Berdintasuna zenbakitan

5 GIH

Txosten hauetan UPV/EHUko esparru ezberdinetako egoera ikus daiteke emakume eta gizonen egoerari dagokionez.