Sara Cuerdo: Puente de Deusto/Deustuko zubia

“LAPSO: Tiempo transcurrido entre dos instantes”

Del 20 de mayo al 8 de junio

Este proyecto hace alusión al tiempo, y a la imposibilidad de poder congelar un momento debido a las limitaciones de este. Para ello se jugará con las limitaciones del propio espacio en el cual se desarrolla la propuesta en este sitespecic. Bajo la mirada del público y desde una perspectiva urbana. Esto ayuda a colocarse en el contexto de la obra, ya que sobre todo en la ciudad, en este caso en el puente de Deusto; la gente pasa y solo pasa, el tiempo no se detiene. La propuesta pretende cuestionar los límites existentes entre el propio tiempo y cómo lo vivimos.

“DENBORA-BITARTEA: bi uneren artean igarotako denbora”
Maiatzaren 20tik ekainaren 8a arte
Denborari buruzko aipamena, eta denboraren mugen eraginez une bat izozteko ezintasunari buruzkoa ere bai. Horregatik, espazioaren berezko mugekin, publikoaren begiradarekin eta hiri-ikuspegiarekin jolasten da; horrek obraren testuinguruan kokatzen gaitu, zeren eta, batez ere hirian, kasu honetan Deustuko zubian, jendea pasatu egiten baita eta pasatu besterik ez du egiten, denbora ez da gelditzen. Proposamenak kuestionatu nahi ditu denbora bera eta geu denbora bizitzeko dugun modua bereizten dituzten mugak.
Proiektuak elurrezko kristal-bola bat imitatzen du. Bertan, denbora bat eta berbera da beti. Malutak beti jausten dira, unea izoztuta dago.

Erantzuna idatzi

 

 

 

HTML etiketa hauek erabil ditzakezu

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>