INDARTU 2024

INDARTU 2024

Genero indarkeriak prebenitzeko programa UPV/EHU

Izena emateko epea: 2024ko urtarrilaren 29tik otsailaren 19ra
Izena emateko formularioa
Plazak beteta gaztelaniaz

Helburuak

Programaren helburu nagusia da emakumezko ikasle gazteak ahalduntzeko prozesu bat abian jartzea, genero indarkeriak prebenitzeko estrategia gisa.

Nori zuzendua

Programa andrezko ikasleei bakarrik zuzendua dago, eremu seguru eta ahalduntzaile bat sortze aldera. Ikasleak UPV/EHUko edozein campusetakoak eta edozein mailatakoak izan daitezke. Ikastaroan gehienez ere 80 ikaslek har dezakete parte.

Saioak

2024ko otsaila-apirila

Programak bi orduko zortzi saio izango ditu bideo bileraz, eta beste hamar ordu nork bere kabuz eta foroan parte hartuz lan egiteko. Ikastaroak zortzi aste iraungo du lehen bideo deitik azkeneko lana amaitzeko egunera arte. Guztira 26 ordu izango dira, otsailetik apirilera.

Edukiak

Edukiak hiru bloke tematikotan banatzen dira: 

Sexualitateak: zein motatako sexualitatea aurkezten zaigu gizartean? Noraino dauzkagu barneratuak sexu arauak? Zelan bizi dugu gure sexualitatea? 

Genero indarkeriak: zer dira genero indarkeriak? Nortzuei eragiten digu eta zelan? Identifikatzen al ditugu eguneroko bizitzako mikromatxismoak? Zer-nolako harremanak eraikitzen ditugu arlo afektibo-sexualean, aisialdian, ikasketetan edo lanaren testuinguruan, bai eremu pribatuan eta bai publikoan?

Protokoloa: zer egin dezakegu indarkeria egoera batean? Zeintzuk baliabide eskaintzen dizkigute erakundeek? Zelan antola gaitezke eraso bati erantzuteko? Zer egin dezakegu unibertsitatea eremu segurua izan dadin andreontzat?

Metodologia

Etika eta pedagogia feministetan oinarritutako metodologia bat erabiliko da, emakume bakoitzak bere esperientziaren bidez ikastearen garrantzia aitortzen duena. Etika feministak erdigunean jartzen du pertsona bakoitza eta bere bizi ibilbidea, hori bere aliaturik onena delakoan aurrera egiten uzten ez diguten genero aginduak, eta eskura ditugun lanabesak erabakitzeko zein emakume izan nahi dugun eta zein harreman eduki gura ditugun, nork bere burua maitatzetik abiatuta. Pedagogia horiek lagunduko digute gertatzen zaigunari izena jartzen eta identifikatzen zein pauso eman behar ditugun bizitza on eta jasangarri bat izateko, harreman osasuntsu baten oinarria izanik norberaren zaintza eta elkarrekikotasuna.

Ikastaroa on line egingo dugu, astean behin bideo bilera batean elkartuz, eta astean zehar eztabaida foro batean parte hartuz eta zenbait jarduera eginez. Horrela lanabesak eskuratuko ditugu indarkeria matxistak detektatzeko eta haiei aurre egiteko, eta behar ditugun ezagutzak geurenaganatuko ditugu laguntza eskatzen digutenei lagun egiteko, behar izanez gero.

Destacado-INDARTU-Aurreko deialdiak