Politika zientziako eta kudeaketa publikoko gradutik Kazetaritzako Gradura

Baliozkotze Taula(1)
Ikasleak duen titulazioa Matrikulaturiko irakasgai baliozkogarriak
Politika Zientziako eta Kudeaketa Publikoko Gradutik Kazetaritzako Gradura
25001 - Politika Zientziako Oinarrizko Kontzeptuak
25037 - Konstituzioa eta Globalizazioa
25040 - Ekonomia Politikoa 27086 - Ingurune Ekonomikoaren Analisia
25002 - Analisi Soziologikoaren Oinarriak
25003 - Analisi Politikoaren Oinarriak
25004 - XX. Mendeko Historia Politiko eta Soziala 27089 - Gaur Egungo Munduaren Historia
25042 - Gizarte Erakunde eta Prozesuak
25043 - Gizarte eta Politika Ikerketarako Sarrera 27088 - Komunikazioari Aplikatutako Estatistika
25041 - Gizarte Psikologia
25005 - Nazioarteko Harremanak 25005 - Nazioarteko Harremanak
 
27185 - Portaera Politikoa
27095 - Konstituzio Zuzenbidea 27095 - Konstituzio Zuzenbidea
25045 - Datuen Kudeaketa eta Analisi Estatistikoa I
27184 - Gobernua eta Administrazio Publikoa
27120 - Pentsamendu Politikoaren Historia 27120 - Pentsamendu Politikoaren Historia
25008 - Gizarte Ikerketa Kualitatiboa
25007 - Gizarte Ikerketa Kuantitatiboa: Inkesta eta Bigarren Mailako Datuak
27183 - Ordezkaritza eta Alderdi Politikoak
27186 - Teoria Politiko Garaikidea
25044 - Komunikazioaren Teoriak 27099 - Komunikazio Teoriak
 
27188 - Politika Publikoen Analisia
25020 – Datuen Aldagai Anitzeko Analisia
27191 - Analisi Politikoa eta Hauteskunde Prospektiba
27190 - Komunikazio Politikoa
27053 - Administrazio Zuzenbidea
25021 - Proiektuak Diseinatu eta Egitea
27194 - Sektore Publikoaren Ekonomia
27187 - Espainiako eta Euskadiko Sistema Politikoa
26986 - Giza Baliabideen Kudeaketa *
25046 - Datuen Kudeaketa eta Analisi Estatistikoa II
27196 - Euskal Gobernantza Ekonomikoa: Finantziazioa eta Aurrekontuak
27195 - Euskal Gobernantza
27197 - Euskal Erakundeak eta Euskal Alderdi Politikoak
27189 - Europako Integrazioa
25039 - Euskararen Arauak eta Erabilerak 25039 - Euskararen Arauak eta Erabilerak
27193 - Nazioarteko Antolakuntza
27192 - Gaur Egungo Nazioarteko Politika
 
4ºP 27203 - Ekintza Politikoa eta Interes Taldeak
27204 - Gatazken Analisia eta Ebazpena
27208 - Aldaketa eta Berrikuntza Herri Administrazioetan
27202 - Aldaketa eta Gatazka Politikoa
25038 - Komunikazioa Euskaraz: Gizarte Zientziak 27125 - Komunikazioa Euskaraz: Hedabideetarako Hizkuntza Estrategiak
27206 - Diplomazia eta Kanpo Politika
27213 - Euskal Ekonomia Mundu Globalizatuan
27212 - Euskal Gizartearen Kapitala: Kultura, Elementu Eragingarriak eta Diskurtsoak
27207 - Politika eta Programa Publikoen Ebaluazioa
27177 - Globalizazioa eta Munduko Sistema Ekonomikoa
27200 - Identitate eta Ideologia Politikoak
27210 - Eremu Gatazkatsuen eta Ez-arautuen Elkarreragina Euskal Politikan
27201 - Marketin Politikoa
27199 - Antolakuntza, Kudeaketa eta Erabaki Publikoa
27198 - Politika Konparatua
27211 - Politika Publiko Sektorialak
27205 - Nazioarteko Gizartearen Arazo Globalak
27209 - Esku-hartzeko Teknikak Administrazioan *
27214 - Gradu-amaierako lana

(1) OHARRA: Baliokidetzeko taula hauek ikasleen informaziorako dira, egokitze taulak ez bezala (horiek graduen ikasketa-planean jasota daudelako); kasu guztietan Ikastegiko Baliokidetze Batzordeak erabaki behar du irakasgaien arteko baliokidetza.