Notas_corte

Gutxieneko notak

​​​​​​​

 

  17/18 18/19 19/20 20/21
KAZETARITZA 8,290 7,460 7,310 8,670
PUBLIZITATEA ETA HARREMAN PUBLIKOAK 8,806 9,070

8,816

9,504
IKUS-ENTZUNEZKO KOMUNIKAZIOA 10,018 9,848

9,930

10,234
IKUS-ENTZUNEZKO KOMUNIKAZIOA+KAZETARITZA - - -

11,754

KAZETARITZA+PUBLIZITATEA ETA HARREMAN PUBLIKOAK - - -

11,716

SOZIOLOGIA 7,084 8,384

5,920

8,058
ZIENTZIA POLITIKOA ETA KUDEAKETA PUBLIKOA 6,968 6,140

7,260

9,035
ZIENTZIA POLITIKOA ETA KUDEAKETA PUBLIKOA+SOZIOLOGIA - - -

11,822