Taller "Recetas para un videoclip instantáneo", Beatriz Sánchez. (ZaBBAAlik 2019)

beatriz sanchez4

 

>>>RECETAS PARA UN VIDEOCLIP INSTANTÁNEO<<<

[FEM TEK + UPV/EHU]

Actividad de ZaBBAAlik-eko Jarduera.

Organizadora: Blanca Ortiga :antolatzailea.

Taller práctico donde desarrollaremos vídeos en directo con los mínimos medios y sin pasar por alta tecnología o softwares de complejidad. Toda la experiencia será inmediata, creativa, necesitará pocos medios.

A través de una webcam y una serie de materiales sencillos (revistas, tijeras, lápiz, cartulinas de color, muñecos, etc.), las participantes construyen su propia pieza audiovisual.

INFO PRÁCTICA:

>>>Fechas: 27/Noviembre (de 14h a 18h) + 28/Noviembre (de 14h a 19h)

>>>Materiales: Las personas inscritas podrán traer todo tipo de pequeños elementos mencionados (fotos recortadas, pinturas, plastilina, objetos, telas y complementos de todo tipo.

>>>Inscripciones: femtek.inscripciones@gmail.com

 

 

>Válido para Agiri Kulturala: 7 horas prácticas /

Agiri Kulturalerako balioduna: 7 ordu praktikoak

 

Full info 👉http://femtekbilbao.net/

 

 

II JORNADAS VIDEO DE EXPOSICIÓN / ERAKUSKETA BIDEOA II. JARDUNALDIAK

Bideo jardunaldia

 

Agiri Kulturalerako balioduna: 4 ordu teorikoak / Válido para Agiri Kultural: 4 horas teóricas.

 

 

 

JARDUNALDIAREN PROGRAMA / PROGRAMA DE LA JORNADA

TAILERRA: DEUSTUKO ZUBIA TESTUINGURU moduan / TALLER: PUENTE DE DEUSTO como CONTEXTO

DEUSTUKO ZUBIA TESTUINGURU moduan. 

JUAN PABLO ORDÚÑEZ / MAWATRES-EK ZUZENDUTAKO TAILERRA

 

Deustuko zubiko aginte-etxolan 30 interbentzio egin ostean, tailer hau proposatzen da, zubia bera aztertzeko gunetzat eta protagonista nagusitzat hartuta.

Horretarako, zubia berriz bisitatzea proposatzen da, prisma baten ahalik eta aurpegi gehienetatik begiratuz.

       auzoko zenbat enpresak dute zubia euren logoan?

       euren dekorazioan?

       zenbat filmetan agertzen da?

       zenbat jendek jauzi egin du?

       egiakoa da Bilboko imajinarioaren zati den apustu bati buruzko legenda?

       zenbat zatik osatzen dute?

       zer materialezkoak dira?

       zenbat pertsonak zeharkatzen dute egun euritsu batean?

       zenbat aldiz agertzen da eleberrietan?

       nork diseinatu zuen?

       zertan inspiratu zen?

       zer aukera imajinatzen dizkiogu etorkizunerako?

       zenbat aldiz suntsitu da?

       zenbat aldiz erreformatuko dugu?… 

Zubia bera elementu komuntzat hartuta, askotariko ikerketa-formak jorratuko dira, hipernarrazio kolektibo bat sortzeko. Tailerraren emaitzak interbentzio forma hartuko du zubian bertan, beraren aginte-etxolan, lehenengo formalizazio bezala. 

 

       Hiru jardunaldiko tailerra: 2019ko abenduak 3 eta 4, 10:00etatik 14:00etara. Hirugarren jardunaldia 2020ko urtarrilean (bertaratzen direnez zehazteko)

       Izen-ematea nahitaezkoa ecultural.fac.bellasartes@ehu.eus

 

Agiri Kulturalerako balioduna: 8 ordu teoriko eta 8 ordu praktikoak.

 

 


PUENTE DE DEUSTO como CONTEXTO. 

UN TALLER DIRIGIDO POR JUAN PABLO ORDÚÑEZ / MAWATRES

 

Después de más de 30 intervenciones en la cabina de mandos del puente de Deusto, se propone este taller, teniendo el propio puente como espacio de estudio y principal protagonista.

Para ello se propone revisitar el puente desde tantas caras de un mismo prisma como seamos capaces de encontrar.

       ¿cuántas empresas del barrio tienen el puente en su logo?

       ¿en su decoración?

       ¿en cuántas películas sale?

       ¿cuánta gente ha saltado?

       ¿es cierta la leyenda sobe una apuesta que forma parte del imaginario bilbaíno?

       ¿cuántas piezas lo componen?

       ¿de qué materiales?

       ¿cuántas personas lo cruzan un día de lluvia?

       ¿cuántas veces aparece en novelas?

       ¿quién lo diseño?

       ¿en dónde se inspiro?

       ¿qué posibilidades futuras le imaginamos?

       ¿cuántas veces se ha destruido?

       ¿cuántas lo reformaremos?… 

Teniendo como elemento común el propio puente, se abordarán diferentes maneras de investigación para crear una hiper narración colectiva. El resultado del taller, tomará forma de intervención en la cabina de mandos del propio puente como primera formalización.  

       Taller de tres jornadas.: 3 y 4 de diciembre 2019 de 10.00 a 14.00 . Tercera jornada en enero de 2020 (por determinar con lxs asistentes)

       Necesaria inscripción en ecultural.fac.bellasartes@ehu.eus

 

Válido para Agiri Kulturala como 8 horas teóricas y 8 horas prácticas.

