FOPU-UIPRE-Cursos-ofertados-con anterioridad

Aurreko eskaintzetako ikastaroak

​​​​​Aurreko eskaintzetako ikastaroak hemen ikus ditzakezue. Hauetakoren bat berriro eskaintzea nahi izanez gero, https://www.ehu.eus/eus/web/sae-helaz/uipre/proposamenak-eta-iradokizunak formularioaren bidez eska dezakezue.

Aurreko eskaintzetako ikastaroak Hizkuntza

1. PROPOSAMEN ETA ESTRATEGIA METODOLOGIKOAK 

Gamificación y Escape Room educativo

 • Iraupena: 1 ECTS
Gaztelania

Metodologia aktiboen Erabilerarako Tailerra

 • Iraupena: 1,5 ECTS
Euskara/Gaztelania

El Aprendizaje-Servicio en la enseñanza universitaria (Básico)

 • Iraupena: 0,5 ECTS
Gaztelania

Ikasketa-Zerbitzua unibertsitate irakaskuntzan (Oinarrizkoa)

 • Iraupena: 0,5 ECTS
Euskara

Método del Caso Docente

 • Iraupena:  1,5 ECTS
Gaztelania

Aprendizaje Basado en Retos: cómo trabajar la sostenibilidad a través de competencias transversales (Gipuzkoa)

 • Iraupena: 0,5 ECTS 

Gaztelania

 

Aprendizaje Basado en Retos: cómo trabajar la sostenibilidad a través de competencias transversales (Bizkaia)

 • Iraupena: 0,5 ECTS

 

Gaztelania

 

El aprendizaje inverso (flipped classroom)

 • Iraupena: 1 ECTS 
Gaztelania

Inteligencia Artificial (IA) en el aula: repensando la práctica educativa 

 • Iraupena: 0,5 ECTS 
Gaztelania

El debate en el aula universitaria: una actividad que facilita el aprendizaje activo y cooperativo

 • Iraupena: 0,5 ECTS
Gaztelania

Gidatutako unibertsitate Debatea: ikasketa aktibo eta kooperatiboa errazten duen jarduera

 • Iraupena: 0,5 ECTS
Euskara

2. IRAKASKUNTZAREN PLANGINTZA ETA GARAPENA

Irakasgai baterako gaitasunetan oinarritutako ebaluazio sistema baten diseinua

 • Iraupena: 1,5 ECTS
Euskara

Diseño de un sistema de evaluación por competencias para una asignatura

 • Iraupena: 1,5 ECTS
Gaztelania

Rúbricas para orientar y evaluar el aprendizaje situacional

 • Iraupena: 1 ECTS
Gaztelania

Divulgar y enseñar con humor: Riendo aprende la gente

 • Iraupena: 1 ECTS
Gaztelania

Comunicación efectiva en el aula virtual y presencial: Dinamiza las clases y conecta con el alumnado (online)

 • Iraupena: 0,5 ECTS 
Gaztelania

Pensamiento Creativo y Generación de Ideas

 • Iraupena: 1 ECTS
Gaztelania

Ikasleen gida DOITU

 • Iraupena: 1 ECTS
Euskara

Pensamiento Creativo y Generación de Ideas

 • Iraupena: 1 ECTS
Gaztelania

Mejora de la comunicación en las relaciones interpersonales y estrategias de gestión de conflictos en el aula

 • Iraupena: 1 ECTS
Gaztelania

3. IRAKASKUNTZAREN DIGITALIZAZIOA

"Diez Comodines": Cómo redactar mejores exámenes tipo test 

 • Iraupena: 1 ECTS
Gaztelania

Moodleeko Zeregina jarduerak dituen feedback-tresnak

 • Iraupena: 1 ECTS
Euskara

Herramientas para la retroalimentación del módulo Tarea de Moodle

 • Iraupena: 1 ECTS
Gaztelania

eGelan hasteko tailerra: zure ikastaroa sortzeko oinarrizko nozioak

 • Iraupena: 20 ordu 
Euskara

Taller de introducción a eGela: nociones básicas para crear tu curso

 • Iraupena: 20 ordu
Gaztelania

Aplicaciones prácticas del Libro de Calificaciones de eGela (Hasiera ekainaren 20an)

 • Iraupena: 16 ordu
Gaztelania

eGelako Kalifikazio Liburuaren erabilera praktikoak

 • Iraupena: 16 ordu
Euskara

Creación de gráficos vectoriales para la docencia con software libre

 • Iraupena: 1 ECTS
Gaztelania

Irakaskuntza eta ikerketarako material grafikoa sortzen. Inkscape programaren oinarrizko erabilera

 • Iraupena: 1 ECTS
Euskara

4. GIZARTEAREN ERALDAKETA eta GIH

Un acercamiento a través del Teatro Aplicado a la vivencia emocional del PDI 

 • Iraupena: 1 ECTS
Gaztelania

Garapen Iraunkorrerako Helburuak UPV/EHUren irakaskuntzaren parte bihurtzea (1): lehenengo gogoetak

 • Iraupena: 1 ECTS
Euskara

Integración de los Obetivos de Desarrollo Sostenible en la docencia de la UPV/EHU (1) primeras reflexiones

 • Iraupena: 1 ECTS
Gaztelania

Garapen Iraunkorrerako helburuen txertaketa UPV/EHUko irakaskuntzan: jasangarritasuna zure ikasgaian

 • Iraupena: 1 ECTS
Euskara

Curso Mindfulness

 • Iraupena: 1 ECTS
Gaztelania

Registros; modulación y proyección de la voz

 • Iraupena: 1 ECTS
Gaztelania

Taller de voz (online)

 • Iraupena 1 ECTS
Gaztelania

Gestión activa del estrés

 • Iraupena: 1 ECTS
Gaztelania

5. IRAKASKUNTZARI APLIKATUTAKO IKERKETA

Introducción al uso de aplicaciones libres en el proceso de investigación científica

 • Iraupena: 1 ECTS
Gaztelania

Oinarrizko Estatistika
R eta RCMDR erabiliz (I atala)

 • Iraupena: 1 ECTS
Euskara

Oinarrizko Estatistika
R eta RCMDR erabiliz (II atala)

 • Iraupena: 1 ECTS
Euskara

Oinarrizko estatistika  SPSS erabiliz (I atala)

 • Iraupena: 1 ECTS
Euskara

Oinarrizko estatistika  SPSS erabiliz (II atala)

 • Iraupena: 1 ECTS
Euskara

Iramuteq software librea: testuen analisi automatikoa ikerkuntza estrategia gisa

 • Iraupena: 1 ECTS
Euskara

Introducción al Lenguaje de Programación Python

 • Iraupena: 1 ECTS
Gaztelania

Publicación de artículos sobre innovación educativa en revistas JCR

 • Iraupena: 1 ECTS
Gaztelania
6. ERAKUNDEEN GARAPENA

Taller de formación de evaluadoras/es para el programa Docentiaz

 • Iraupena: 1 ECTS
Gaztelania

Docentiaz programarako ebaluatzaileen prestakuntza-tailerra

 • Iraupena: 1 ECTS
Euskara

¿Qué es SoTL y cómo lo practicas con éxito?

 • Iraupena: 0,5 ECTS
Gaztelania

HPB/PIE i3lab proiektuetarako ebaluatzaileen prestakuntza-tailerra

 • Iraupena: 0,5 ECTS
Euskara

Taller de formación de personas evaluadoras para proyectos HPB/PIE i3lab

 • Iraupena: 0,5 ECTS
Gaztelania