HISTORICO-CURSOS-ANTERIORES

Historiko eskaintza

2015-2016 aurreko ikastaroak

 • 3D modelaketa, muntaketa eta planogintza NX Siemens programarekin
 • ABAP IV programazioa SAP sistemetarako
 • Aberaste pertsonala: gogamenaren moldeak
 • Administrazio zuzenbidea eta giza eskubideak
 • Aho eta aurpegiko min neuropatikoaren maneiua
 • Aho patologiaren diagnosia eta tratamendua
 • Ahoko eta aurpegiko mina eta tenporalaren eta barailaren arteko artikulazioaren arazoak
 • Antzezlearen prestakuntza. Interpretazioa, sorkuntza eta performance
 • Aplikazioak SAP inguruan ezartzea
 • Applied and computational mathematics: advanced aspects
 • Applied and computational mathematics: core techniques
 • Applied and computational mathematics: modelling and computational techniques
 • Arte eta gorputz terapiak
 • Atzerritarrentzako gaztelania: erdiko maila
 • Atzerritarrentzako gaztelania: maila aurreratua
 • Atzerritarrentzako gaztelania: oinarrizko maila
 • Automata programagarrien programetarako espezializazioa
 • Autonomia pertsonala laguntzeko teknologiarako mugikortasuna eta eremu adimentsuak
 • Auzitegi entomologiako ikerketa teknikak
 • Begirada feminista: datu kuantitatiboen iturrien azterketa eta adierazleen sorrera
 • Bioelektronika ikasteko osagai fisiko-matematikoak
 • Bioelektronikako eta tresneria biomedikoko praktikak
 • Bioerabilgarritasuna eta biobaliokidetasuna
 • CAD 2D AUTOCAD
 • CAD/CAE. Ikastaro aurreratua: elementu finituen bidezko simulazioa, kalkulua eta ingeniaritza
 • CAD/CAM. Ordenagailuz lagundutako diseinurako eta fabrikaziorako ikastaro aurreratua
 • CAE. Ikastaro aurreratua: elementu finituen bidezko simulazioa, kalkulua eta ingeniaritza
 • Diferentziari so: premien identifikazioa gizarte kultur anitzetan
 • Dimensión: prototipogintza azkarra
 • Diseinu aeronautikoa
 • Diseinu aeronautikoaren arloko aditua
 • Disekzio anatomikoa: anatomiaren ikaskuntza hilotzen disekzioaren bidez
 • Diskurtsoaren analisia ikuspegi feministatik
 • Donostiako giza eskubideei buruzko ikastaroa
 • Egoera berriak ikasketa digitalarentzat: Ple's, Mooc's eta eduki digitalen sorrera
 • Elementu fisiko matematikoak bioelektronikaren ikasteko
 • Emozioen maneiu adimenduna
 • Emulsion polymerization processes
 • Enpresen administrazioa
 • Eraikinetako energia ziurtapena eta kalifikazioa
 • Erlijioaren didaktika
 • Erreologia aplikatua
 • Eskualdeko dimentsioa europako integrazioaren prozesuan
 • Estresaren maneiua eta lan burutzapena
 • Eszena-eremua
 • Euskal eta espainiako ekonomien integrazio ekonomikoa
 • Euskal zuzenbide zibila
 • Export engineering
 • Fatxada aireztatua eta errezel-horma. Kontzeptuak eta legedia (2. aldia)
 • Fatxada arina: diseinua eta kalkulua
 • Fatxada arina: energia eta berrikuntza
 • Fatxada arina: energia-eraginkortasuna eta berrikuntza
 • Fatxada arina: eraikitzea, obraratzea eta segurtasuna
 • Fatxada arina: osagaiak
 • Fatxada arinen diseinua
 • Fatxada arinen kalkulua
 • Fauna eta floraren kudeaketarako oinarriak
 • Functional traits in ecology
 • Garapen jasangarria. Hausnarketatik praktikara
 • Genero gaiak eta berdintasunerako planen aplikazioa administrazio publikoetan eta enpresa pribatuetan
 • Gerri-errainetako sarean jarritako eskualde-anestesiako ikastaro teoriko-praktikoa
 • Gestio jasangarriko ereduak ezartzean izandako esperientzia
 • Giza eskubideen aldeko aktibismoa: giza eskubideen aldeko gizarteak
 • Gizarte bazterkeria jasateko arriskuan dauden gizarteko sektoreak
 • Gizarte demokratikoa, estatua eta zuzenbidea
 • Gizarte ikerketa aplikatureko metodoen eskola
 • Gizarte trebetasunak
 • Goi mailako ikastaroa: ordenagailuz lagunduriko diseinu eta fabrikazio ingeniaritza
 • Goi mailako ikastaroa: ordenagailuz lagunduriko diseinu ingeniaritza
 • Goi mailako ikastaroa: ordenagailuz lagunduriko fabrikazio ingeniaritza
 • Harremanetako osasun mentala
 • Herritarren administrazioa, parte hartzea eta eskubideak
 • Hiri sistema berdeak
 • Hiri-ikuspegiak
