Desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen inguruko zifrak UPV/EHUn

Taula 1 Desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen bilakaera

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
  Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz
IKUSMENA 12 11 23 14 15 29 9 17 26 11 18 29 10 18 28
ENTZUMENA 15 9 23 12 9 21 14 8 22 13 9 22 14 9 23
MOTOREA 23 34 57 27 34 61 25 30 55 29 36 65 25 38 63
BESTE BAT** 114 129 243 137 142 279 169 153 322 182 173 355 219 169 388
GUZTIRA 164 183 347 190 200 390 217 208 425 235 236 471 268 234 502*

* 2020-21 ikasturtean 471 erroldatutako ikasletatik 82 tituludun dira eta 52 ikasketak utzi dituzte. 2021-22 ikasturtean 165 ikasle berri sartu dira.

** Kategoria honen barruan iraupen luzea duten edo tratamendu bereziren bat behar duten gaixotasunetatik eratorritako patologiak biltzen dira, baita desoreka psikikoak espezifikoa.

Taula 1.1 Campus bakoitzeko desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen bilakaera

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
  Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz
ARABA 28 32 60 36 41 77 42 41 83 43 47 90 53 45 98
BIZKAIA 89 102 191 95 109 204 110 115 225 123 117 240 240 126 260
GIPUZKOA 47 49 96 59 50 109 65 52 117 69 72 141 81 63 144

Taula 1.2 Arabako Campusean desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen bilakaera

ÁLAVA 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
E.U. de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz   7 9 9 14 13
F. de Economía y Empresa (Vitoria-Gasteiz)   1 2 4 5 8
F. de Educación y Deporte F.C.C. de la Actividad Fisíca y del Deporte 8 12 13 11 11
E.U. de Magisterio  
Facultad de Farmacia   10 14 17 17 21
Facultad de Letras   33 37 34 37 37
F. de Relaciones Laborales y Trabajo Social   1 3 6 6 8
Aulas de la Experiencia   0 0 0 0 0

Taula 1.3 Bizkaiko Campusean desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen bilakaera

BIZKAIA 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Bilboko Ingeniaritza Eskola Bilboko Ingeniaritza GET 32 45 49 41 48
Nautika eta Itsasontzi-Makineria GET

Industria Ingeniaritza Teknikoko UE

Meatze Ingeniaritza teknikoko UE
Bilboko Hezkuntza Fakultatea   19 23 23 21 21
Arte Ederren Fakultatea   21 19 20 22 23
Zientzia eta Teknologia Fakultatea   24 24 30 36 38
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea   25 19 21 25 32
Zuzenbide Fakultatea   10 11 8 8 9
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea Ekonomia eta Enpresa Zientzien F 25 29 29 32 32
Enpresa Ikasketen UE
Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea Medikuntza eta Odontologia F 27 28 43 44 47
Erizaintzako Eskola
Lan Harreman eta Gizarte Langintza Fakultatea   3 3 2 7 8
Esperientzia Gelak   2 0 0 2 1
Master Ofizialak   3 5 0 0 0
Berezko Tituluak   0 0 0 2 1

Taula 1.4 Gipuzkoako Campusean desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen bilakaera

GIPUZKOA   2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola Donostiako U E Politeknikoa 17 19 24 27 27
Eibarko Industria I T U E
Arkitektura G E T   2 2 3 4 9
Zuzenbide Kakultatea   13 14 11 10 12
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea Enpresa Ikasketen U E 8 8 9 15 14
Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fak
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fak 23 22 24 31 31
Irakasleen Unibertsitate Eskola
Informatika Fakultatea   8 7 9 12 10
Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea Erizaintzako Unibertsitate Eskola 4 5 6 9 8
Psikologia Fakultatea   11 21 25 27 28
Kimika Zientzien Fakultatea   10 9 6 6 5
Esperientzi Gelak   0 0 0 0 0

Taula 2 Desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasle tituludunen bilakaera

