Bizkaiko Zubian egindako interbentzioaren inaugurazioa / Inauguración de la intervención en el Puente de Bizkaia.

Pablo Zabalak Bizkaiko Zubian egindako interbentzioa eta deialdian aurkeztu ziren proiektuen erakusketaren inaugurazioa.

Bizkaiko Zubia, Portugalete. Uztailak 28, 17:00tan.


Inauguración de la intervención de Pablo Zabala en el Puente de Bizkaia y exposición de los proyectos presentados en la convocatoria.

Puente de Bizkaia, Portugalete. 28 de julio a las 17:00.

 

Argazkia / Foto: Pablo Zabala.

Talde erakusketa: Zeramikako masterra; artea eta funtzioa / Exposición colectiva: Máster en Cerámica; Arte y Función.

“Hezkuntza esparrutik lan-arlora igarotzea” programa / Programa “Transición del mundo educativo al laboral”

“Hezkuntza esparrutik lan-arlora igarotzea” programa 

Programa “Transición del mundo educativo al laboral”

Uztailaren 20an egindako esleipena / Asignación a día 20 de julio.

Arte Ederren Fakultatea / Facultad de Bellas Artes

 

 

“Etorkizunak prototipatuz” workshop-erako 12 beka, TIPIk gidatutako bitartekaritza artistiko partehartzailea / 12 becas para el Workshop “Etorkizunak prototipatuz” sobre mediación.

“Etorkizunak prototipatuz” workshop-erako 12 beka, TIPIk gidatutako bitartekaritza artistiko partehartzailea.

Bilboko eskola batean bitartekaritza artistiko parte-hartzailearen diseinua eta praktika garatzean datza workshop-a, non elkarbizitza eta aniztasuna landuko diren artea eta diseinu espekulatiboaren bitartez. Diseinu espekulatiboa etorkizuneko aukerak imajinatu eta era kritikoan aztertzen dituen korrontea da, hartarako objektu tangibleak erabiltzen dituena. Metodologia hau erabiliz eskolako umeek etorkizuneko erronkak identifikatu eta hauentzako erantzun posibleak asmatuko dituzte.

Workshop honen bitartez EHU/UPV-ko Arte Ederretako Fakultateko ikaslegoari praktika marko bat eskainiko zaio bitartekaritza artistikoaren arloan lan egiteko, eta proiektu erreal batean esperimentaziotik eta talde lanean jarduteko aukera emanez.

Lehen atala AAEE-tako Fakultatean garatuko da eta hiru tailer barne-hartuko ditu. Parte-hartzaileek diseinu espekulatiboa oinarri izango duten bitartekaritza artistikoko hiru proiektu diseinatzeko formakuntza eta laguntza jasoko dute.

Bigarren atala eskolan burutuko da eta parte-hartzaileek aurrez diseinatutako tailerrak eskolako umeekin garatu eta dinamizatuko dituzte; eskola, auzoa edota munduari buruzko erronkak, desioak eta kezkei erantzuna eman eta aukerak irudikatzeko.

Oinarriak

12 becas para el Workshop “Etorkizunak prototipatuz” sobre mediación artística participativa impartido por TIPI.

El workshop consiste en el diseño y puesta en práctica de una mediación artística participativa en una escuela de Bilbao, en donde se trabajará sobre valores como convivencia y diversidad a través del arte y el diseño especulativo. El diseño especulativo es una corriente que trata de imaginar y explorar de forma crítica las posibilidades del futuro a través de objetos tangibles. Utilizando esta metodología, las/os niñas/os del centro escolar identificarán retos futuros y para los que imaginarán posibles soluciones.

A través de este workshop se pretende dar un marco de práctica real en el ámbito de la mediación

artística a alumnado de la Facultad de Bellas Artes de EHU/UPV y la opción de trabajar en un proyecto real desde una lógica más experimental y partiendo del trabajo en equipo.

La primera parte del workshop se desarrollará en la Facultad de BBAA y constará de un bloque de talleres donde se formará y acompañará a los participantes en el diseño de tres proyectos de mediación artística participativa partiendo del diseño especulativo.

La segunda parte se llevará a cabo en la escuela y en ella, los participantes desarrollarán y dinamizarán los talleres con niños/as para dar respuesta o visibilizar posibilidades a los retos, deseos y preocupaciones respecto al futuro del mundo, el barrio y/o su escuela.

Bases completas.

Genero indarkerien aurkako UPV/EHUko protokoloa hedatzeko ondorengo lehiaketa / Concurso para difundir el Protocolo de la UPV/EHU contra las violencias de género

UPV/EHUko Berdintasunerako Zuzendaritzatik jakinarazi nahi dizugu Genero indarkerien aurkako UPV/EHUko protokoloa hedatzeko ondorengo lehiaketa antolatu dugula. Lehiaketaren helburua protokoloa ezagutzera emateko kartelak egitea da, hauek gero unibertsitateko gela eta bestelako gune guztietan ipintzeko. Bertan UPV/EHUko ikasle guztiek har dezakete parte eta sari ederra irabazi.

Animatu!!!

Oinarriak

 

 


Desde la Dirección para la Igualdad de la UPV/EHU os comunicamos que hemos organizado un concurso para difundir el Protocolo de la UPV/EHU contra las violencias de género. El objetivo del concurso es elaborar carteles para dar a conocer el protocolo y que estos se coloquen en las aulas y demás espacios de la universidad. En él puede participar todo el alumnado de la UPV/EHU y ganar un buen premio.

¡Animaos!!!

Bases

 

RESOLUCIÓN ESTANCIA RENO EGONALDIAREN EBAZPENA. 2018.

 

El comité de selección compuesto por Arantza Lauzirika, Decana de la Facultad de Bellas Artes, Edurne González Ibáñez, Vicedecana de Extensión Universitaria y Oihane Sánchez Duro, PDI de la Facultad de Bellas Artes, se ha reunido para resolver la convocatoria de ayudas para estancia en Reno 2018. Después de valorar las propuestas recibidas ha resuelto conceder las ayudas a:

-Estibaliz Gutiérrez, alumna de postgrado.

-Julia Subiza, alumna de grado.

El jurado ha valorado el interés de las propuestas a realizar durante la estancia en el Center for Basque Studies de Reno, teniendo en cuenta la vinculación con el contexto donde van a ser desarrollados.

Así mismo, se ha resuelto designar como  suplente:

-Ander Pérez, alumno de grado.

 


Proiektuak aukeratzeko batzordea Arantza Lauzirika, Arte Ederren Fakultateko Dekanoa, Edurne González Ibáñez, Unibertsitate Hedapenerako Dekanordea eta Oihane Sánchez Duro, Arte Ederren Fakultateko IIPa, osatua, bildu da Reno 2018 egonaldi beken deialdia ebazteko. Jasotako proposamenak aztertu ondoren, bekak hurrengo ikasleei ematea erabaki du:

-Estibaliz Gutiérrez, graduondoko ikaslea.

-Julia Subiza, graduko ikaslea.

Epaimahaiak Renoko Center for Basque Studies zentroan egingo den egonaldiaren bitartean gauzatutako proposamenen interesa baloratu du, garatuak izango diren lekuaren testuinguruarekin duten lotura kontuan hartuz.

Halaber, ordezkoa hurrengo ikaslea izatea erabaki dute:

-Ander Pérez, alumno de grado.

 

(Foto/ Argazkia: Stock Dreamstime)

Arte Ederren Fakultateko ikasleek bi liburu sortu dituzte Azurmendi jatetxerako / Estudiantes de la Facultad de Bellas Artes crean dos libros para el restaurante Azurmendi

Bi argitalpenak UPV/EHUren Arte Ederren Fakultatearen eta Basque Know How fundazioaren arteko lankidetzaren emaitza dira.


Las dos publicaciones son fruto de la colaboración entre la facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU y la fundación Basque Know How.

 

 

Resolución convocatoria PUENTE DE BIZKAIA deialdiaren ebazpena.