 • Ibai eta hezeguneen bioingeniaritza, birgaitzea eta leheneratzea
 • Iberiar penintsulako landaretza eta paisaia / Vegetation of the iberian peninsula
 • Ikasketa teknikak eta adimen lana
 • Ikerketa praktiketarako programa aurreratua (Nazioarteko Ikasketak)
 • Ingurugiro zuzenbidea
 • Ingurumen arriskuaren ebaluazioa
 • Ingurumen zuzenbide orokorra eta berezia
 • Instalazio erradioaktiboetako ikuskatzaileen prestakuntza, erradioterapiaren arloan eta kapsulatu gabeko iturrien laborategietarako (2. espezialitate)
 • Interface handigarri eta hautabidezkoak eta autonomia pertsonala laguntzeko teknologia
 • Interpretazioa I
 • Interpretazioa II
 • IP protokoloan oinarritutako zerbitzuak eta sareak
 • Iraunkortasuna eta bizi kalitatea
 • Iraunkortasuna, ikuspegi globala
 • ISO 14001 ikastaroa: ingurumenaren kudeaketarako sisitema bat ezartzea
 • Itsas animalien histologia eta histopatologia
 • Itsas espezialitatea: "Babeserako oinarrizko prestakuntza"
 • Itsas ingurumenaren eta baliabideen arloko ikerketa
 • Jarduera fisikoari lotutako arriskuen prebentzioa
 • Jarreraren berreziketa: ebaluazioa, diagnostikoa eta tratamendua. Osoko ikuspegia eta ebidentzia zientifikoa
 • Java bidezko programazioa: sarrera
 • Justizia leheneratzailea: ikuspuntu berriak bitartekaritzan
 • Kapital zuritzearen prebentzioa
 • Kardiologiaren eta bihotz-hodietako arriskuen arloko aurrerapenak
 • Klinika podologikoaren zientzi oinarriak eta gaurkotzeak. Podologiako etengabeko prestakuntza
 • Kontzertu ekonomikoa Europar Batasunean
 • Kristautasunaren oinarriak
 • Kurtso teoriko-praktikoa: plexu brakialari egokitutako anestesia lokala eta erregionala
 • Lan bilaketa aktiboa
 • Laneko arriskuen prebentzioa
 • Laneratzen laguntzeko teknikaria
 • Lurraldea: plangintza eta irudia
 • Matematika aplikatua eta konputazionala
 • Matematika aplikatua eta konputazionala. Deribatu partzialezko ekuazioak eta kontrol teoria
 • Matematika aplikatua eta konputazionala. Matematika konputazionala
 • Material nanoegituratuen hastapenak
 • Min sistemiko iraunkorrari buruzko eguneratze ikastaroa odontologoentzat
 • Minusbaliotasuna eta autonomia pertsonalerako laguntza teknologikoa
 • Montecarlo tekniken bidezko simulazio farmakozinetikoa-farmakodinamikoa: aplikazioa farmakologiako irakaskuntzako tresna gisa
 • Morfometria geometrikoa: espezieak tipifikatzeko tresna osagarria
 • Morfometria, distantzia linealetik modelizazio espazialera (2D-3D)
 • Munduaren egoerari buruzko ikasketak: ekialde hurbila; azterketa globala
 • Munduko errealitateari buruzko azterketa: sahara azpiko afrika mendebaldea: errealitateak, erronkak eta estrategiak
 • Odontologoak apnearen diagnosi eta tratamenduan duen zeregina - loaren hipoapnea
 • Ordenagailu bidezko grafikoak
 • Ordenagailuen konfigurazioa eta mantentzea
 • Ordenagailuz lagundutako diseinu ingeniaritza eta simulazioa
 • Osasunerako elikadura eta nutrizioa
 • Osasunerako programen diseinua
 • Pelbiseko zoruaren anatomia kirurgikoa
 • Performancea eta mugimendua
 • Prestakuntza eguneratzea I
 • PRFG-ENDORET teknologiarako prestakuntza
 • Produktua garatzeko kudeaketa sistemak PLM teamcenter
 • Produktua garatzeko kudeaketa sistemen administrazioa
 • Produktua garatzeko kudeaketa sistemetarako sarrera
 • Programa aurreratua nazioarteko praktiketan
 • Proiektuak natura oinarri hartuta
 • Psikoterapia laburrak
 • R software libreaz eredu lineal orokorrak biologian duen erabileraren hastapenak
 • REACH arautegirako sarrera
 • Salgai arriskutsuen garraioko segurtasun-aholkularia
 • Sare korporatiboak
 • Seinale bioelektrikoen prozesatzea
 • Seinale bioelektrikoen tratamendurako kurtsoa
 • Short course on anionic polymerization
 • Sorgailu elektrikoen konexioa sarearekin. Aerosorgailuak
 • Talde lana eta motibazioa
 • Toxicogenomics
 • Txartel profesionala berritzea: zubi eta makina espezialitateak
 • Txertoak egiaztatzea
 • Zahartzea eta autonomia pertsonalerako teknologia
 • Zebra arrainaren animali ereduaren erabilera eta aplikazioak