 

 

Irudia / Imagen
PRINCESA LEONOR & SOFIA
5-3 / 29-3 “PLAYTIME”

2019-20 URTE BUKAERAKO Deialdia / Convocatoria FIN DE AÑO 2019-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA FIN DE AÑO DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES

La(s) obra(s) seleccionada(s) en la convocatoria serán utilizada(s) por la Facultad como detalle de fin de año para enviar a instituciones, museos, centros de arte…

Tema: Libre, A4 máx.

Plazo: Hasta el 29 de noviembre.

Dotación: 600€. (En caso de existir varias propuestas de interés, se podrán seleccionar hasta dos obras)

Entrega: En el Vicedecanato de Extensión Universitaria.

BASES COMPLETAS


ARTE EDERREN FAKULTATEKO URTE BUKAERAKO DEIALDIA

Deialdian aukeratutako lan(ak) Fakultatetik bidaliko d(ir)a hainbat erakunde, museo, arte zentroetara urte bukaerako detaile bezala.

Gaia: Libre, A4.

Epea: Azaroaren 29ra arte.

Zenbatekoa: 600€. (Intereseko proposamenak ugari badira, aukeratu daitezke bi obra) 

Entrega: Unibertsitate Hedapenerako Dekanordean.

OINARRIAK

Y llega ...AGIRI KULTURALA... badator!!!

Agiri Kulturala eusk

Agiri Kulturala cast

II. SORKUNTZA DEIALDIA < SAGARARTE > II CONVOCATORIA DE CREACIÓN

Cartel UPV_Makatza_2019

SagarArte Astarbe Sagardotegiak bultzaturiko irabazi asmorik gabeko elkartea da. 2017. urtean hasiz eta 2019. urtean elkarte izaera eskuratuz, SagarArtek, garaiko kultura adierazpide ezberdinen eta sagardotegien arteko zubi lanak berregitea du helburu. Inguruko sortzaile gazteei aukera bat eskainiz, urtean behin SagarArtek sagarra eta sagardoaren kultura inspirazio iturri gisa erabiltzen dituen erakusketa bat sortzen du. Bigarrengo urtez beraz, Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultatearekin batera sortzaileak aurkitzeko balioko duen lehiaketa martxan jarriko da ondorengo ezaugarriekin.

2020. urte honetan Elkarteak proposatzen duen gaia Makatzak izango da. Makatza sagarrondoa landatzeko aintzinako sistema da, zeinetan hazi basati batetik abiatuz eta txertaketak eginez, bilatzen den sagar barietatea eskuratzen den. Makatza era berean gaur egun dugun bizi erritmoaren antagonista izango litzake. Naturak bere erritmoa duela gogorarazten digu, hiriko kaosaren aurrean orden alternatibo bat dugula esaten digu eta jatorri jasangarri batera itzultzera gonbidatzen digu.

OINARRIAK SAGARARTE


SagarArte es una asociación sin ánimo de lucro que nace como concepto en el año 2017 y que se forma como asociación sin ánimo de lucro en el año 2019. SagarArte busca reconstruir los puentes entre las diversas culturas contemporáneas y las sidrerías. Ofreciendo una oportunidad a los y las creadores/as del entorno, SagarArte organiza junto a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco un concurso de proyectos para crear la nueva exposición.

Durante el próximo 2020, el tema a tratar será Makatzak. Makatza es la forma de hacer crecer al manzano a la vieja usanza. El proceso empieza con la plantación de una semilla silvestre y la selección de los esquejes que nacen de esta. Tras este proceso se injerta la rama de la variedad que se desea para conseguir la variedad de manzana óptima para la elaboración. Makatza también supone ser el antagonista del ritmo urbano y global de nuestra sociedad. Nos recuerda que la naturaleza tiene su propio ritmo y, que supone una alternativa real, sostenible y saludable a los estilos de vida desarrollados en las ciudades.

BASES SAGARARTE

ESCRIBIR DE ARTE IV / IV. ARTEAZ IDATZI (2019)

FOLLETO IV JORNADAS ESCRIBIR DE ARTE_2019_A5-1

FOLLETO IV JORNADAS ESCRIBIR DE ARTE_2019_A5-2

 

Agiri Kulturalerako balioduna: 4 ordu teorikoak / Válido para Agiri Kultural: 4 horas teóricas.

2019ko zaBBAAlik deialdian aukeratutako proposamenak! / Propuestas seleccionadas en zaBBAAlik 2019!

UPV/EHUko AEen Fakultateko zaBBAAlik! Koordinatu, antolatu, kudeatu!! 2019ko deialdian hurrengo proposamen hauek aukeratu egin dira:

En la convocatoria zaBBAAlik! Coordina, organiza, gestiona! 2019 de la Facultad de BBAA de la UPV/EHU han sido seleccionadas las siguientes propuestas:

+JORNADAS NON PLAYER CHARACTER (1100€). Pablo Martínez.

+ONTOLOGÍA PARA OBJETOS DIGITALES. REPARACIÓN DE DATOS E IDENTIDAD VIRTUAL (855€). Blanca Ortiga.

+ARTE+PAPERA sobre Sketchbook y Encuentros de dibujo. (759€). Xabier Ocio.

+DENKRAUM (700 €). Grupo de estudiantes representado por Iván Gómez.

 

Era berean onartu egin da hurrengo proiektua baina berplanteatu beharko dira gauzatze-baldintzak.

Así mismo se ha aceptado el siguiente proyecto pero se tendrán que replantear las condiciones de materialización.

+JORNADAS DE ARTE, AUTOGESTIÓN Y CONTRACULTURA. (Sin asignación definida hasta el replanteamiento) KOLEFTIFF Colectivo.

Artista gonbidatua / DANIEL LLARÍA / Artista invitado B5

Hitzaldia / GERGő BÁNKÚTI / Charla