simultaneidad_estudios

Ikasketa desberdinak aldi berean egitea

 

   1. Ikasketa desberdinak aldi berean egiteko eskariak onartuko dira baldin eta ikasleek gaindituta badaukate hasita daukaten titulazioko lehenengo maila osoa (plan zaharretan) edo 60 kreditu (plan berrietan) eta baldin eta matrikula-epeak behin amaituta bigarren titulazioan plazarik geratzen bada. Plazatan baino eskari gehiago badago, hasitako ikasketetako kalifikazioen arabera ordenatuko dira.

   2. Ikasketa desberdinak aldi berean egiteko, ikasleak lehendik hasita dauzkan unibertsitateko ikasketen ikaslearen ziurtagiri akademikoa eta unibertsitatera sartzeko probetako txartela aurkeztu beharko ditu (UPV/EHUko ikasleek ez dute dokumentazio hori aurkeztu behar izango) eskariarekin batera. Eskaerak 2022ko irailaren 1etik 7ra bitartean (behin-behineko epea) aurkeztu behar dira, biak barne, campusetako errektoreordetzetan edo Sarbide Bulegoan.

   3. Lehenengo ikastarotik gorako ikastaroetarako, ikasketak aldi berean egiteko eskaria, ikasketak berriro hartu nahi diren ikastegiko idazkaritzan aurkeztu beharko da, 2022ko ekainaren 20tik uztailaren 1era (onartzeke) eta ikastegiko dekano edo zuzendariak ebatziko ditu eskariok, errektoreak eskuordetzan emandako ahalmena erabiliza.
   4. UPV/EHUko graduko ikasle bakoitzak espediente akademiko bat izango du irekita unibertsitatean, ikasketa desberdinak aldi berean egiten ari diren ikasleek izan ezik, artikulu honetan zehaztutakoari jarraituz.

Eskaria egiteko behin-behineko epea: 2022ko irailaren 1etik 7ra, lehen mailarako.