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
  Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz
IKUSMENA 4 0 4 1 0 1 5 0 5 1 0 1 4 4 8
ENTZUMENA 2 3 5 3 0 3 2 0 2 4 1 5 3 2 5
MOTOREA 6 6 12 4 4 8 7 8 15 3 1 4 6 8 14
BESTE BAT* 7 8 15 9 13 22 19 10 29 32 17 49 24 31 55
GUZTIRA 19 17 36 17 17 34 33 18 51 40 19 59 37 45 82

* Kategoria honen barruan iraupen luzea duten edo tratamendu bereziren bat behar duten gaixotasunetatik eratorritako patologiak biltzen dira, baita desoreka psikikoak espezifikoa.

Taula 2.1 Desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasle tituludunen bilakaera campusetan

Arabako campusa

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
  EMA GIZ GUZ EMA GIZ GUZ EMA GIZ GUZ EMA GIZ GUZ EMA GIZ GUZ
IKUSMENA 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 3
ENTZUMENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
MOTOREA 1 1 2 0 1 1 1 1 2 0 1 1 0 3 3
BESTE BAT* 0 1 1 0 2 2 3 3 6 6 4 10 5 7 12
GUZTIRA 1 2 3 0 3 3 5 3 9 7 6 13 7 11 18

* Kategoria honen barruan iraupen luzea duten edo tratamendu bereziren bat behar duten gaixotasunetatik eratorritako patologiak biltzen dira, baita desoreka psikikoak espezifikoa.

 

Bizkaiko Campusa

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
  Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz
IKUSMENA 3 0 3 1 0 1 3 0 3 1 0 1 2 2 4
ENTZUMENA 2 2 4 3 0 3 2 0 2 2 0 2 0 1 1
MOTOREA 4 1 5 2 1 3 4 5 9 2 0 2 5 3 8
BESTE BAT* 3 6 9 9 9 18 10 7 17 18 9 27 12 12 24
GUZTIRA 12 9 21 15 10 25 19 12 31 23 9 32 19 18 37

* Kategoria honen barruan iraupen luzea duten edo tratamendu bereziren bat behar duten gaixotasunetatik eratorritako patologiak biltzen dira, baita desoreka psikikoak espezifikoa.

 

Gipuzkoako campusa

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
  Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz
IKUSMENA 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
ENTZUMENA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 4
MOTOREA 1 4 5 2 2 4 2 2 4 1 0 1 1 2 3
BESTE BAT* 4 1 5 0 2 2 6 0 6 8 4 12 7 12 19
GUZTIRA 6 6 12 2 4 6 9 2 11 10 4 14 11 16 27

* Kategoria honen barruan iraupen luzea duten edo tratamendu bereziren bat behar duten gaixotasunetatik eratorritako patologiak biltzen dira, baita desoreka psikikoak espezifikoa.

Taula 2.2 Desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasle tituludunen bilakaera ikas arloen arabera 2015-2019 ikasleen bilakaera

IKASKETA ARLOAK IKASLEAK
   2017    2018    2019    2020   2021
Gizarte eta Zuzenbide Zientziak 17 20 22 29 26
Osasun>Zientziak16 8 4 6 10 16
ingeniaritza eta arkitektura 4 1 9 8 18
Artea eta Giza Zientziak 3 8 7 10 15
Zientziak 4 1 7 2 7
Guztira 36 34 51 59 82

Taula 3 Desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten aurreunibertsitateko ikasleen bilakaera

  2018 2019 2020 2021
  Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz
Unibertsitate aurreko ikasleak            174 209 383 186 211 397 200 239 439 214 236 450
Egokitzapen eskaerak           161 190 351 170 197 367 189 218 407 203 222 425
Ikasleak sarbide probetan           150 172 321 145 173 318 190 206 396 180 224 376
UPV/EHUn sartzen diren ikasleak           53 60 113 47 62 109 59 74 133 60 65 125