Kredituen aitorpenak

OHARRA:  Ez dira kontutan hartuko Graduko ikasketak kreditu aitorpenerako.
  • Aitorpen taula.  Agertzen diren aitorpenak automatikoki onartuko ditu Batzorde Akademikoak, ikasleak emandako epean eskatu ondoren. Dokumentuan agertzen ez direnak banan-banan aztertuko dira. Bidali ziurtagiriak eta inprimakia beteta helbide honetara: hefa.bblhmasterra@ehu.eus . 
Kredituen aitorpenak:  2020ko urriaren 7tik 16ra

Araudia: II. Kapitulua. Kredituak aitortzea eta kredituen transferentzia

Inprimakiak Espezialitaten arabera: