I-PLAN-IGUALDAD-2010-2013

UPV/EHUko emakumeen eta gizonen berdintasunerako I. plana (2010-2013)

5 GIH

1.1 Irakaskuntzaren arloan genero ikuspegia eta ikuspegi feminista barnera daitezen sustatzea

Ekintzak

1.4. Gradu eta master amaierako proiektuetan genero ikuspegia sustatzea

Ekintzak

2.1. Ikerkuntzan berdintasuna sustatzea

Ekintzak

2.2 Ikerkuntzan genero ikuspegia sustatzea, baita genero ikerketak eta ikerketa feministak ere

Ekintzak

3.1. Bertako langileen lan baldintzetan, prestakuntzakoetan eta sustapenean diskriminaziorik egon ez dadin bermatzea

Ekintzak

3.4. Bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa bateratzeko aukera sustatzea

Ekintzak

4.1. Unibertsitateko organoetan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua sustatzea

Ekintzak

4.2. Berdintasunari dagokionez UPV/EHUk gizartean duen irudia

Ekintzak