Desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen inguruko zifrak UPV/EHUn

Taula 1 Desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen bilakaera

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
  Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz
IKUSMENA 16 6 22 16 7 23 12 11 23 14 15 29 9 17 26
ENTZUMENA 14 15 29 15 11 26 15 9 23 12 9 21 14 8 22
MOTOREA 35 31 66 26 37 63 23 34 57 27 34 61 25 30 55
BESTE BAT** 74 91 165 93 104 197 114 129 243 137 142 279 169 153 322
GUZTIRA 139 143 282 150 159 309 164 183 347 190 200 390 217 208 425*

* 2018-2019 ikasturtean 390 erroldatutako ikasletatik 51 tituludun dira eta 55 ikasketak utzi dituzte. 2019-2020 ikasturtean 141 ikasle berri sartu dira.

** Kategoria honen barruan iraupen luzea duten edo tratamendu bereziren bat behar duten gaixotasunetatik eratorritako patologiak biltzen dira, baita desoreka psikikoak espezifikoa.

Taula 1.1 Campus bakoitzeko desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen bilakaera

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
  Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz
ARABA 21 25 46 22 27 49 28 32 60 36 41 77 42 41 83
BIZKAIA 71 84 155 84 90 174 89 102 191 95 109 204 110 115 225
GIPUZKOA 47 34 81 44 42 86 47 49 96 59 50 109 65 52 117

Taula 1.2 Arabako Campusean desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen bilakaera

ÁLAVA 2015-2016 2016-21017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
E.U. de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz   2 4 7 9 9
F. de Economía y Empresa (Vitoria-Gasteiz)   3 1 1 2 4
F. de Educación y Deporte F.C.C. de la Actividad Fisíca y del Deporte 4 6 8 12 13
E.U. de Magisterio 3    
Facultad de Farmacia   6 6 10 14 17
Facultad de Letras   22 30 33 37 34
F. de Relaciones Laborales y Trabajo Social   4 2 1 3 6
Aulas de la Experiencia   1        

Taula 1.3 Bizkaiko Campusean desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen bilakaera

BIZKAIA 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Bilboko Ingeniaritza Eskola Bilboko Ingeniaritza GET 5 27 32 45 49
Nautika eta Itsasontzi-Makineria GET 2

Industria Ingeniaritza Teknikoko UE

11
Meatze Ingeniaritza teknikoko UE 3
Bilboko Hezkuntza Fakultatea   12 15 19 23 23
Arte Ederren Fakultatea   19 16 21 19 21
Zientzia eta Teknologia Fakultatea   22 22 24 24 30
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea   21 27 25 19 21
Zuzenbide Fakultatea   10 8 10 11 8
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea Ekonomia eta Enpresa Zientzien F 16 21 25 29 29
Enpresa Ikasketen UE 1
Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea Medikuntza eta Odontologia F 22 29 27 28 43
Erizaintzako Eskola 6
Lan Harreman eta Gizarte Langintza Fakultatea   3 2 3 3 2
Esperientzia Gelak   - 2 2 - -
Master Ofizialak   5 4 3 5  
Berezko Tituluak     1      

Taula 1.4 Gipuzkoako Campusean desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen bilakaera

GIPUZKOA   2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola Donostiako U E Politeknikoa 9 14 17 19 24
Eibarko Industria I T U E 1
Arkitektura G E T   3 3 2 2 3
Zuzenbide Kakultatea   10 11 13 14 11
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea Enpresa Ikasketen U E 9 11 8 8 9
Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fak
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fak 11 18 23 22 24
Irakasleen Unibertsitate Eskola 5
Informatika Fakultatea   5 6 8 7 9
Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea Erizaintzako Unibertsitate Eskola 5 4 4 5 6
Psikologia Fakultatea   17 11 11 21 25
Kimika Zientzien Fakultatea   4 8 10 9 6
Esperientzi Gelak            

Taula 2 Desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasle tituludunen bilakaera

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
  Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz
IKUSMENA 1 1 2 3 1 4 4 0 4 1 0 1 5 0 5
ENTZUMENA 3 0 3 4 0 4 2 3 5 3 0 3 2 0 2
MOTOREA 3 2 5 8 4 12 6 6 12 4 4 8 7 8 15
BESTE BAT 14 9 23 10 8 18 7 8 15 9 13 22 19 10 29
GUZTIRA 21 12 33 25 13 38 19 17 36 17 17 34 33 18 51

* Kategoria honen barruan iraupen luzea duten edo tratamendu bereziren bat behar duten gaixotasunetatik eratorritako patologiak biltzen dira, baita desoreka psikikoak espezifikoa.

Taula 2.1 Desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasle tituludunen bilakaera campusetan

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
  EMA GIZ GUZ EMA GIZ GUZ EMA GIZ GUZ EMA GIZ GUZ EMA GIZ GUZ
IKUSMENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ENTZUMENA 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOTOREA 0 0 0 1 1 2 1 1 2 0 1 1 1 1 2
BESTE BAT* 2 0 2 1 2 3 0 1 1 0 2 2 3 3 6
GUZTIRA 3 0 3 3 3 6 1 2 3 0 3 3 5 3 9

* Kategoria honen barruan iraupen luzea duten edo tratamendu bereziren bat behar duten gaixotasunetatik eratorritako patologiak biltzen dira, baita desoreka psikikoak espezifikoa.

Taula 2.2 Desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasle tituludunen bilakaera ikas arloen arabera 2015-2019 ikasleen bilakaera

IKASKETA ARLOAK IKASLEAK
  2015 2016 2017 2018 2019
Gizarte eta Zuzenbide Zientziak 13 17 17 20 22
Osasun>Zientziak 10 10 8 4 6
ingeniaritza eta arkitektura 5 5 4 1 9
Artea eta Giza Zientziak 5 3 3 8 7
Zientziak 0 3 4 1 7
Guztira 33 38 36 34 51

Taula 3 Desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten aurreunibertsitateko ikasleen bilakaera

  2016 2017 2018 2019 2020
  EMA GIZ GUZ EMA GIZ GUZ EMA GIZ EMA GIZ GUZ EMA GIZ GUZ  
Unibertsitate aurreko ikasleak 145 182 327 155 198 353 174 209 383 186 211 397 200 239 439
Egokitzapen eskaerak 128 174 302 147 186 333 161 190 351 170 197 367 189 218 407
Ikasleak sarbide probetan 117 156 273 132 153 285 150 172 321 145 173 318 190 206 396
UPV/EHUn sartzen diren ikasleak 36 50 86 41 63 104 53 60 113 47 62 109 59 74 133