ARDATZ ESTRATEGIKOAK

AMIA analisitik abiatuta UPV/EHUren Diagnostikoa egin ondoren, eta behin Eginkizuna eta Ikuspegia zehaztuta, baita Zeharkako Ardatzak ere, hurrengo fasea da Planaren Ardatz Estrategikoen Helburuak finkatzea.