Aurkezpena

IKD GAZtE logoa

Unibertsitatea mundu errealarekin harremanetan jartzeko ikasleek ikasleentzat sortutako proiektua da. Erakunde ezberdinek proposatutako erronken bitartez, talde-lana, kolaborazioa eta kooperazioa lantzen dira; sormena, ekimena eta hobekuntza pertsonala sustatzeko. Bestela esanda, ikaslea ikaskuntza prozesuaren protagonista izanik, gaitasun ezberdinak eskuratzen dira, ikaskuntza praktikoaren bidez.