inf_objetivos_docencia

Helburuak

Arreta Psikologikorako Zerbitzukoaren zereginen artean dago, halaber, graduko edo graduondoko ikasleek praktikak egiteko hitzarmenak ezartzea. Praktika horiek uztailaren 11ko 592/2014 EDak arautuko ditu. Dekretu horrek unibertsitateko ikasleen kanpoko praktika akademikoak arautzen ditu, UPV/EHUren curriculum praktiketarako eta curriculum kanpoko praktiketarako arautegiari jarraituz.