2005

2005

Almgren, M. y Barreña, A. (2005) El desarrollo de la morfología de futuro en castellano y euskera en niños monolingües y bilingües. Cognitiva, 17-2, 127-142. ISSN: 0214-3550

Amorrortu, E.; Barreña, A.; Idiazabal, I.; Izagirre, E.; Ortega, P. & Uranga, B. (2005) Informe sobre les llengües del món. Barcelona: Sintesi. Angle Editorial – UNESCO Catalunya. ISBN: 84-96103-86-2.

Barreña, A. (2005) Español y euskara en contacto. Carmen Ferrero y Nilsa Lasso-Von Lang (eds.). Variedades linguísticas y lenguas en contacto en el mundo de habla hispana.Bloomington: 1ST BOOKS LIBRARY, 169-182. ISBN: 1-4208-2204-7

Barreña, A. eta Eguzkitza, A. (2005) Gaztelaniazko de preposizioaren eta euskarazko genitiboen jabekuntzaz. Etxeberria, P. eta Knör, E. (ed.) Nerekin yajo nun: Txillardegiri omenaldia. Bilbao: Euskaltzaindia (Iker 17), 125-145. ISBN: 84-95438-21-6

Barreña, A.;  Uranga, B.; Idiazabal, I.;  Amorrortu, E. & Ortega, A.  (2005) Europako Hizkuntzak, Bilbao: UNESCO ETXEA, AMARAUNA, ISBN- 13: 978-84-934779-0-5.

Beloki, L.; Idiazabal, I. & Manterola, I. (2005) "Bost urteko haur elebidunen euskarazko ipuin-kontaketen zenbait ezaugarri" Bat 56, 79-94.ISSN: 1130 – 8435.

Diaz de Gereñu, L. (2005) "Ahozko kontaketa eta eskolako jarduera", Ikastaria 14, Garcia, I. & Idiazabal, I. (editoreak) Euskal Testuen azterketa eta euskararen irakaskuntza. Ikerketak eta gogoetak, Donostia: Eusko Ikaskuntza, 31-42. ISNN: 1137-4446; ISBN: 84-8419-011-0

Diaz de Gereñu, L. (2005) "La dinámica en el análisis discursivo de las prácticas verbales de los narradores contemporáneos en lengua vasca", Estudos Linguísticos/Linguistic Studies, Nº3, Julho de 2009, Lisboa, 303-318. ISSN: 1647-0346

García Azkoaga, I.M. (2005) Gutunaren bitartez argudiatzen. Kohesioa 12 eta 14 urteko ikasle batzuen idatzietan. Ikastaria, 14, Donostia, Eusko Ikaskuntza, 55-69. (ISSN 1137-4446).

Garro, E.  & Idiazabal, I.  (2005) "Debateak 10 urteko bi ikasle talde elebidunetan. Azterketa eta didaktika", Ikastaria, 14, 43-54. Donostia, Eusko Ikaskuntza, 2005. ISSN: 1137-4446

Idiazabal, I. & Garcia Azkoaga, I. (Eds.)  (2005) Euskal Testuen Azterketa eta Euskararen Irakaskuntza. Ikerketak eta Gogoetak. Ikastaria, 14, Donostia, Eusko Ikaskuntza, 2005. ISSN: 1137-4446

Idiazabal, I. & Larringan, L.M. (2005b) "A propos de la structure périodique des énoncés oraux. Un outil pour la didactique des débats scolaires. » in J.-F. HALTE & M.  RISPAIL (Eds. (2005)  L'oral dans la classe. Compétences, enseignement, activités, Paris : L¨Harmattan,  91-103, ISBN ; 2-7475-8124-1

Idiazabal, I. & Larringan, L.M. (2005a) "La construcción discursiva del tema en dos debates con jóvenes: consideraciones para la caracterización y la enseñanza del debate" in  J.M. Oro, J. Varela y J. Anderson (ed.) Lingüística aplicada al aprendizaje de lenguas, Universidade de Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico,  197-207. ISBN: 84-9750-397-X

Idiazabal, I. (2005) » Le débat oral en basque et son enseignement », Babylonia Trimestrale plurilingue, nº2/ anno XIII/2005, 15-18. ISSN 1420-0007

Idiazabal, I. & García, I.M. (2005) Euskal testuen azterketa eta euskararen irakaskuntza. Azterketak eta Gogoetak Ikastaria, 14, Donostia, Eusko Ikaskuntza, 5-7.

Idiazabal, I. (2005) "Aperçu de l'enseignement du basque: les défis actuels » in M.  RISPAIL (Dir.)   Langues maternelles : contacts, variations et enseignement,  Paris : L¨Harmattan,  103-122, ISBN ; 2-7475-8414-3

Larringan, L.M. & Idiazabal, I. (2005) Euskararen kalitatea aztertzeko marko teorikoa eta metodologia", in Ikastaria, 14, 9-29. Donostia, Eusko Ikaskuntza, 2005. 9-29. ISSN: 1137-4446

Martí, F.; Ortega, P. Idiazabal, I.; Barreña, A.; Juaristi, P.; Junyent, C.; Uranga, B. & Amorrortu, E. (Ed.) (2005) Words and Worlds. World Language Review: Clevedon U.K.: Multilingual Matters, ISBN: 1-85359-827-5.

Martí, F.; Ortega, P.; Amorrortu, E.; Barreña, A.; Idiazabal, I.; Juaristi, P.; Junyent, C.; & Uranga, B. (2005) Hizkuntzen mundua. Munduko hizkuntzei buruzko txostena. Bilbao: Servico Editorial de la Universidad del País Vasco. ISBN: 84-8373-817-1.

Uranga, B.; Juaristi, P.;  Idiazabal, I.; Barreña, A.; & Amorrortu, E. (2005) "Munduko hizkuntzen izenak euskaraz" Uztaro 54, 29-59. ISSN: 1130 – 5738.