Ordezkaritzaren organigrama

Irudia
Organigrama de representación

Ordezkari motak

Ikasleek, zuzenean, hiru ordezkari-mota aukeratzen dituzte, eta, hortik aurrera, ikasle-ordezkaritzaren egitura guztia berritzen hasten da.

Gela-mailan

Taldeak bere ordezkaria eta ordezkariordea aukeratu ahal izango ditu.

Ikastegi-mailan

Ikastegiko ikasleek, bi urterik behin, Ikastegiko Batzarrerako euren ordezkariak hautatuko dituzte. Horiek eratuko dute Ikastegiko Ikasle Kontseilua.

UPV/EHU mailan

Unibertsitateko ikasleek, bi urterik behin, Klaustrorako euren ordezkariak hautatuko dituzte.

Hortik aurrera, haiek hautatuko dituzte ordezkariak organo hauetarako:

Ikasle Kontseiluak

Por otro lado, están los Consejos de Estudiantes que son los órganos de representación del alumnado universitario. Están compuestos única y exclusivamente por estudiantes y se estructuran en tres niveles: Centro, Campus y UPV/EHU.

Consejo de Estudiantes de Centro

Está compuesto por la representación del alumnado en la Junta de Centro.

De entre ellos se elije a una Presidencia que será la representante en el Consejo de Estudiantes del Campus.

Consulta tu Consejo de Estudiantes de Centro.

Consejo de Estudiantes de Campus

Está compuesto por cada una de las Presidencias de los Consejos de Estudiantes de Centro, un/a representante de aulas de la experiencia así como la representación del alumnado de ese Campus en el Consejo de Gobierno.

Entre sus funciones está representar al alumnado del Campus y elegir su representación en la Junta de Campus.

De entre ellos se elije a un o una Presidenta que será la representante en el Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU.

Conoce cómo están compuestos actualmente.

Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU

Está compuesto por cinco representantes de los Consejos de Estudiantes de Campus y por la representación en el Consejo de Gobierno. Conócelos

De entre ellos se elije a una Presidencia. Ésta será la representante en el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado.