EXPERIMENTACIÓN, INVESTIGACIÓN Y JUEGO. Mónica Rikic

“EXPERIMENTACIÓN, INVESTIGACIÓN Y JUEGO” Mónica Rikic

25 de octubre, 13:00 / Urriak 25, 13:00tan

FEM TEK + UPV-EHU

SALÓN DE GRADOS / GRADU ARETOAN

FACULTAD DE BELLAS ARTES / ARTE EDERREN FAKULTATEA

2018ko zaBBAAlik deialdian aukeratutako proposamenak! / Propuestas seleccionadas en zaBBAAlik 2018!

En la convocatoria zaBBAAlik! 2018 de la Facultad de BBAA de la UPV/EHU han sido seleccionados las siguientes propuestas:

UPV/EHUko AEen fakultatearen zaBBAAlik! 2018 deialdian honetako proposamen hauek aukeratu egin dira:

 

+ Ponencia de Alfonso Berroya Elosua sobre la forma de trabajar como freelance en los sectores del cómic y la ilustración (Amaia Manso de las Heras)

+ Conferencia de Marina Núñez (Susana Manzano Viñolo)

+ Taller APPtivismo impartido por el Colectivo Enmedio (Victoria Catalán Ascaso)

+ Taller performativo “Un hacer desbordado” con Edu Hurtado (Aitziber Escudero)

+ Conferencia “Desdibujar los géneros, dinamitar los códigos” con el colectivo catalán Donestech (Noelia Maeso Gómez)

 

<<< EUSKARALDIArako ideia lehiaketa >>>

 

Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara Errektoreordetzak, eta Arte Ederren Fakultateak, ikasleei deialdi hau zabaltzen die ekintza performatiboak, esku-hartze artistikoak, esku-hartze muralak edota bestelako proposamen irekiak bideratzeko ideiak proposatzekoEuskaraldia jardunaldiari ikusgaitasuna emateko asmoarekin.

EUSKARALDIAren ekimenen programazioan, ikasleen parte-hartzea da helbururik nagusiena eta ikaslegoaren inplikazioa bilatuko da antolakuntza eta kudeaketa lanetan.

Deialdi honek, guztira, 2.000 €ko aurrekontua du.

Aurrekontuak dagokion moduan egiaztatu behar dira eta barne sar ditzake egileentzako ordainsariak eta produkziorako aurrekontua (materialak).

Ekintza performatiboak, esku-hartze artistikoak, esku-hartze muralak edota bestelako proposamenak EUSKARAZ bideratu beharko dira .

Proposatutako ekimenak 2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3era bitartean egin beharko dira, Bizkaiko Campusean. Ekimenak bideratzeko proposatzen diren espazio, pareten edo bestelakoen baimenak bideratzeko eskariak, Euskararen Errektoreordetzaren ardura izango dira.

Proposamenen kudeaketa

Proposamen bakoitzaren arduradunek deialdi honen baldintzak betetzeko konpromisoa hartzen dute.

Deialdian, modu banakoan edo kolektiboan, UPV/EHUko gradu eta gradu-ondoko ikasleak parte hartu ahalko dute.

Ekimenen aurrekontua

Proposamen guztiek aurrekontu zehatza barne hartu beharko dute.

Aurrekontu zehatzean produkzio gastuak (materiala, ekoizpena, etab) adierazi beharko dira (hauek fakturen bidez justifikatu beharko dira), eta parte-hartzaileen /egileen  ordainsaria.

Ekimenen arduradunei fakturak egiteko beharrezko datuak emango dizkie hauek bideratu eta ordaindu ahal izateko.

Ekimenen hedatzea

UPV/EHUk deialdian onarturiko ekimenen web-hedapena (posta zerrenda, sare sozialak, monitore digitalak) bakarrik hartuko du gainean. Beste hedapen medioetatik hedapena (kartelak, euskarri digitalak) egiteko balizko gastuak ekimen bakoitzaren erantzule ardurapean geratuko dira.

EPEAK

Deialdia 2018ko urriaren 31an astelehenean, amaituko da. Eskaerak, pdf formatuan (gehienez 8mb), ecultural.fac.bellasartes@ehu.es helbidera zuzenduko dira informazio honekin:

  1. Proposamena egiten duen pertsona edo taldearen dossierra
  2. Proposamenaren proiektua: deskribapena, kokapena, azalpenak eta irudiak,
  3. Aurrekontu zehatza eta ekimena egiteko datak

Euskararako Errektoreordetzak eta Arte Ederren Fakultateko zuzendaritzak proposamenak aztertu eta aukeratuko ditu.

Deialdi honetan parte hartzeak baldintza hauek onartzea dakar.

OINARRIAK

II Seminario: “Las artes y las transformaciones del espacio común del territorio: Trazabilidad en la alteración física y estética del paisaje” / II. Mintegia: “Arteak eta lurraldearen espazio komunaren eraldaketak: Trazabilitatea paisaiaren aldaketa fisiko eta estetikoan”.

 

Durangoko bidesarietako bulegoetan interbentzio artistirako proposamen lehiaketa / Concurso para la intervención artística en el edificio de oficinas del peaje de Durango

Durangoko bidesarietako bulegoetan interbentzio artistikorako proposamen lehiaketa.

Norentzat.

UPV/EHUko Arte Ederren Fakultateko graduko, masterreko edo doktoregoko ikasleentzat eta 2014/15 ikasturtearen ondoren (ikasturte hori barne) egresatutakoentzat.

Xedea.

Durangoko bidesarietako bulego edota inguruko espazioan, bertako funtzionaltasunean oztoporik suposatu gabe, artistikoki esku-hartzea, Interbiakeko pertsona erabiltzaileen esperientzia hobetzeko asmoz.

Gaia.

Askea. Esku-hartze artistikoa iragankorra izango da. Esku-hartze artistikorako urte beteko iraunkortasuna bermatuko da, beti ere Interbiak-ek ezinbesteko arrazoiak edota arrazoi estrategikoak direla medio, eskuhartzearen ezabatzeko eskubidea gordetzen duelarik .

Baldintza ekonomikoak

-4500€ hautatutako proposamen bakarrarentzat ordainsari eta materialetarako.

-Bigarren eta hirugarren bezala hautatutako proposamenek 300€tako saria jasoko dute, egindako proposamenaren errekonozimendu gisa.

Proposamenak entregatzeko azken eguna: 2018ko Urriaren 31 izango da.

OINARRIAK / BASES

PLANOS / PLANUAK

 


 

Concurso de propuestas de intervención artística en el edificio de oficinas del peaje de Durango.

Dirigido:

Al alumnado de grado, máster, doctorado y egresado con posterioridad al curso 2014/15 inclusive, de la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU.

Objeto.

Intervención artística en el espacio ocupado por el edificio de oficinas del peaje de Durango y/o su entorno, sin entorpecer la funcionalidad principal del edificio, a fin de mejorar la experiencia de las personas usuarias de Interbiak.

Temática.

Libre. Para la intervención artística deberá garantizarse una durabilidad mínima de un año, con independencia de que Interbiak se reserva el derecho de supresión de la misma, en base a motivos de fuerza mayor o estrategia de empresa.

Condiciones económicas

4.500€ para la propuesta seleccionada en concepto de materiales y honorarios.

– Las propuesta que se seleccionen en segundo y tercer lugar recibirán 300€ en concepto de reconocimiento a la propuesta realizada.

Entrega de propuestas el 31 de Octubre de 2018.

OINARRIAK / BASES

PLANOS / PLANUAK

ARTXIBO PROIEKTUA << ISABEL HERGUERA / GEMA INTXAUSTI >> PROYECTO ARCHIVO

ARTISTAREN PREKARITATEA <<<AVRIL CORROON>>> CHARLA PRECARIEDAD DEL ARTISTA

EPEAREN LUZAPENA >>> “Etorkizunak prototipatuz” workshop-erako 12 beka, TIPIk gidatutako bitartekaritza artistiko partehartzailea / 12 becas para el Workshop “Etorkizunak prototipatuz” sobre mediación. <<< AMPLIADO EL PLAZO

“Etorkizunak prototipatuz” workshop-erako 12 beka, TIPIk gidatutako bitartekaritza artistiko partehartzailea.

Bilboko JM Sánchez Marcos eskolan bitartekaritza artistiko parte-hartzailearen diseinua eta praktika garatzean datza workshop-a, non elkarbizitza eta aniztasuna landuko diren artea eta diseinu espekulatiboaren bitartez. Diseinu espekulatiboa etorkizuneko aukerak imajinatu eta era kritikoan aztertzen dituen korrontea da, hartarako objektu tangibleak erabiltzen dituena. Metodologia hau erabiliz eskolako umeek etorkizuneko erronkak identifikatu eta hauentzako erantzun posibleak asmatuko dituzte.

Workshop honen bitartez EHU/UPV-ko Arte Ederretako Fakultateko ikaslegoari praktika marko bat eskainiko zaio bitartekaritza artistikoaren arloan lan egiteko, eta proiektu erreal batean esperimentaziotik eta talde lanean jarduteko aukera emanez.

Lehen atala AAEE-tako Fakultatean garatuko da eta hiru tailer barne-hartuko ditu. Parte-hartzaileek diseinu espekulatiboa oinarri izango duten bitartekaritza artistikoko hiru proiektu diseinatzeko formakuntza eta laguntza jasoko dute.

