APROBACION_II_PLAN_IGUALDAD

II. Berdintasun Plana

Eguneratuta: 2018-09-01
(Memoria II. Berdintasun Plana)

5 GIH

2014ko abenduaren 18ko Gobernu Kontseiluak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako II. Plana onartu zuen.