ARDATZ ESTRATEGIKOAK

AMIA analisitik abiatuta, UPV/EHUren Barne eta Kanpo Diagnostikoa egin eta haren eginkizuna eta ikuspegia zehaztu ondoren, hurrengo fasean unibertsitatearen ardatz estrategikoak finkatuko dira.

Ardatz horietan biltzen dira, hain zuzen, unibertsitateak datozen  urteotan  bere  eginkizuna  betetzeko landu beharko dituen jarduera arlo nagusiak.