2020

2020

Aldekoa, A., Manterola, I. & Idiazabal, I. (2020). A trilingual teaching sequence for oral presentation skills in Basque, Spanish and English. The Language Learning Journal, 48:3, 259-271. DOI: 10.1080/09571736.2020.1741666.

Diaz de Gereñu, L. Idiazabal, I. & Larringan, L.-M. (2020). Testu-generoaren irudikapena eta erabilera ahozkoaren didaktikan. In D. Krajewska, E. Santazilia & E. Zuloaga (Ed.), Fontes  Linguae  Vasconum  50  urte:  ekarpen  berriak euskararen ikerketari. Nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca.  Iruñea: Nafarroako Gobernua. 195-208. ISBN 405-420. 978-84-235-3561-3.

Ezeizabarrena, M.J. (2020). Urteko galdera: XXI. mendeko Euskal Herriak, nolako Hezkuntza Sistema behar du? Euskonews. Eusko Ikaskuntza.

Ezeizabarrena, M. J. & Garcia del Real, I. (2020). The Spanish adaptation of MAIN. ZAS Papers in Linguistics 64, 2020: 211 – 220.

Gagarina, N., Klop, D., Kunnari, S., Tantele, K., Välimaa, T., Bohnacker, U. & Walters, J. (2019). MAIN: Multilingual Assessment Instrument for Narratives - Revised. Materials for use. ZAS Papers in Linguistics, 63. Basque version. Translated and adapted by Ezeizabarrena, M.J. (2021).

Gagarina, N., Klop, D., Kunnari, S., Tantele, K., Välimaa, T., Bohnacker, U. & Walters, J. (2019). MAIN: Multilingual Assessment Instrument for Narratives - Revised. Materials for use. ZAS Papers in Linguistics, 63. Spanish version translated and adapted by Ezeizabarrena, M.J. (2020).

​Garaio, B. (2020). ¿Una nación de naciones, un proyecto común multilingüe? El españolismo lingüístico frente a la aparición de los idiomas minorizados en la pantalla pública, in AJL (edk). Lingüística prospectiva: tendencias actuales en estudios de la lengua entre jovenes investigadores, Sevilla: Asociación Jóvenes Lingüistas, 501-512 orr.

​​​​Garcia-Azkoaga, I (2020). La receta de cocina, un recurso multidimensional para la enseñanza-aprendizaje de las lenguas. Calidoscopio,  v. 18, Nº3, 646-664. DOI: 10.4013/cali.v18i3.20587.

Garcia-Azkoaga, I.; Bengoetxea, O. & Zabala, J. (2020). Ahozko euskararen erabilera eskolan: gako zenbait irakasleen prestakuntzarako. In D. Krajewska, E. Santazilia & E. Zuloaga (Ed.) Fontes  Linguae  Vasconum  50  urte:  ekarpen  berriak euskararen ikerketari. Nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca.  Iruñea: Nafarroako Gobernua. 405-420. ISBN: 978-84-235-3561-3.

García-Azkoaga, I.M.; Garcia-Ruiz, M. (2020). The Basque language in education in Spain. Mercator.

Larrañaga, N., García, I., Berasategi, N., & Azumendi, M. J. (2020). Orientaciones de aculturación del alumnado inmigrante y su adaptación a un contexto de bilingüismo en la escuela vasca. Revista de Educación, 388, 39-63.

Larraza, S., Molnar, M., & Samuel, A. G. (2020). Phonemic contrasts under construction? Evidence from Basque. Infancy, 25(3), 304-318.

Manterola, I., Diaz de Gereñu, L. & Almgren, M. (2020). Grammar and text production in secondary education teaching materials of Basque, Spanish and English: reflections on an integrated didactics of languages. DIDACTICAE Nº8 ISSN: 2462-2737. DOI: https://doi.org/10.1344/did.2020.8.26-39.

Manterola, I. (2020). Ahozko euskararen irakaskuntzarako irakasleen prestakuntza: berrikuntza didaktikoa eta soziala? In D. Krajewska, E. Santazilia & E. Zuloaga (Ed.), Fontes  Linguae  Vasconum  50  urte:  ekarpen  berriak euskararen ikerketari. Nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca.  Iruñea: Nafarroako Gobernua. 405-420.

Manterola, I. (2020). Euskararen komunitatearen garapena e5 egitasmoaren bidez. In Artiagoitia, X., Camino, I. Epelde, I. & Ulibarri, K. (Ed.) Eibartik Zuberoara euskalkietan barrena. Koldo Zuazo irakaslearen omenez. Bilbo: UPV/EHU. 497-509. ISBN: 978-84-1319-266-6.

Martin, F., Demirdache, H., García del Real, I., van Hout, A., & Kazanina, N. (2020). Children’s non-adultlike interpretations of telic predicates across languages, Linguistics, 58(5), 1447-1500.

Murciano A. & Ozaeta A. (2020). Jardueraren azterketa irakasleak prestatzeko bide: debatearen ikas-irakaskuntzaren adibidea. In D. Krajewska, E. Santazilia & E. Zuloaga (Ed.) Fontes  Linguae  Vasconum  50  urte:  ekarpen  berriak euskararen ikerketari. Nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca.  Iruñea: Nafarroako Gobernua. 405-420. 978-84-235-3561-3.

Reizabal, L., García, I., Sasinenea, E. & Sarrionandia, A. (2020). Prisionizazio sekundarioa eta euskal presoen adineko gurasoen osasun mentala. Uztaro, 115, 99-114.

Van Ommen, S., Boll-Avetisyan, N., Larraza, S., Wellmann, C., Bijeljac-Babic, R., Höhle, B., & Nazzi, T. (2020). Language-specific prosodic acquisition: A comparison of phrase boundary perception by French-and German-learning infants. Journal of Memory and Language, 112, 104108.