Bizkaiko Transbordadoreak UPV/EHUko Arte Ederren Fakultatearekin batera antolatutako “Bizkaiko Zubia” deialdiaren esleipenerako izandako Epaimahaiak, ondoren azaltzen diren pertsonek eratutakoak:

Bizkaiko Transbordadoreko Zuzendaria

Marta Uriarte

Bizkaiko Transbordadoreko Tekniko Aholkularia

Javier Goitia

Bizkaiko Transbordadoreko Aholkularia

Valentín Uriarte

Meatzaritzaren Museoko Zuzendaria

Haizea Uribelarrea

Arte Ederren Fakultateko Dekanoa:

Arantza Lauzirika

Arte Ederren Unibertsitate Hedapenerako Dekanordea:

Edurne González Ibáñez

Arte Ederren Fakultateko irakaslea:

Txus Meléndez

 

Ebatzi du:

Deialdian aurkeztutako ikasleen artean hurrengo proiektua hautatzea:

  1. “GRIS”. PABLO ZABALA.

Aukeratutako ikasleak Bizkaiko Zubiaren terraza horizontaletan horma irudi piktoriko bat egiteko proiektua garatu beharko du, deialdiaren oinarrietan aipatzen diren ezaugarriak eta jarraibideak kontuan hartuz.

 


El Transbordador de Bizkaia en colaboración con la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU ha convocado el siguiente jurado para la resolución de la convocatoria “Puente de Bizkaia” compuesto por:

Directora del Transbordador de Bizkaia

Marta Uriarte

Técnico asesor del Transbordador de Bizkaia

Javier Goitia

Consejero del Transbordador de Bizkaia

Valentín Uriarte

Directora del Museo de la Minería

Haizea Uribelarrea

Decana de la Facultad de Bellas Artes

Arantza Lauzirika

Vicedecana de Extensión Universitaria de la Facultad de Bellas Artes

Edurne González Ibáñez

Profesor de la Facultad de Bellas Artes

Txus Meléndez

 

Ha resuelto:

Entre el alumnado que se ha presentado a la convocatoria seleccionar las siguientes propuestas:

  1. “GRIS”. PABLO ZABALA.

El alumno seleccionado tendrá que realizar una intervención mural pictórica en las terrazas horizontales de las instalaciones del Puente de Bizkaia, respetando las características y otras indicaciones que se señalan en la convocatoria.

 

 

Proyectos seleccionados. Exposición MONTEHERMOSO Erakusketa. Aukeratutako proiektuak.

Vitoria-Gasteizko Montehermoso Kulturuneak eta EHUren Arte Ederren Fakultateak lau proiektu aukeratu dituzte ikasleentzako deialdiaren seigarren edizioan.

Orotara 25 proiektu aurkeztu dira, eta 2018ko urritik 2019ko apirilera bitartean erakutsiko dira kultur zentroan.

Aukeratutako proiektuak:

·“El eje tridimensional del lenguaje verbal” Andrea Dávila.

·“The eye of the banopticon” Jean Pierre Vargas.

·“Feroz eta kabala” Izaro Ieregi.

·”Inadaptada resistencia” Raquel Asensi.

Aurtengo edizioko komisarioa Cristina Arrázola-Oñate gasteiztarra da.

 


El Centro Cultural Montehermoso de Vitoria-Gasteiz y la Facultad de Bellas Artes de la UPV han seleccionado cuatro proyectos en su sexta edición.

En total se han presentado 25 proyectos, desde octubre de 2018 hasta el mes de abril de 2019 serán expuestos en el centro cultural.

Los proyectos seleccionados:

·“El eje tridimensional del lenguaje verbal” Andrea Dávila.

·“The eye of the banopticon” Jean Pierre Vargas.

·“Feroz eta kabala” Izaro Ieregi.

·”Inadaptada resistencia” Raquel Asensi.

La comisaria de la presente edición es la gasteiztarra Cristina Arrázola-Oñate.

 

PUERTAS ABIERTAS Trabajos de Fin de Grado. ARTE Y TECNOLOGÍA. Gradu Amaierako lanak ATE IREKIAK. ARTE ETA TEKNOLOGIA.