Jaione Ibarra

Jaione Ibarra

Imagen

Escuela Universitaria de Magisterio Begoñako Andra Mari
Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura
Barrainkua, 2. 48009 Bilbao
E-mail: jibarra@bam.edu.es
Teléfono: 94 424 22 42 ext. 541

 

Euskal Filologian lizentziaduna da Deustuko Unibertsitatean, Ikasketa Aurreratuen Ziurtagiri-Diploma du Hizkuntzen Jabekuntza. Eleaniztasuna: Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak, Euskal Herriko Unibertsitatean. Momentu honetan tesia egiten ari da gai honen inguruan: euskarazko argudio testu idatzien didaktika. sekuentzia didaktikoen esperimentazioa. Horrez gain, irakasle titularra da Begoñako Andra Mari Irakasleen Unibertsitate Eskolan eta Haur eta Lehen Hezkuntzako graduetan irakasle moduan dihardu. Lehenago Labayru Ikastegian jardun zuen helduen alfabetatzean irakasle moduan.
Bere irakaskuntza jarduera Hizkuntzaren Didaktikaren arloan garatzen du eta ikerkuntza jarduera ere arlo horretan garatzen du. Bere azken publikazioak ulermena eta hizkuntzaren irakaskuntzari buruzkoak dira.

Argitalpenak/Publicaciones/Publications

Argitalpen hautatuak/Selección de publicaciones/Selected publications/Selection de publications

Ocio, B., Ibarra, J., Lauzirika, A. (2015). "Secuencias de comprensión lectora en distintas lenguas para la construcción de conocimientos en ciencias. Propuestas a partir de una experiencia en euskera L2". En En Garcia-Azkoaga, I. & Idiazabal, I. (eds.). Para una ingeniería didáctica de la educación plurilingüe. Bilbao, Servicio Editorial de la UPV/EHU. (ISBN: 978-84-9082-205-0)

Ibarra, J.(2012). "Sekuentzia didaktikoen onurak testuak ekoizten irakasteko: magisteritzako ikasleekin egindako esperientzia baten emaitzak", Ikastaria 18. Cuadernos de Educación, 18

Arriola, J., Bilbao, L., Ibarra, J., Ibarra, G., Lauzirika, A., Ocerinjauregui, J., Ocio, B. (2006). Testugintza. Bilbao, BAM Irakasleen Unibertsitate Eskola

 

Aukeratutako hitzaldiak/Selección de presentaciones en congresos/Selected conference and workshop presentations

Ibarra, J. (2013). "Mejorar la adquisición de conocimientos del área de Conocimiento del Medio a través de la aplicación de estrategias de comprensión lectora", en VII Hizkuntza Jabekuntzaren Nazioarteko Biltzarra, Bilbao, 5-6 Septiembre 2013.

Ocio, B. & Ibarra, J. (2012). "La aplicación de las secuencias didácticas en un contexto trilingüe. Habilidades técnico-profesionales y dificultades". En 4ème colloque de sociodidactique des langues Réseau des chercheurs en sociodidactique des Langues. Minoration-majoration des langues dans les situations scolaires. Université de Genève.

 

Irakasleen prestakuntza/ Formación del profesorado/Teachers training/ Formation des enseignants

Jardunean dauden irakasleei formazioa eta ikastetxeetan aholkularitza ahozkoaren eta idatziaren ulermenean eta hizkuntzaren didaktikaren inguruan

• GARATU ikastaroetan formazioa eman du arlo ezberdinetan, besteak beste, testu tipología, programa elebidunak eta hizkuntzen integrazioa, testu idatziak lantzeko proiektuak eta irakurriaren ulermenaren inguruan, 2001-2015 urte bitartean

• Edukien mapa egiteko aholkularitza lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzarako, San Jose de Calasanz ikastetxean, 2013-2014

• Hizkuntzak eta arloak integratzeko proiektu globalak diseinatzen, Txomin Arestin, 2012-2013

• Hizkuntza Proiektuen Aholkularientzako formakuntza Kristau Eskola sareko irakasleei 2012-2013

• Ahozko ulermena lantzeko sekuentzia didaktikoen diseinuan trebatu HHko eta LHko irakasleak, Arrigorriagako Eskolan, 2011-2012

• Ulermen estrategiak arloetan aplikatzeko hausnarketa eta materialak sortu, Txomin Aresti Ikastetxean, 2008

• Hizkuntzen irakaskuntzarako metodología aldaketa nola egin, COAS, 2008

• Irakurriaren ulermena hobetzen proiektua. Ikasleen diagnostikoa egin, materialak diseinatu, irakasleak trebatu, sekuentziak diseinatu ziklo guztietako irakasleak trebatuz, Txomin Aresti ikastetxean, 2005-2007