,96 €
Tasen murrizketa eta salbuespena

Ordainketa egiteko kontua:

KUTXABANK Nº 20950292923239008657
IBAN KODEA: ES8820950292923239008657
SWIFT edo BIC KODEA: BASKES2BXXX

 

Hau guztia, ondoren agertzen den helbidean aurkeztu beharko da:

BEREZKO IKASKETETAKO UNITATEA
-Etengabeko Prestakuntzarako Atala-

II. Ikasgelategi
Unibertsitateko campusa
48940 Leioa - Bizkaia

ala, eskaneaturik, (salbuespenen justifikazioa, izan ezik, jatorrizko kopia erkatua aurkeztuz berezkoikasketak.ikasleak@ehu.eus helbide elektronikora

 

Tasen murrizketa eta salbuespena

1.- Tasen murrizketa eta salbuespena egiteko kasuak:

  • a) Berezko tituluaren antolaketak hala erabakitzen badu, titulu horretarako emandako diru laguntzetan tasak sartu direlako. Besteak beste, deskontua EHUalumni izateagatik.

  • b) Familia ugari berezietako kideek ez dute ezer ordaindu beharko; familia ugari orokorretako kideek, berriz, matrikularen % 50 ordaindu beharko dute. Familia ugari bateko kide izatea egiaztatu behar da aldundiak edo erakunde eskudunak emandako agiri ofizialaren fotokopia erkatuaren bidez edo fotokopia eta jatorrizkoa aurkeztuta, biak parekatzeko; agiri hori iraungi gabe egon behar da. Iraungita badago, agiri hori berritzeko tramiteetan dagoela egiaztatu beharko du interesatuak.

  • c) Ekintza terroristen biktimek eta beren ezkontide eta seme-alabek ez dute ezer ordaindu behar. Ekintza terroristen biktimek, izaera hori egiaztatzeko, Barne Ministerioko Herritarrentzako eta Terrorismoaren Biktimei Laguntza Emateko Azpizuzendaritza Orokorrak emandako agiria aurkeztuko dute; edo, bestela, Terrorismoko Biktimei Laguntzak Emateko Programaren babesa dutela adierazten duen erabakia.

  • d) Organo eskudunak aitortuta ezintasunaren maila % 33 edo handiagoa aitortuta duten ikasle gutxitu edo ezinduek ez dute ezer ordaindu beharko. Egoera hori aldundiak edo erakunde eskudunak emandako agiriaren bidez egiaztatu behar da.

  • e) Genero indarkeriaren biktimak erabat salbuetsi daude, (genero indarkeriaren biktimatzat hartuta Indarkeriaren biktimei laguntzeko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean dauden koordinazio mekanismoei buruzko martxoaren 1eko 29/2011 Dekretuan zehaztutakoak) eta egoitza berean bizi diren haren kargurako 25 urtetik beherako seme-alabek agindu honetan araututako salbuespenak eta murrizketak aplikatzeko eskubidea izango dute.

  • f) Gizarte Kontseiluak ezarritako beste salbuespen batzuk.

UPV/EHUko berezko tituluetan pertsona bakoitzak arrazoi bakarra argudiatu ahal izango du tasetatik salbuesteko.