Bigarren atala eskolan burutuko da eta parte-hartzaileek aurrez diseinatutako tailerrak eskolako umeekin garatu eta dinamizatuko dituzte; eskola, auzoa edota munduari buruzko erronkak, desioak eta kezkei erantzuna eman eta aukerak irudikatzeko.

EPEAREN LUZAPENA: URRIAREN 8ra ARTE.

Oinarriak


12 becas para el Workshop “Etorkizunak prototipatuz” sobre mediación artística participativa impartido por TIPI.

El workshop consiste en el diseño y puesta en práctica de una mediación artística participativa en la escuela JM Sánchez Marcos de Bilbao, en donde se trabajará sobre valores como convivencia y diversidad a través del arte y el diseño especulativo. El diseño especulativo es una corriente que trata de imaginar y explorar de forma crítica las posibilidades del futuro a través de objetos tangibles. Utilizando esta metodología, las/os niñas/os del centro escolar identificarán retos futuros y para los que imaginarán posibles soluciones.

A través de este workshop se pretende dar un marco de práctica real en el ámbito de la mediación artística a alumnado de la Facultad de Bellas Artes de EHU/UPV y la opción de trabajar en un proyecto real desde una lógica más experimental y partiendo del trabajo en equipo.

La primera parte del workshop se desarrollará en la Facultad de BBAA y constará de un bloque de talleres donde se formará y acompañará a los participantes en el diseño de tres proyectos de mediación artística participativa partiendo del diseño especulativo.

La segunda parte se llevará a cabo en la escuela y en ella, los participantes desarrollarán y dinamizarán los talleres con niños/as para dar respuesta o visibilizar posibilidades a los retos, deseos y preocupaciones respecto al futuro del mundo, el barrio y/o su escuela.

AMPLIADO EL PLAZO: HASTA EL 8 DE OCTUBRE.

Bases completas 

Convocatoria de intervenciones en la caseta del puente de Deusto / Deustu zubiko etxolan interbentzio deialdia.

Arte Ederren Fakultatearen deialdia, EHUKulturaren parte-hartzearekin:

Interbentzioak Deustuko zubiko jasotze-makineria gordetzen duen etxolan.

Norentzat: UPV/EHUko Arte Ederren Fakultateko Gradu, Master eta Doktoregoko ikasleak.

Halaber, espainiar estatuko Unibertsitate publikoetako Arte Ederren fakultate batean matrikulatutako ikasleen proiektu bat ere aukeratuko da, gutxienez.

Epea: 2018ko urriaren 15era arte

Helburua: Proiektu artistiko bat garatzea Deustuko zubiko etxolan.

3-4 proposamen aukeratuko dira gauzatzeko, eta gutxienez horietako bat espainiar estatuko Arte Ederren beste fakultate bateko ikasleena izango da.

200 € egongo dira eskura ekoizpenerako eta 200 € interbentzioaren ordainsari gisa. UPV/EHUtik kanpoko ikasleen kasuan, beste 200 € eskuratu ahal izango dituzte bidaia-poltsa gisa.

Muntaketa eta ekoizpenari buruzko aholkua eskainiko da.

Oinarriak


La Facultad de Bellas Artes con la participación EHUKultura convocan:

Intervenciones en la caseta de Deusto, donde se aloja la maquinaria de elevación del puente

Dirigido: a alumnado de Grado, Master y Doctorado de la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU.

Se seleccionará también, al menos un proyecto de alumnado matriculado en alguna Facultad de Bellas Artes de las universidades públicas del estado español.

Plazo: hasta el 15 de octubre de 2018

Objeto: Desarrollar un proyecto artístico en la caseta del puente de Deusto.

Se seleccionarán 3-4 propuestas para ser realizadas y, al menos una de ellas de alumnado de otra facultad de Bellas Artes del estado español.

Se dispondrá de 200€ en concepto de producción y 200 € en concepto de honorarios por intervención. En el caso del alumnado de fuera de la UPV/EHU, dispondrán de 200€ más en concepto de bolsa de viaje.

Se asesorará sobre el montaje y la producción.

Bases

UPV/EHUko Arte Ederren Fakultateko irakasle Ángel Badosek 2018ko Arte Plastikoen Sari Nazionala jaso du / El profesor de la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU Ángel Bados, Premio Nacional de Artes Plásticas 2018

Ángel Badosek, eskultore nafarrak (Olazagutia, 1945) eta UPV/EHUko Arte Ederren Fakultateko irakasle jubilatuak, 2018ko Arte Plastikoen Sari Nazionala irabazi du. Kultura eta Kirol Ministerioak ematen duen saria.

Campusa Aldizkaria: Irakurri artikulu osoa


El escultor navarro Ángel Bados Iparraguirre (Olazagutia, 1945), profesor jubilado de la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU, ha sido galardonado con el premio Nacional de Artes Plásticas 2018 que concede el Ministerio de Cultura y Deporte.

Revista Campusa: Leer todo el artículo