plan de adaptación de la docencia para el curso 2021-2022

Covid_avisos_recomendaciones_febrero_2022

Covid-19: Oharrak eta gomendioak

Ikasleak - Idazkaritzako izapideak

Ikasleak

Internet bidez egin ezin dituzun idazkaritzako izapideetarako, aurretiko hitzordua eskatu behar duzu ondorengo helbidean: Idazkaritzarako aurretiko hitzordua eskatzea.

Covid kasuen abisua

gkz.covid19@ehu.eus helbidea aktibatu dugu, horren bidez jakinaraz diezaguzuen PCR proba batean positibo eman duzuen edo positibo eman duen pertsona batekin harreman estuan egon zareten, osasun-zerbitzuek ezarritako irizpideen arabera.

  • Ikaslea bazara,
    • COVID-19an positiboa ematen baduzu ikastegiko COVID arduradunari ( gkz.covid19@ehu.eus) jakinarazi behar diozu.

    • Egoera horren berri matrikulatuta zauden irakasgaietako irakakasleei eman behar diezu ere. 

    • Nork bere diagnostikoan emaitza positiboa izan duen edo emaitza negatiboarekin PCR-a egiteko zain dagoen kasuetan COVID adierazpena inprimakia  betebeharra dago eta ikastetxeko COVID arduradunari (gkz.covid19 @ehu.eus) eta irakasleei bidali behar zaio ere.

  • Irakaslea bazara, egoera horren berri eman behar diozu ere zure saileko zuzendaritzari.

  • PAS bazara, egoera horren berri eman behar diozu ere administrazio-burutzari.

Prebentzio dekalogoak

Prebentzio dekalogoak: ikasleak, AZP eta IRI