2006

2006

Aldai, G. (2006) "Lehenaldi perfektiboko formak XVI mendeko euskaran". Anuario del Seminario Julio de Urquijo (ASJU) 40, 23-34. (ISSN: 0582-6152). (Special issue: J.A. Lakarra & J.I. Hualde eds., Studies in Basque and historical linguistics in memory of R.L. Trask).

Aldai, G.  (2006) "The semantic (i.e. split-intransitive) case-marking system of Western Basque". In Beatriz Fernandez & Itziar Laka (eds.),  Andolin  gogoan: Essays in honour of Professor Eguzkitza, 117-138. Bilbao: Universidad del  País Vasco. (ISBN: 84-8373-890-2).

Almgren, M.; Ezeizabarrena, M.J., & Garcia, I. (2006) "The Basque CDI: Applications in a bilingual society". In Ericsson, M. (ed.) Proceedings from the First European Network Meeting on the Communicative Development Inventories. Suecia: Gävle University Press, 83-92. ISBN 978-91-974948-8-5.

Arriola, J.; Bilbao, L.: Ibarra, J.; Ibarra, G.; Lauzirika, A.; Ocerinjauregui, J.; Ocio, B. (2006) Testugintza. Bilbao, BAM Irakasleen Unibertsitate Eskola

Barreña, A.;  Idiazabal, I.; Juaristi, P.; Junyent, C.,; Ortega, A. & Uranga, B. (2006)  "World Languages Review: Some Data".in Denis Cunningham, David E. Ingram and Kenneth Sumbuk. eds. 2006. Language Diversity in the Pacific: Endangerment and Survival. Clevedon, UK: Multilingual Matters, 15-23. ISBN: 1-85359-867-4

Barreña, A.; García, I.; Almgrem, M. y Arratibel, N. (2006). Lexikoaren eta gramatikaren garapenen arteko erlazioaz. Gogoa, VI-1, 55-76.

Barreña, A.;  Uramga, B.;  Amorrortu, E.; Idiazabal, I.; Izagirre, E. & Ortega, A.  (2006) "Hizkuntzen iraupenari begira: hiztun-kopuruaren inguruan hainbat datu eta hausnarketa", in B. Fernandez & I. Laka (In press) Andolin gogoan. Essays  in honour of Professor Eguzkitza, Bilbao, UPV-EHUko Argitarapen Zerbitzua, ISBN: 84-8373-890-2, 139-154.

Barreña, A. (2006) L´euskara, la llengua basca. Anuari. Revista de Recerca Humanística i Científica 17, 7-22. ISBN: 84-87776-14-0

Diaz de Gereñu, L. (2006). "Narración oral de cuentos"  Actas del I Congreso Internacional Análisis del Discurso: Lengua, cultura y valores-Universidad de Navarra (Pamplona-Iruñea), Madrid: Arco Libros, 957-969.

Ezeizabarrena, M.J. & Laka, I. (2006) "Itzuleraren hipotesia: Jabekuntza eta afasiaren erkaketa". B. Fernández & I. Laka (eds.) Andolin gogoan. Essays in honour of professor Eguzkitza. Bilbo: Servicio de Publicaciones de la UPV, 367-382. ISBN: 84-8373-890-2.

Larringan, L.M. (2006) ""Gauza" hitza: semantika eta pragmatika arazo", in B. Fernández &
I. Laka (eds) Andolin gogoan, Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertsitatea, Servicio editorial, p. 613-631

Martí, F., Ortega, P., Amorrortu, E., Barreña, A., Idiazabal, I., Juaristi, P. Junyent, C. y Uranga, B. (2006) Un monde de paroles. Paroles du monde. Étude sur les langues du monde. Paris: L'Hamarttan. ISBN: 2-296-01114-4.

Martí, F., Ortega, P., Amorrortu, E., Barreña, A., Idiazabal, I., Juaristi, P. Junyent, C. y Uranga, B. (2006) Palabras y mundos. Informe sobre las lenguas del mundo. Madrid: Icaria. ISBN: 84-7426-889-3.

Martí, F., Ortega, P., Amorrortu, E., Barreña, A., Idiazabal, I., Juaristi, P. Junyent, C. y Uranga, B. (2006) Versión en ruso. Words and worlds. World Languages Review / Palabras y mundos. Informe sobre las lenguas del mundo. ISBN: 5-230-20276-9.

Pérez-Pereira, M.;.Almgren, M; Resches, M.; Ezeizabarrena, M.J.; Díaz, M.C.; García, I. (2006), "Cross-linguistic comparisons between Basque and Galician". In Ericsson, M. (ed.) Proceedings from the First European Network Meeting on the Communicative Development Inventories. Suecia: Gävle University Press, 22-31. ISBN 978-91-974948-8-5.