Ikus-entzunezko komunikazioko lizentziaturatik Politika Zientziako eta Kudeaketa Publikoko Gradura

 

Baliozkotze Taula(1)
Ikasleak duen titulazioa Matrikulaturiko irakasgai baliozkogarriak
Publizitatea eta Harreman Publikoak Lizentziaturatik Politika eta Administrazio Zientziak Gradura
13392 - Ekonomia orokorra 25040 - Ekonomia Politikoa
13395 - Komunikazioaren eta informazioaren oinarriak 25044 - Komunikazioaren Teoriak
13397 - Informazio-generoak  
13401 - Gizarte-komunikazioaren historia orokorra  
13403 - Publizitate eta harreman publikoetarako sarrera  
13404 - Kazetaritzarako sarrera  
13407 - Hizkuntza I: gaztelania
13409 - Hizkuntza II: gaztelaniaren erab. eta arauak
 
13408 - Hizkuntza I: euskara
13410 - Hizkuntza II: euskararen erabilera eta arauak
 
13411 - Ikusentzuteko mintzaira  
13421 - Soziologia  25002 - Analisi Soziologikoaren Oinarriak
13422 - Ikusentzuteko bitartekoen teknologia  
13423 - Bitarteko inprimatuen teknologia  
 
13389 - Konstituzio-zuzenbidea eta autonomi zuzenbidea 27095 - Konstituzio Zuzenbidea 
13391 - Informazio-dokumentazioa  
13396 - Marketingaren oinarriak  
13398 - Espainiaren eta Euskal Herriaren garaiko historia  
13400 - Pentsamendu politikoaren historia 27120 - Pentsamendu Politikoaren Historia
13402 - Irrati eta telebistako ekoizpenerako sarrera  
13406 - Masa komunikazioaren ikerkuntza  25044 - Komunikazioaren Teoriak 
13414 - Ikertzeko metodo eta teknikak gizarte-zientzietan 25043 - Gizarte eta Politika Ikerketarako Sarrera
13415 - Komunikabideen ereduak  
13416 - Publizitatearen persuasioa  
13419 - Nazioarteko harremanak 25005 - Nazioarteko Harremanak
13424 - Informazioaren teoria eta teknika irrati eta telebistan  
 
13429 - Masen komunikazioa eta mitoen sorrera  
13430 - Publizitatearen deontologia  
13390 - Publizitatearen zuzenbidea  
13393 - Estatistika  
13435 - Ekonomi egitura 27177 - Globalizazioa eta Munduko Sistema Ekonomikoa
13436 - Euskara teknikoa I 25039 - Euskararen Arauak eta Erabilerak 
13394 - Publizitate-eraginkortasunaren baliospena  
13438 - Publizitate-argazkia  
13440 - Publizitatearen gestioa eta ekonomia  
13441 - Gidoi zinematografikoa I:oinarrizko printzipioak  
13443 - Enpresaren garaiko historia  
13399 - Historia de la publicidad y el consumo  
13445 - Zinearen historia  
13405 - Merkatu ikerkuntza  
13448 - Irratia, adierazteko bidea. irratirako narratiba  
13449 - Espainiar literatura I  
13451 - Euskal literatura eta unibertsala I  
13452 - Euskal literatura eta unibertsala II  
13454 - Gaibakarreko ikastaro aldakorra I  
13456 - Eritzi publikoa I  
13457 - Kultur plangintza eta gestioa  
13417 - Publizitate-plangintza eta bitartekoak  
13420 - Publizitate eta harreman publikoen sistema eta prozesuak  
13462 - Kulturaren soziologia   
13464 - Filmeen teoria eta analisia  
13465 - Argazki-teoria eta teknika  
13466 - Bideosormena  
 
13423 - Publizitate-hitzaldiaren analisia  
13427 - Portaera-eraginaren zientzia eta teknika  
13428 - Portaera politikoa  27185 - Portaera Politikoa
13388 - Publizitate-sormena  
13431 - Europar konstituzio-zuzenbidea  
13432 - Publizitatearen diseinu grafikoa  
13433 - Informazio-enpresa  
13434 - Irrati eta telebistarako programazio-estrategiak  
13437 - Euskara teknikoa II 25038 - Komunikazioa Euskaraz: Gizarte Zientziak
13439 -  Irrati eta telebistarako programazio-estrategiak  
13442 - Gidoi zinematografikoa II: gidoitik eskenatokira  
13444 - Garaiko historia eta zinea  
13446 - Historia eta generoa  
13447 - Audientzien ikerketa soziologikoa  
13450 - Espainiar literatura II  
13412 - Komunikazio-marketinga 27201 - Marketin Politikoa
13413 - Marketing estrategiko eta operazionala 27201 - Marketin Politikoa
13453 - Ikusentzuteko hitzaldiaren analisirako metodoak  
13455 - Gaibakarreko ikastaro aldakorra II  
13458 - Gizarte eta komunikazio-psikologia 25041 - Gizarte Psikologia
13418 - Kontsumoaren psikosoziologia  
13459 - Publizitatearen ikusentzuteko errealizazioa  
13460 - Ikusentzuteko erretorika  
13461 - Espainiar eta euskal komunikazio-sistema  
13463 - Gizarte ikerkuntzarako teknikak 25043 - Gizarte eta Politika Ikerketarako Sarrera 
13425 - Harreman publikoen teoria eta teknika  

(1) OHARRA: Baliokidetzeko taula hauek ikasleen informaziorako dira, egokitze taulak ez bezala (horiek graduen ikasketa-planean jasota daudelako); kasu guztietan Ikastegiko Baliokidetze Batzordeak erabaki behar du irakasgaien arteko baliokidetza.