INFORMACION_NORMATIVA_INTERNA

Barruko Arautegia

UPV/EHUko Estatutuak

  • 17/2011 DEKRETUA, otsailaren 15ekoa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen Estatutuak onartzen dituena

UPV/EHUko langileen lan-baldintzak arautzeko hitzarmena (FUNTZIONARIOAK)

  • ERABAKIA, 1996ko urriaren 23koa, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearena, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Langileen Lan–Baldintzak Arautzeko Hitzarmena argitaratzeko dena.

III. Hitzarmen Kolektiboa (LAN-KONTRATUDUNAK)

  • EBAZPENA, 2010eko abenduaren 3koa, Laneko zuzendariarena, Euskal Herriko Unibertsitateko administrazio eta zerbitzuetako lan kontratudun langileen III. Hitzarmenen Kolektiboa erregistratu, gordailatu eta argitaratzeko xedatzen duena (hitzarmen kodearen zenbakia: 86000272011993)

Langile finkoen mugikortasuna

Erretiro aurreratua

Erretiro partziala (Lan-kontratudunak)

Zerbitzu ordainak

  • Erabakia, 2021eko abenduaren 21ekoa,  Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle-ikertzaileen arloko errektoreordearena eta gerentearena, UPV/EHUko zerbitzu ordainei eta ordezkaritza gastuei buruzko zehaztapenak ezartzeko dena.