inf_universidad_discapacidad_en_cifras

Desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen inguruko zifrak UPV/EHUn

Taula 1 2023-2024 ikasturtean premia bereziak dituzten erroldatuta dauden ikasleak

  Entzumen urritasuna Ikusmen urritasuna Desgaitasun
fisikoa
(1)
Ikasteko
Zailtasun
Espezifikoak (2)
Arreta Gabezia
Nahastea-
Hiperaktibitatea
Autismoaren
Espektro
Nahasmena
Nahaste
psikikoak
GUZTIRA
  E G T E G T E G T E G T E G T E G T E G T E G T
ARABA 4 0 4 4 3 7 17 8 25 15 8 23 11 13 24 4 7 11 7 4 11 62 43 105
BIZKAIA 13 4 17 5 4 9 34 28 62 48 21 69 28 29 57 7 22 29 25 9 34 158 117 277
GIPUZKOA 2 1 3 0 5 5 17 11 28 38 13 51 26 25 51 4 3 7 17 9 26 104 67 171
GUZTIRA 19 5 24 9 12 21 68 47 115 101 42 143 65 67 132 15 32 47 49 22 71 324 227 553

(1) Motore urritasunak eta gaixotasun organikoak

(2)IZE: Dislexia, disortografia, disgrafia, diskalkulia eta Hizkuntzaren nahaste espezifikoa (HNE)

Taula 1.1 Campus bakoitzeko desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen bilakaera

  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
  E G T E G T E G T E G T E G T
ARABA 42 41 83 43 47 90 53 45 98 57 43

100

62 43 105
BIZKAIA 110 115 225 123 117 240 240 126 260 152 129 281 159 118 277
GIPUZKOA 65 52 117 69 72 141 81 63 144 97 64 161 104 67 171

Taula 1.2 Arabako Campusean desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen bilakaera

ARABA 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola 9 14 13 11 12
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea (Gasteiz) 4 5 8 7 8
Hezkuntza eta Kirol Fakultatea 13 11 11 13 18
Farmazia Fakultatea 17 17 21 22 24
Letren Fakultatea 34 37 37 40 37
Lan Harreman eta Gizarte Langintza Fakultatea 6 6 8 7 6

Taula 1.3 Bizkaiko Campusean desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen bilakaera

BIZKAIA 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Bilboko Ingeniaritza Eskola 49 41 48 43 49
Bilboko Hezkuntza Fakultatea 23 21 21 23 22
Arte Ederren Fakultatea 20 22 23 31 33
Zientzia eta Teknologia Fakultatea 30 36 38 43 37
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea 21 25 32 34 33
Zuzenbide Fakultatea 8 8 9 7 6
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea 29 32 32 34 39
Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea 43 44 47 51 52
Lan Harreman eta Gizarte Langintza Fakultatea 2 7 8 6 6
Master Ofizialak 0 0 0 9 0

Taula 1.4 Gipuzkoako Campusean desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen bilakaera

GIPUZKOA 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola 24 27 27 30 26
Arkitektura G E T 3 4 9 12 15
Zuzenbide Kakultatea 11 10 12 16 14
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea 9 15 14 18 23
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea 24 31 31 31 32
Informatika Fakultatea 9 12 10 11 18
Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea 6 9 8 8 12
Psikologia Fakultatea 25 27 28 23 25
Kimika Zientzien Fakultatea 6 6 5 6 6
Master ofizialak 0 0 0 6 0
           

Taula 2 Desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasle tituludunen bilakaera

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
  Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz
IKUSMENA 5 0 5 1 0 1 4 4 8 1 3 4 2 3 5
ENTZUMENA 2 0 2 4 1 5 3 2 5 1 1 2 3 2 5
MOTOREA 7 8 15 3 1 4 6 8 14 4 6 10 5 4 9
BESTE BAT* 19 10 29 32 17 49 24 31 55 30 21 51 38 22 60
GUZTIRA 33 18 51 40 19 59 37 45 82 36 31 67 48 31 79

* Kategoria honen barruan iraupen luzea duten edo tratamendu bereziren bat behar duten gaixotasunetatik eratorritako patologiak biltzen dira, baita desoreka psikikoak espezifikoa.

Taula 2.1 Desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasle tituludunen bilakaera campusetan

Arabako campusa

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
  EMA GIZ GUZ EMA GIZ GUZ EMA GIZ GUZ EMA GIZ GUZ EMA GIZ GUZ
IKUSMENA 1 0 1 0 0 0 2 1 3 1 1 2 0 1 1
ENTZUMENA 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOTOREA 1 1 2 0 1 1 0 3 3 2 0 2 1 2 3
BESTE BAT* 3 3 6 6 4 10 5 7 12 6 7 13 5 5 10
GUZTIRA 5 3 9 7 6 13 7 11 18 9 8 17 6 8 14

* Kategoria honen barruan iraupen luzea duten edo tratamendu bereziren bat behar duten gaixotasunetatik eratorritako patologiak biltzen dira, baita desoreka psikikoak espezifikoa.

 

Bizkaiko Campusa

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
  Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz
IKUSMENA 3 0 3 1 0 1 2 2 4 0 1 1 1 2 3
ENTZUMENA 2 0 2 2 0 2 0 1 1 0 1 1 2 2 4
MOTOREA 4 5 9 2 0 2 5 3 8 2 4 6 3 1 4
BESTE BAT* 10 7 17 18 9 27 12 12 24 12 6 18 19 14 33
GUZTIRA 19 12 31 23 9 32 19 18 37 14 12 26 25 19 44

* Kategoria honen barruan iraupen luzea duten edo tratamendu bereziren bat behar duten gaixotasunetatik eratorritako patologiak biltzen dira, baita desoreka psikikoak espezifikoa.

 

Gipuzkoako campusa

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
  Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz
IKUSMENA 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
ENTZUMENA 0 0 0 1 0 1 3 1 4 1 0 1 1 0 1
MOTOREA 2 2 4 1 0 1 1 2 3 0 2 2 1 1 2
BESTE BAT* 6 0 6 8 4 12 7 12 19 12 8 20 14 3 17
GUZTIRA 9 2 11 10 4 14 11 16 27 13 11 24 17 4 21

* Kategoria honen barruan iraupen luzea duten edo tratamendu bereziren bat behar duten gaixotasunetatik eratorritako patologiak biltzen dira, baita desoreka psikikoak espezifikoa.

Taula 2.2 Desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasle tituludunen bilakaera ikas arloen arabera 2019-2023 ikasleen bilakaera

IKASKETA ARLOAK IKASLEAK
   2019    2020   2021 2022 2023
Gizarte eta Zuzenbide Zientziak 22 29 26 32 23
Osasun>Zientziak 6 10 16 14 19
ingeniaritza eta arkitektura 9 8 18 10 14
Artea eta Giza Zientziak 7 10 15 5 14
Zientziak 7 2 7 6 9
Guztira 51 59 82 67 79

Taula 3 Desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten aurreunibertsitateko ikasleen bilakaera

  2019 2020 2021 2022 2023
  E G T E G T E G T E G T E G T
Unibertsitate aurreko ikasleak            186 211 397 200 239 439 214 236 450 245 300 545 314 291 605
Egokitzapen eskaerak           170 197 367 189 218 407 203 222 425 236 297 533 314 291 605
Ikasleak sarbide probetan           145 173 318 190 206 396 180 224 376 223 256 479 272 247 519
UPV/EHUn sartzen diren ikasleak           47 62 109 59 74 133 60 65 125 58 81 139 78 75 153